Integrovaný regionální operační program (IROP)

Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014-2020 je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.Cíle má být dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílením institucionální kapacity veřejné správy.

K dosažení cíle si stanovil IROP prioritní osy:

  1. konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  2. zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  3. dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  4. komunitně vedený místní rozvoj 

Dokumenty

Veškeré dokumenty k IROP naleznete na stránkách programu.

IROP: Otázky a odpovědi

Harmonogram IROP
semináře k představení IROP leden – květen 2015
1. zasedání Monitorovacího výboru IROP 30. června 2015
Oficiální schválení PD IROP  květen 2015
První výzvy v IROP  srpen – září 2015

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme