Jak na financování startupu?

Kde najít finance pro svůj startup? Druhů financování existuje mnoho. Od crowdfundingu, přes venture capital, angel investory až po granty a dotace. Cest k dosažení financí je spousta. Jaká jsou ovšem jejich specifika a proč je potřeba znát svůj produkt?

Praktický přehled možností financování vašich projektů vznikl ve spolupráci Pražského inovačního institutu spolu s agenturou CzechInvest a s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Ilustrační fotografie

Finance jsou neoddělitelnou částí každodenního života. O to důležitější jsou, pokud se rozhodnete rozjet vlastní byznys. Otázkou pak je, kde vzít finance, když jich nemám dostatek. Naštěstí existují různé způsoby financování, jejichž využití se odvíjí od povahy startupu.

Dříve než začnete hledat zdroj financí, musíte poznat hodnotu svého startupu a znát svá „čísla”. Proč? Je to jednoduché –⁠ všechno začíná u „pitche”. Když se vydáte například cestou venture fondů, budete investorům představovat svůj projekt na pitch decku. Zde máte možnost udělat na investory první dojem a získat tak nejen jejich zájem o váš startup, ale hlavně i finance. Proto se vyplatí si zjistit svá čísla a vědět, co startup nabízí. Více o „pitch decku” se dočtete v článku Czechstartups.org.

Jak tedy financovat svůj startup?

1. Crowdfunding

Crowdfunding je stále populárnějším způsobem získávání finančních prostředků pro startupy. Jeho fungování je totiž jednoduché. Startup zveřejníte na online platformě, jako například StartEngine, fundlift nebo SeedInvest Technology, a zájemci z řad veřejnosti vám potom mohou přispět určitým finančním obnosem.

Co jim můžete na oplátku nabídnout? To už záleží na povaze vašeho startupu. Existuje mnoho druhů crowdfundingu, ale nyní si představíme čtyři základní: Reward-based, fungující na sytému odměn a výhod odvíjejících se například od financované částky, Equity-based, kde nabídnete investorům určitý podíl startupu, Debt-based, kde finance fungují jako půjčka, a na závěr Donation-based, který se nejčastěji pojí s charitativními účely.

Jaký typ si zvolíte se už bude odvíjet od toho, co je cílem a produktem vašeho startupu. A co potřebujete pro úspěšný crowdfunding? Skvělou kampaň. Musíte poznat své cílové publikum, nastavit si efektivní marketingovou strategii, zvolit správnou platformu a samozřejmě vytvořit marketingové materiály.

Ilustrační fotografie

Celý úspěch crowdfundingu se totiž odvíjí od veřejnosti, kterou musíte zaujmout. Proto dbejte na přitažlivý popis startupu, zajímavé výhody a odměny pro investory a kvalitní zpracování prezentace.

Využití crowdfundingu s sebou mimo získání dodatečného kapitálu také přináší ověření tržního potenciálu vašeho produktu, či možnosti vyzkoušet si nastavení cenové politiky a způsobu prezentace, což může do budoucna ušetřit čas i náklady.

U některým platforem je ovšem nutné mít zajištěný určitý finanční obnos již předem, dále si platformy mohou “účtovat” až 10 % z vybrané částky a je také potřeba aktivně (finančně) danou kampaň podpořit, aby měla větší šanci na úspěch. 

2. Angel investoři

V případě, že má váš startup vysoký potenciál růstu, můžete mít štěstí a v rámci některé networkingové akce, jako třeba Startup Night, narazíte na angel investora. Kdo to je? Angel investor je většinou prvním „institucionálním” investorem do startupového projektu. Buď investuje sám nebo ve spojení s dalšími investory (tzv. syndikáty) částky, které se pohybují v rozmezí 1-5 milionů korun.

Do startupu investuje v jeho počáteční fáze, často již ve fázi nápadu. Ačkoli se jedná o strategického investora, měl by vystupovat spíše v roli poradce a mentora než řídit běžný chod firmy. Poskytne vám finanční prostředky výměnou za podíl v startupu, případně jinou formu návratnosti.

Výhodou také je, že sebou investoři kromě  financí mohou přinést i své know-how a znalosti z oblasti, ve které působí. Můžete tedy získat nejen finance, ale také cenný mentoring a síť nových kontaktů, proto se tento způsob často označuje jako „smart money”.

Ilustrační fotografie

Abyste zvýšili své šance na získání tohoto typu investora, je dobré mít opět přehled ve vašich „číslech”, pozici na trhu a dalších souvisejících tématech. Pokud vše vyjde a rozhodnete se spolupracovat, pak už vám zbývá nastavit jen smlouvu o spolupráci. Ta se bude odvíjet od vzájemných požadavků.

Ovšem dejte si pozor, ať „nerozdáte” příliš velkou část podílu ve svém startupu nebo firmě. Prvotní investice by měla pohybovat v rozmezí 10 až 20 %, ale ne více. Větší podíl by do budoucna mohl působit problémy při získání dalšího kola investice. 

3. Venture Capital

Fondy rizikového kapitálu jsou dalším subjektem, který investuje do rychle se rozvíjejících mladých startupů. Venture capital fondy shromažďují finanční prostředky od investorů, investičních bank a dalších institucionálních investorů.

Jelikož se jedná o rizikovou investici, výměnou za finance venture capitall požaduje podíl ve startupu. To investorům zajistí možné zhodnocení finančních prostředků a výnos, a vás to zároveň ujistí v tom, že bude mít protistrana  zájem o rozvoj a růst vašeho startupu.

Stejně jako angel investoři, i venture capital s sebou kromě financí přináší i know-how. Ve většině případů vám kvalitní venture capital společnost nabídne služby svého týmu odborníků, kteří vám budou ochotni poradit ve specifických oblastech jako jsou finanční či strategické poradenství.

Ilustrační fotografie

Venture capital společnosti také řídí exit, plánovaný výstup z vaší společnosti. Může vám tak prodat podíl zpět, či jej prodat jinému investorovi. Jaké venture capital společnosti máme v Česku? Jejich seznam naleznete na stránkách Czech Private Equity & Venture Capital Association nebo přímo na Czechstartups.org.

Při prvotní komunikaci s VC je důležité udělat si vlastní „research” fondu, tj. do jakých oborů investuje, do jak velkých společností investuje, jaká je průměrná výše investice apod. Na co jsou investoři poněkud „hákliví” je rozesílání Pitch Decku nebo byznys plánu na všechny strany. Vždy je dobré si investora osobně „odchytit” na nějaké akci a představit mu co děláte, ne nutně hned žádat o investici.

Také se můžeme spojit se zástupci firem, do kterých daný investor investoval a získat zpětnou vazbu a jejich zkušenosti. Nebo využít služeb startupových inkubátorů a akcelerátorů, které vám mohou kontakt zprostředkovat. Zde platí, že doporučení je vždy lepší. 

4. Startup inkubátory

Startup inkubátory poskytují zázemí, finance a mentoring pro začínající startupy. Mohou být vlastněny soukromými firmami, univerzitami, případně vládními organizacemi, jako je CzechInvest. A právě CzechInvest je místem, kde se spojují prvky inkubátoru a dotace, a pomáhají tak rozvoji inovací v Česku.

Jak CzechInvest pracuje se startupy? Na to odpovídá Markéta Přenosilová, Startup Ambassador v CzechInvest: „Startupům a firmám pomáháme s byznys stránkou věci a vývojem jejich produktu. Dbáme na to, abychom sestavili byznys plán na míru podle potřeb klienta. Proto u nás existuje preinkubace, což je klíčová součást celého programu. V rámci ní společně s majiteli startupů probíráme možnosti naší pomoci a nastavení plánu. Pokud dojde k naplnění očekávání obou stran, dochází k přihlášení do programu. Core našich služeb pak spočívá v mentoringu, poradenství a networkingu, pomocí kterého poskytujeme napojení například na investory nebo strategické partnery. V neposlední řadě poskytujeme i přímé finanční prostředky například na vývoj produktu, vypracování rešerší, právní služby, a to i v oblasti ochrany duševního vlastnictví, finanční analýzy apod.“

Samotné propojování s investory probíhá v CzechInvestu v několika fázích. Nejprve daný startup či firma podstoupí zhodnocení, resp. přípravu na jednání s investory a to v rámci účasti v programu Technologická inkubace. Výsledkem je tak vytvoření pitch decku. Podle fáze vývoje firmy a investiční strategie VC fondu pak může dojít ke konkrétnímu propojení.

Zástupci fondů mohou poskytnout cenný feedback a konkrétní doporučení, kam by se měl startup nebo firma posunout, aby se stala pro určitou skupinu nebo fond atraktivní. Druhou fází je navázání kontaktů v neformálním prostředí, například v rámci investiční akademie, kam jsou zváni startupy, partneři, investoři i celá startup komunita. Třetí fází pro pokročilé firmy je možnost získávání kontaktů a feedbacku v zahraničí, kde se účastníci mohou setkat s investory a prozkoumat zahraniční trhy (viz projekt CzechMatch – který by se měl rozběhnout na podzim).

Ilustrační fotografie

A jaký dotační program v CzechInvestu najdete? Tím nejznámějším je Technologická inkubace. Jedná se o program určený pro malé firmy do pěti let, které nabízí inovativní produkt či službu. Existuje zde sedm oborových zaměření: Mobilita, AI, Ecotech kreativní průmysly, vesmírné technologie, a chystané pokročilé výrobní technologie a Tech4Life (healthtech, kyberbezpečnost apod.).

„Může se také stát, že je potřeba změnit byznys plán, a tak dochází k přechodu startupu mezi těmito oborovými segmenty. Rozhodně to tedy neznamená, že oborový segment je fixní po celou dobu účasti v programu,“ doplňuje Markéta Přenosilová.

Program startupů nabízí dva druhy podpory. První je nepřímá podpora, do které spadají služby jako inkubační manažer, mentoring, networking nebo právní poradenství. Druhou možností je pak přímá podpora, která poskytuje finanční prostředky až do výše 5 mil. Kč na služby (například na rešerše nebo patentní přihlášky) a vývoj produktu.

V první výzvě je podpořeno 37 společností a v následujících 5 letech mají v plánu podpořit dalších 200 startupů. V přípravě je také nový program Internacionalizace, který nabídne získávání zkušeností v zahraničí v podobě účasti na konferencích, veletrzích, B2B matchmaking a tříměsíční akcelerační programy. Program bude navazovat na svého úspěšného předchůdce, kde v letech 2015-2021 bylo podpořeno na 350 startupů.

Proč se nebát udělat první krok a vydat se třeba směrem CzechInvest programu? Na tento dotaz odpovídá Markéta Přenosilová následovně: „Myslím si, že hlavní výhodou CzechInvest je to, že nemáme soukromý zájem. Naopak poskytujeme široké kontakty a naše služby jsou fér a připravované na míru. První program jsme spustili již roce 2010 a postupně sledujeme vývoj v ekosystému a tomu přizpůsobujeme naše služby. Naším cílem je rozvíjet byznys scénu v Česku a pomáhat ji inovovat, a proto ke každé firmě nebo startupu přistupujeme individuálně a pomáháme od fáze nápadu až k mezinárodní akceleraci. Takže proč ne?“

5. Dotace a fondy

Poměrně rozsáhlou možností financování jsou také dotace a fondy. V České republice jsou běžně k dispozici Výzvy z nejrůznějších oblastí podnikání. Pokud se nebojíte zamířit do zahraničí, můžete využít také výzev a projektů European Institute of Innovation & Technology.

Téma dotací a fondů je velmi obsáhlé. Přibližuje ho Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Startupy působící mimo CZ NACE sekci A (zemědělství, lesnictví a rybářství) a C (zpracovatelský tabákový průmysl) mohou žádat o podporu v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen ,,OP TAK”). Pro získání podpory si musíte podat žádost do systému MS2021+ a váš startup nebo firma musí splňovat konkrétní podmínky určené Výzvou.

Finanční podpora se poté pohybuje mezi 50-85 % dle vyhlášené výzvy v operačním programu. Dalšími cestami, kde vám mohou finance OP TAK pomoci, jsou CzechInvest a CzechTrade. S využitím dotací OP TAK pořádá CzechTrade například výjezdy pro startupy a malé a střední podniky na oborové veletrhy v zahraničí, na které poskytne CzechTrade 70% dotaci a 30 % si doplácí startupy nebo podniky.

Ilustrační fotografie

V OP TAK je rovněž vyčleněna alokace na podporu startupů formou rizikového kapitálu. Nicméně v tuto chvíli ještě probíhají jednání s European Investment Fund (EIF). Na finální podobu podpory formou rizikového kapitálu (venture capital) si tak musíte ještě počkat. Jisté ovšem je, že o prostředky budou žádat venture capital fondy, které finance následně investují do firem.

Obdobně jsou realizovány programy na podporu rizikového kapitálu i v předcházejícím Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a také v Národním plánu obnovy.

Výše zmíněných pět možností financování patří neoddělitelně do světa startupů. To, jaký je pro vás ten pravý, budete muset vyhodnotit vy na základě znalosti svého byznys plánu. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv, pamatujte, že udělat si doma rešerši svého projektu a vámi vybraných možností financování je základ. A pokud si s tím nebudete vědět rady, neváhejte, a přijďte se zeptat třeba k nám do Pražského inovačního institutu.

Slovy Tomáše Lapáčka, ředitele Pražského inovačního institutu: „Podpora startupů je pro nás velmi důležitá – bez rizika není úspěch a většina startupů navíc hledá cesty, jak sbližovat logiku impaktu a zisku. Obojí signalizuje změnu myšlení tolik důležitou pro udržitelnost  konkurenceschopnost Prahy. Jsme proto rádi, že můžeme poskytovat bezplatné poradenství v rámci našeho projektu Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy. Věříme, že u nás každý podnikavec najde odpověď na svou otázku.“

Doporučujeme