Jak eliminovat nebezpečí u elektrozařízení? MPO aktualizovalo návod pro firmy

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo aktualizaci Manuálu k Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.Manuál je určen k využití všem výrobcům, jejich zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům, kteří na trh uvádějí nebo dodávají elektrozařízení.

Jeho cílem je usnadnit orientaci v problematice, respektive v Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Manuál pracuje s využitím techniky rozhodovacích stromů a s praktickými příklady. Obsahuje slovníček pojmů, samozřejmostí je interaktivní obsah. Zahrnuje také kapitolu „Otázky a odpovědi“, která vychází z dokumentu Evropské komise ke směrnici RoHS 2 (č. 2011/65/EU).

Kapitola „Otázky a odpovědi“ je přizpůsobena reáliím českého předpisu, do kterého byla směrnice RoHS 2 převedena a najdete v ní i odpovědi na dotazy tuzemských podniků.

Poslední aktualizace obsahu Manuálu se týkala prakticky všech kapitol. Manuál již zohledňuje poslední novelu Nařízení vlády č. 101/2018 Sb. Manuál pro MPO původně vytvořil v roce 2013 Elektrotechnický zkušební ústav. Aktuální verze ze září 2018 je v pořadí již třetí aktualizací dokumentu.

Aktuální manuál ke stažení:

 Manuál k Nařízení vlády o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1,4 MB)

Zkratka na tento dokument: www.businessinfo.cz/rohs  

• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika

Doporučujeme