Irák: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bagdádu (Irák)

Irák má o spolupráci s EU prioritní zájem. Byla dosud podepsána jen jedna dohoda:

  • EU – Iraq  Partnership and Cooperation Agreement (podepsáno 11. května 2012)

Irák není členem WTO, ale požádal o členství v roce 2014 – EU jeho vstup podporuje. Na neformálním zasedání Pracovní skupiny pro přistoupení Iráku, které se konalo dne 17. listopadu 2017, uvítali členové WTO odhodlání Iráku pokračovat v procesu přistoupení k WTO.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Iraq
Baghdad – International Zone, Iraq 
e-mail: Delegation-iraq@eeas.europa.eu
web: http://eeas.europa.eu/delegations/iraq/index_en.htm

EU Delegation’s Liaison Office in Erbil
Clarisse Pastory – Head of Office
Park View Complex, Airport Road neighbourhood, between 100 meter street and Gulan street.

ECHO – Humanitarian Aid and Civil Protection
director – Javier Rio Navarro
MFR Towers, Building B, Erbil, Iraq

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

 

Vývoz z EU do Iráku v mil. EUR

Meziroční změna v %

Dovoz EU z Iráku v mil. EUR

Meziroční změna v %

Obrat

Saldo

2015

4 155

-1,3

12 036

4,5

16 191

-7 881

2016

3 259

-21,6

10 385

-13,7

13 643

-7 121

2017

3 145

-3,5

13 095

26,1

16 240

-9 950

2018

3 213

2,2

16 311

24,6

19 524

-13 098

2019

3 775

17,5

17 256

5,8

21 031

-13 481

Zdroj: EUROSTAT

Vývoz a dovoz zboží podle kategorií SITC

 

Vývoz z EU do Iráku v mil. EUR

Dovoz z Iráku do EU v mil. EUR

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

CELKEM

3 259

3 145

3 213

3 775

10 385

13 095

16 311

17 256

0 -potraviny a živá zvířata

379

461

483

580

1

1

2

2

1 – nápoje a tabák

88

43

50

45

0

0

0

0

2 – suroviny nepoživat.

47

53

54

47

7

12

5

7

3 – minerální paliva+maziva

22

28

288

86

10 357

13 053

16 294

17 236

4 – živočišné a rostl. oleje

10

8

8

7

0

0

0

0

5 – chemické výrobky

573

599

601

703

0

0

0

0

6 – polotovary a materiály

246

246

244

381

9

10

3

4

7 – stroje a dopravní prostředky

1 505

1 315

1 138

1 510

7

14

2

4

8 – průmyslové spotř. zboží

278

323

284

330

1

2

2

2

9 –  komodity nezatříděné

92

24

23

36

4

2

2

3

ostatní

18

44

40

50

0

0

0

0

Zdroj: EUROSTAT
Negativní obchodní bilance mezi Irákem a EU je způsobená dovozem ropy do zemí EU. Z EU se do Iráku vyváží hlavně stroje, dopravní prostředky, chemikálie, potraviny a živá zvířata.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Iráku je poskytována masová humanitární a rozvojová pomoc ze strany EU a také od ČS EU samostatně.

Bližší informace lze nalézt na webu DEU Bagdád.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bagdádu (Irák) ke dni 12. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem