Informační místa pro podnikatele (InMP)

Na území České republiky je do projektu Informační místa pro podnikatele zahrnuto téměř 100 regionálních kanceláří, kde podnikatelé mohou formou veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost.Na území České republiky je do projektu Informační místa pro podnikatele zahrnuto téměř 100 kontaktních míst, kde podnikatelé mohou formou veřejné služby získat informace potřebné pro svoji činnost. Od začátku projektu v roce 2003 do konce roku 2009 tato kontaktní místa zodpověděla téměř 65 tisíc podnikatelských dotazů, týkajících se především možnosti financování rozvoje podniků a vyhledávání obchodních kontaktů. Mezi často kladené dotazy patří rovněž informace týkající se zahájení podnikání, provozu podniku a informace o předpisech vztahujících se k prováděné činnosti.

InMP jsou určena především pro ty, kteří před vyhledáváním informací ve složitých systémech dávají přednost možnosti své problémy řešit tak, jak byli celý život zvyklí, to znamená tváří v tvář s pracovníkem, který jim bude pomáhat. Do každé z regionálních či oborových kanceláří projektu dnes může přijít kdokoli s jakýmkoli podnikatelským dotazem, informace mu budou poskytnuty formou veřejné služby zdarma, InMP garantují zpracování odpovědi do deseti dnů. Dále InMP poskytují řadu komerčních služeb.

Podnikatel může se svým dotazem kontaktovat regionální informační místo osobně, telefonicky nebo pomocí elektronické pošty. K řešení svého dotazu může využít online formulář na internetové stránce http://poradna.komora.cz.

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme