Institucionální zajištění zavedení eura v České republice

Součást článku Harmonogram zavedení eura v České republice. V reakci na proces přijetí eura v České republice se vláda ČR rozhodla založit Národní koordinační skupinu, jejímž úkolem je koordinovat veškeré činnosti s tímto procesem spjaté.Každý složitý proces musí mít funkční strukturu pro řízení a koordinaci dílčích aktivit. Nejinak je tomu v případě zavedení eura v České republice. Proto vláda ČR rozhodla na podzim 2005 o ustavení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura (NKS). Úkolem tohoto orgánu je koordinovat organizační, legislativní a technické úkoly související se zavedením eura v České republice.

Národní koordinační skupina má charakter mezirezortního orgánu, v jehož čele stojí národní koordinátor. Pro svoji potřebu NKS zřizuje pracovní skupiny, jejichž úkolem je řešit konkrétní úkoly a připravovat podklady pro rozhodování samotné NKS a případně i vlády. V současné době existuje šest pracovních skupin. Na podporu činnosti NKS byl na ministerstvu financí zřízen Organizační výbor Národní koordinační skupiny, který rovněž koordinuje aktivity jednotlivých pracovních skupin, podílí se na zpracovávání metodických textů a angažuje se v dalších aktivitách souvisejících se zavedením eura v ČR.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme