Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její vztah k České republice

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) je mezinárodní finanční instituce, která byla založena v roce 1991 po pádu komunismu ve střední a východní Evropě. Dnes je EBRD aktivní ve 38 zemích od střední Evropy po střední Asii, západní Balkán a jižní a východní Středomoří, kde podporuje jejich přechod k tržním ekonomikám a propaguje soukromé podnikatelské iniciativy.Banka má v každé zemi, kde působí, své kanceláře s místními odborníky s regionální a sektorovou znalostí.

(Kliknutím mapu zvětšíte)

Poznámka: EBRD je stále přítomná v Rusku, kde podporuje stávající projekty a klienty. Operační přístup Banky, který následuje pokyny většiny Ředitelů, je v současné době nezahajovat nové projekty v zemi.

BRD má sídlo v Londýně. V současnosti jsou členy (akcionáři EBRD 66 zemí z pěti kontinentů a dvě mezivládní organizace (Evropská unie a Evropská investiční banka). Celkový počet akcionářů EBRD je tedy 68. Každý akcionář je zastoupen v Radě guvernérů EBRD, která má celkovou pravomoc nad Bankou.

Zákládajícím členem EBRD byla i ČSFR, Česká republika své členství sukcedovala 1. ledna 1993. Zástupcem České republiky v Radě guvernérů EBRD je ministr financí, jeho alternátem je guvernér České národní banky. Gestorem za EBRD v ČR je Ministerstvo financí ČR, včetně aktivit týkajících se zapojení českého podnikatelského sektoru do projektů Banky.

EBRD v České republice

1991–2007

EBRD realizovala operace v České republice od svého založení do konce roku 2007. Během tohoto období se EBRD na území ČR finančně angažovala částkou 1,1 mld. EUR v celkem 103 projektech o souhrnné hodnotě 4,7 mld. EUR. Z tohoto objemu představovaly projekty ve finančním sektoru 48% a podíl projektů v soukromém sektoru dosáhl 97% z celkového objemu angažovanosti.

Graduace České republiky z operací EBRD (2007)

Česká republika koncem roku 2007 jako první a zatím jediná země graduovala z operací EBRD. S účinností od 1. 1. 2008 již EBRD nezahajuje nové operace na území ČR. Existující projekty doběhnou v souladu se smluvními závazky, EBRD proto bude mít v ČR aktivní portfolio ještě řadu let.

Spolupráce ČR a EBRD na třetích trzích (od roku 2008 dále)

I po graduaci má nadále naše členství v EBRD velký význam. Nejde jen o pouhé ztotožnění se s posláním EBRD a o naši účast v mezinárodní instituci, jejíž hybnou silou je solidarita se zeměmi, které podobně jako ČR procházely a stále procházejí transformací. Jde také o to, že se můžeme více prosadit jako země, která díky svým zkušenostem stále má ostatním zemím co nabídnout.

Vzhledem k tomu, že EBRD již nemůže investovat v České republice, poskytuje dnes Banka podporu českým společnostem především s jejich přeshraničními investičními aktivitami, pokud se rozhodnou rozšířit své podnikání za hranice České republiky do jedné ze 38 zemí operací EBRD. K tomu Bance slouží řada finančních nástrojů (úvěry, investice do vlastního kapitálu, záruky, poradenské služby), které jsou navržené individuálně podle potřeb klienta. EBRD poskytuje financování bankám, průmyslu a podnikům, a to jak na nové projekty, tak na investice do stávajících společností. Banka investuje především v soukromém sektoru.

Nejnovější příklad podpory přeshraničních expanzí českých podniků do regionu EBRD je investice developerské společnosti CTP na rozšíření logistického parku v Rumunsku. Výstavba nových budov umožní CTP uspokojit rostoucí poptávku po skladových prostorech od stávajících klientů i od nováčků na rumunském trhu. Očekává se, že sklady budou certifikovány podle mezinárodně uznávaného systému, který ještě není na rumunském logistickém trhu standardní. „Zelené“ pronájmy jsou také novým elementem v rumunském logistickém odvětví, což nejen prospěje spolupráci s nájemníky, ale posílí konkurenceschopnost CTP na daném trhu.

Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s českými subjekty při poskytování technické pomoci projektům EBRD realizovaných v daném regionu formou konzultačních a poradenských služeb. V období po graduaci ČR, tj. od roku 2008, se českým subjektům podařilo v rámci spolupráce s EBRD získat zhruba 805 mil. EUR. České firmy se postupně učí, jak se úspěšně podílet na projektech EBRD. Nejlepší publicitou v této oblasti je již dosažený úspěch, který zvyšuje důvěru bankovních týmů v potenciál a přidanou hodnotu českých subjektů.

Ministerstvo financí ČR vytváří podpůrné prostředí pro spolupráci s EBRD, a to i tím, že se připojuje k dárcovské komunitě EBRD. Podstatná část dárcovských fondů byla přímo spojena s účastí českých subjektů na projektech financovaných EBRD z Českého fondu technické spolupráce, který byl zřízen Ministerstvem financí v roce 2008 a sloužil jako klíčový nástroj podpory českých firem. Vázaný fond na české subjekty byl uzavřen obecným rozhodnutím vedení banky v roce 2015. Prostřednictvím tohoto nástroje podpořilo Ministerstvo financí více než 50 projektů realizovaných českými společnostmi.

Užitečné odkazy

Kontakty Ministerstvo financí
Ing. Martin Kratochvíl
Oddělení mezinárodních finančních institucí a rozvojové spolupráce
Email: martin.kratochvil@mfcr.cz
Tel.: +420 257 042 202

Kontakty EBRD
Dagmar Silná
Poradce pro záležitosti EBRD a spolupráci s českými subjekty 
Email: SilnaD@ebrd.com
Mob.: +440 758 468 6649 
EBRD, Londýn

Dagmar Rančáková
Cross Border Business Development Consultant
Email: rancakoD@ebrd.com
Mob.: +420 777 622 556
Praha, Česká republika

Doporučujeme