Informace o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, který je jmenován prezidentem republiky na šestileté funkční období.Poslání a kompetence

Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.

K dosažení tohoto cíle ÚOHS:

  • vede soutěžitele k tomu, aby se chovali v souladu s principy soutěžního práva
  • zasahuje proti praktikám, jež narušují hospodářskou soutěž, jako jsou např. kartelové dohody, zneužití dominantního postavení aj.
  • současně však dává podnikům možnost, aby své nezákonné jednání, které dosud nemělo závažné dopady na trh, mohly samy napravit

Dohlíží také na zadávání veřejných zakázek a koncesí, čímž zajišťuje vetší transparentnost při vynakládání veřejných prostředků

  • přezkoumává úkony zadavatelů veřejných zakázek
  • provádí kontroly u zadavatelů
  • podílí se na tvorbě a úpravách legislativy týkající se veřejných zakázek a koncesí

Monitoruje a poskytuje poradenství v otázkách veřejné podpory v České republice, aby její poskytování bylo v souladu s platnými pravidly Evropských společenství

  • koordinuje a sleduje poskytování VP
  • spolupracuje s poskytovateli na notifikacích národních opatření VP a předkládá je  Evropské komisi k posouzení
  • poskytuje poradenství zejména poskytovatelům VP

Legislativa

Základní kontakty

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno

Mapka

Tel. recepce – spojovatelka: +420 542 167 111
Tel. sekretariát: +420 542 167/233, 235
Fax sekretariát: +420 542 167 112
Tel. tiskový odbor: +420 542167/288, 243, 225

E-mail E-podatelna: posta@compet.cz
E-podatelna: www-rozhraní pro občany
E-maily zaměstnanců jsou tvořeny způsobem: jmeno.prijmeni@compet.cz Již nefungují původní adresy ve tvaru: prijmeni@compet.cz

Úřední hodiny podatelny: Po – Pá 8.00-15.00

zpět na začátek

Doporučujeme