Informační systém Voda České republiky

Chystáte se na ryby, na sjíždění řeky nebo na kempování u vody? Zdviháte s obavou zrak k mrakům na obloze? Odhadujete s metrem a časomírou v ruce za jak dlouho se přižene, či odejde velká voda? Zajímá vás v čem se v létě koupete? Chcete vědět kolik napršelo? Máte podobné další otázky spojené s objemem, kvalitou, či průtokem vod? Chcete to zjistit přímo od stolu?Portál VODA poskytuje vodní zpravodajství. – Informace jsou přehledné, snadno dostupné, praktické a srozumitelné. Údaje jsou určeny nejenom pro pracovníky státní správy, ale i pro širokou odbornou veřejnost, zemědělce, lesní hospodáře, apod. Dále však také pro pracovníky samospráv, vodáky, rybáře, rekreanty, apod. Gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady České republiky.

Stránky nabízí přehledně znázorněné informace o stavech a průtocích toků – to vše při aktualizaci v hodinových intervalech. Takové informace se vedle běžného použití cení zvláště za povodní. Aktuálně poskytnou představu, jak se situace vyvíjí, zda povodňová vlna narůstá, nebo již klesá. Současně je vyznačen stupeň povodňového nebezpečí. Na souběžné prezentaci je přidána informace o množství spadlých srážek, které jsou průběžně měřeny na téměř 180 místech území České republiky. Všechny tyto informace jsou poskytovány ze stanic provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem a státními podniky Povodí jednotlivých tuzemských řek.

Zajímavě prezentované jsou údaje o množství a kvalitě vody v našich vodních nádržích. Minimálně 2x denně jsou k dispozici informace o množství vody v nádrži, včetně hodnot o vodě přitékající a odtékající. Každý má možnost shlédnout aktuální přehled o úrovni hladiny vody v nádrži. Toho lze využít např. pro kvalifikovaný odhad případného zachycení možné povodňové vlny v době zvýšených průtoků. Neméně důležitým ukazatelem, který charakterizuje kvalitu vody v nádrži je průhlednost. Údaj, který je aktualizován 2x týdně, umožňuje získat představu, jak čistá voda v danou chvíli v nádrži je. Denně je sledována teplota vody. Kromě uvedených pravidelně aktualizovaných údajů jsou k dispozici další informace, které jednotlivé resorty zveřejňují v rámci informačního systému veřejné správy. Jde např. o odpovědnosti za správu a údržbu konkrétního vodního toku, kvalitě povrchových vod či povolených odběrech a vypouštění.

Doporučujeme