Investiční pobídky

Nejen investoři zavádějící výrobu nebo rozšiřující produkci ve zpracovatelském průmyslu, ale také technologická centra a centra strategických služeb mohou nově čerpat investiční pobídky v České republice. A to díky novele zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která nabyla účinnost 12. července 2012.Formy investičních pobídek v České republice podle nového zákona

Investor z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center, nově příchozí i stávající, může získat slevu na dani z příjmů po dobu 10 let místo stávajících 5 let. Beze změny zůstává možnost čerpat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst, školení a rekvalifikaci a investiční pobídka ve formě převodu pozemků a související infrastruktury za zvýhodněnou cenu.

Úplnou novinkou je zavedení institutu strategické investiční akce. To znamená, že kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů. Tato podpora se týká zpracovatelského průmyslu a technologických center. O podpoře jednotlivých projektů, které splní podmínky, bude rozhodovat Vláda České republiky.

Informace:

Podrobné informace k novele naleznete na stránkách agentury CzechInvest

Kontakt:

tel. 296 342 674, pobidky@czechinvest.org

• Oblasti podnikání: Investiční celky

Doporučujeme