Integrovaná služba pro podnikatele: Efektivní pomoc na evropském trhu

Jako začínající podnikatel s ambicemi vrhnout se do businessu i v zahraničí můžete na své cestě za ziskem narazit na spoustu překážek. Integrovaná služba pro podnikatele na trhu EU se snaží odstranit alespoň některé z nich. Služba slučuje nástroje evropských poradenských sítí, mezi které patří Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a služba pro mimosoudní řešení sporů a problémů při jednání s úřady (SOLVIT).

Důležité informace do začátků i praxe

Jednotná kontaktní místa poskytují bezplatně užitečné informace k úspěšnému zahájení podnikání na území EU. Plánujete–li se svou službou expandovat i do zahraničí můžete se obrátit právě na JKM. Skrze JKM se dozvíte vše potřebné nejen o zahájení podnikání na území ČR, ale získáte také obecné informace o podnikání v ostatních členských státech Evropské unie a ve státech Evropského hospodářského prostoru.

Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) informuje o náležitostech uvádění na trh těch produktů, které nejsou harmonizovány na úrovni EU. Služba SOLVIT pak pomáhá s řešením případů, kdy se podnikatel nebo občan dostane do sporu se zahraničním úřadem, který chybně aplikuje evropské právo.

Skupiny podnikatelů, kterým může integrovaná služba pomoci:

  • Podnikatelé se zájmem o obchod v EU, ať už se jedná o jednorázové zakázky nebo trvalé usazení.
  • Podnikatelé usazení v ostatních členských státech EU, kteří chtějí začít v ČR podnikat, a to buď formou trvalého usazení, nebo při dočasném či příležitostném přeshraničním poskytování svých služeb.
  • Distributoři zahraničních výrobků v ČR, kteří chtějí znát požadavky českých právních předpisů (registrace, atestace, certifikace).
  • Podnikatelé, kteří se setkali se špatnou aplikací evropského práva a mají problémy s českými či evropskými úřady. Jedná se o oblast uznávání odborné kvalifikace, vrácení DPH, přeshraniční poskytování služeb, usazení v zahraničí nebo volný pohyb zboží.

Postup při jednání s JKM

Nejenže vám v rámci JKM budou poskytnuty odpovědi na otázky vztahující se k předmětu vašeho podnikání, zároveň můžete tuto službu využít jako zprostředkované podání vůči ostatním správním úřadům.

1. Vstupte do dotazníku a položte konkrétní otázku, která může mít třeba tuto podobu: „Chci si v Belgii otevřít restauraci s českými specialitami. Jaký úřad mám kontaktovat a jaké budou mít požadavky? Stačí mi jako kuchaři český potravinářský průkaz?“ Po odeslání JKM dotaz zpracuje a v horizontu dnů vám poskytne odpověď.

2. Vyplňte formulář dle vašeho oborového zaměření a o předání příslušným správním orgánům se JKM postará za vás. Může se jednat například o tyto dokumenty:

  • Žádost o oprávnění k podnikání,
  • Oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob,
  • Oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • Oznámení a hlášení fyzických osob – podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám.

Kde integrovanou službu pro podnikatele naleznete

V České republice je celkem 15 JKM, na která se můžete s dotazem na podnikání v EU obrátit. Nacházejí se na živnostenských úřadech v krajských městech. Zároveň můžete využít služeb elektronického JKM na portálu BusinessInfo.cz, kde můžete svůj dotaz položit prostřednictvím on–line dotazníku.

Služby Kontaktního místa pro výrobky (ProCoP) a služby SOLVIT pak můžete kontaktovat elektronicky na emailových adresách procop@mpo.cz a solvit@mpo.cz .

Pokud si nejste jisti, která ze tří služeb vám může nejlépe pomoci, neváhejte kontaktovat jednu z nich nebo použít výše uvedený on–line dotazník. Díky vzájemnému propojení si služby dotaz klienta v případě potřeby obratem předají.

Doporučujeme