Informace o CzechPlatform

Česká centra ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí uvádějí do provozu projekt CzechPlatform. Bezplatný informační portál, který běží na czechplatform.cz, mapuje české aktivity v zahraničí podporované ze státních i soukromých zdrojů napříč sektory. Přispívá ke koordinovanější zahraniční prezentaci.Doposud nebylo vytvořeno prostředí pro monitoring celkové zahraniční prezentace, které by bylo otevřené nejen pro všechny relevantní státní instituce, ale nabídlo také prostor individuálním aktérům, kteří se v zahraniční prezentují jednotlivě a bez oficiální podpory.

Aktivitám v oblasti brandu země se věnují Česká centra dlouhodobě jako příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci Česka, jejímž posláním je prosazovat české kulturní a kreativní průmysly na mezinárodním poli, prezentovat úspěchy české vědy, výzkumu a inovací a posilovat dobré jméno naší země v zahraničí. Česká centra využívají zkušeností a inspirace ze své zahraniční praxe a v koordinaci a pod supervizí MZV vytvářejí projekty pro zefektivnění české zahraniční prezentace, jako byl např. projekt CzechIdea a další.

Novým projektem Českých center je webový portál CzechPlatform, koncipovaný zejména pro podporu exportu kulturních a kreativních průmyslů, který zároveň nabízí otevřené prostředí pro mapování dalších aktivit spojených s českou zahraniční prezentací. Platforma by měla přispět k větší propojenosti a zefektivnění aktivit s českou účastí v zahraničí a vytvořit nástroj, jak tyto nezanedbatelné a neustále rostoucí aktivity systematicky monitorovat.

Hlavní cíle projektu CzechPlatform:

  • vytvořit prostředí pro mapování aktivit českých kulturních a kreativních průmyslů v zahraničí realizovaných ze státních i soukromých zdrojů
  • nabídnout prostor pro vzájemnou spolupráci, koordinaci a zefektivnění české zahraniční prezentace
  • poskytnout bezplatně službu českým aktérům, kteří se prezentují ve světě a chtějí, aby se o jejich aktivitách vědělo
  • vyvinout komplexní nástroj pro zpětnou vazbu prezentace v zahraničí, statistické údaje, plánování, hodnocení

Nová platforma je určena pro ministerstva, státní instituce, VŠ, umělecké agentury, kurátory, organizátory festivalů, ale také pro nezávislé umělce, vědce a další zájemce. Uživatelsky jednoduchý portál může bezplatně využít každý, kdo plánuje prezentaci svého projektu v zahraničí a chce, aby se o jeho aktivitě vědělo. To se týká také kulturních institucí, které jednotlivé umělce zastupují. Stačí pouze vyplnit akci v systému, a to bez předchozí registrace.

Uveřejněné informace se dostanou k českým subjektům působícím v zahraničí, tedy k zastupitelským úřadům, českým centrům, krajanským spolkům, bohemistům a dalším organizacím. Ti mohou nabídnout spolupráci, zvýšit povědomí o konané akci, případně v rámci svých možností poskytnout aktuální služby. Mohou také navrhovat větší a marketingově propracovanější akce na podporu dobrého jména Česka v zahraničí, jako jsou např. české dny, týdny, sezóny apod., se zapojením většího množství partnerů, sdílením finančních prostředků a intenzivnějším oslovením cílových skupin. 

www.czechplatform.cz

Lubomír Zaorálek, Ministr zahraničních věcí České republiky: „Ministerstvo zahraničních věcí dle kompetenčního zákona odpovídá za koordinaci české zahraniční prezentace a vytváří koncepce a strategie pro rozvíjení dobrého jména Česka ve světě. Projekt CzechPlatform nabízí nové bezplatné služby veřejnosti, díky kterým bude jejich zahraniční aktivita efektivnější.“

Zdeněk Lyčka, pověřený řízením českých center: „Vytvořením CzechPlatform nabízíme prostor pro spolupráci na projektech, které Česká centra primárně neorganizují, ale kterým jsou připravena pomoci v oblasti zahraniční prezentace. Díky CzechPlatform se otvírají možnosti pro lepší zahraniční networking.“

Logo projektu
Autorem grafického konceptu projektu je Petr Knobloch. Logo projektu vychází z původních grafických prvků vizuální identity Českých center. Tečky sestavené do tvaru šipky v abstraktní stylizaci symbolizují „radary“ v místech akcí, na které ze své podstaty současně upozorňují. 

Česká centra mohou bezplatně nabídnout informační servis v celé síti svých 22 poboček ve světě, a to prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, e-newsletterů i svých osobních kontaktů.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme