ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a další distribuci těchto hlášení příslušným institucím veřejné správy. ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Provoz ISPOP byl zahájen 1. ledna 2010, 5. ledna 2011 byla spuštěna nová verze informačního systému ISPOP. Zkušební provoz systému potrvá celý leden. Zkušebním provozem je míněn takový stav, kdy se při provozu systému identifikují možné nedostatky nebo chyby a ty jsou postupně napravovány během plánovaných odstávek systému. Systém je možné využívat pro reálné ohlašování, nedojde ke ztrátě dat. O změnách v provozu systému budete informováni na těchto stránkách:

ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011

Prostřednictvím ISPOP hlásí v roce 2011

 • ohlašovatelé, kteří jsou povinni hlásit dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
 • provozovatelé činností dle přílohy č. I nařízení ES č. 166/2006, kterým nevznikla povinnost hlásit do IRZ,
 • ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010 povinnost hlásit do IRZ,
 • ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010.

V roce 2011 tedy vznikne nově povinnost hlásit prostřednictvím ISPOP několika desítkám tisíc provozovatelů středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Další informace k povinnosti podávat hlášení prostřednitvím ISPOP jsou dostupné na webu www.ispop.cz.

Upozornění

 • V registračním formuláři subjektu není funkční tlačítko "načíst z ARES" – údaje je nutno vyplnit ručně.
 • V detailu hlášení (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_EL, F_ODP_PROD_AV, F_ODP_ZAR, F_ODP_SKL, F_ODP_DO) se zobrazuje "nedefinovaná chyba", která nemá vliv na průběh a zpracování hlášení.
 • Dočasně nejsou funkční přístupové údaje, které byly distribuovány ověřovatelům, kteří mají roli ohlašovatele. Pro přístup do účtu využijte přihlašovací údaje z roku 2010.
 • Do systému byly migrovány údaje o provozovatelích z mnoha informačních zdrojů, které má státní správa k dispozici. Navzdory provedené konsolidaci je možné, že některé popisné údaje o provozovnách nebo subjektech v registru ISPOP nejsou zcela korektní, a proto Vás žádáme o kontrolu těchto údajů a případné opravy.
 • Všechny provozovny s povinností ohlásit F_OVZ_SPOJ prostřednictvím ISPOP v termínu do konce března budou do systému nahrány v druhé polovině ledna.
 • Předvyplněné údaje ve formulářích F_OVZ_SPOJ budou k dispozici v elektronických účtech na přelomu ledna a února.
 • Z ISPOP byly ohlašovatelům prostřednictvím datových schránek a poštou rozeslány přístupové údaje.

Provozní podpora ISPOP

V případě, že jste odpověď na Vaší otázku k ISPOP nenalezli na webu ISPOP (a v případě agendy ovzduší také na webu ČHMÚ), můžete kontaktovat Helpdesk ISPOP.

Telefonické dotazy: 844 001 000(v pracovních dnech od 9 do 17 hodin)
Písemné dotazy: Formulář

Podpora ohlašování prostřednictvím ISPOP neslouží k poskytování informací o tom, jakým způsobem vyplnit jednotlivé formuláře, slouží k podpoře ohlašování jako takové, tzn. poskytování informací o způsobu podání hlášení, postupu registrace, provozu ISPOP apod.

zpět na začátek

Doporučujeme