Indexy cen vývozu a dovozu (červen 2013)

V červnu 2013 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,9 %, dovozní ceny o 1,0 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 1,1 %, dovozní ceny o 1,9 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,1 %, meziročně 100,8 %.Ceny zahraničního obchodu klesly

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v červnu o 0,9 % (v květnu beze změny). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Z významných skupin se nejvíce snížily ceny ostatních surovin o 2,6 %, ceny minerálních paliv o 1,8 % a ceny polotovarů o 0,7 %. Rostly ceny nápojů a tabáku o 2,4 % a ceny potravin o 0,2 %.

Dovozníceny se snížily o 1,0 % (v květnu o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 3,6 %. Z významnějších skupin nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 1,6 % a ceny polotovarů o 1,1 %. Rostly pouze ceny potravin o 0,6 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 100,1 % (v květnu hodnota 100,2 %), nicméně třetí měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (101,9 %), polotovary (100,4 %) a průmyslové spotřební zboží (100,2 %). Výraznější negativní hodnoty byly zaznamenány u ostatních surovin (99,0 %) a strojů a dopravních prostředků (99,5 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu klesly o 1,1 % (v květnu růst o 0,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen polotovarů o 2,2 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny minerálních paliv o 4,9 %, chemikálií o 2,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Naopak rostly ceny potravin o 3,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,9 % (v květnu o 1,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 7,3 %. Z významných skupin nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 8,5 %, ceny chemikálií o 3,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 8,7 % a ceny potravin o 5,3 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,8 % (v květnu hodnota 101,7 %), přesto však zůstaly již šestý měsíc pozitivní. Z významných skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (104,4 %), minerální paliva (102,6 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly nápoje a tabák (95,8 %) a potraviny (98,4 %).

Analýza ČSÚ – Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 2. čtvrtletí 2013

Přílohy:

Metodická poznámka:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:

RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen
tel.: + 420 274 052 533
e-mail:jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu
tel.: + 420 274 054 102
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144–13 (podrobné členění)

Publikované údaje jsou definitivní.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme