Jaké šance mají na trhu práce lidé, kterým je přes šedesát let

V Česku se už dlouho vedou diskuze o problémech lidí označovaných jako 50+. Padesátníci často nemohou sehnat práci, mnohé firmy sázejí spíše na mladé než na zkušené starší zaměstnance. Stárnoucí společnost a odsouvání hranice důchodového věku přitom na trh práce přivádí ještě starší skupinu lidí, kterým je více než 60 let.„Dnešní šedesátníci rozhodně nejsou strhaní kmeti na sklonku svého života. Je úžasné, s jakou vitalitou a nezdolnou životní energii přicházejí někteří uchazeči vyššího věku na pracovní pohovor. Při takových setkáních se podivujeme nad jejich věkem uváděným v životopise,“ říká Alice Grünová z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Jistá omezení však pro tuto věkovou skupinu platí. Člověk kolem šedesátky je schopen většinou jen s velkým vypětím dlouhodobě vykonávat fyzicky náročnou práci například na pozici svářeče. Vysilující jsou také zdravotnické činnosti nebo profese v dispečinku, které jsou spojené se střídavým režimem. Vyšší ročníky se také hůře vyrovnávají se změnami spánkového režimu, které vyžadují pozice ve třísměnném provozu. „Platí však pravidlo, že je zapotřebí přistupovat ke všem uchazečům individuálně, protože všude najdete výjimky,“ upozorňuje Alice Grünová.

Na druhou stranu existuje široká škála profesí, které nemají ani s věkem přesahujícím šedesátku problémy. Jedná se většinou o činnosti, které pro kvalitní výkon vyžadují celoživotní vzdělávání a neustálé hledání nových cest. U nich se každý rok praxe počítá a kvalita roste se zkušenostmi. K takovým patří lékaři, advokáti, soudci nebo vědci.  A také vedoucí na manažerských pozicích, kde je při zásadním rozhodování zapotřebí vycházet z předchozích zkušeností.

„Stále více firem si uvědomuje, že kvalitních lidí s celoživotními zkušenostmi je na trhu práce nedostatek. Uchazeči vyššího věku jsou pro ně naopak velmi cenní i vzhledem k posunu věkové hranice odchodu do důchodu, kdy se společnosti nemusí tolik obávat brzkého odchodu,“ uvádí Alice Grünová z personálně-poradenské společnosti McROY Czech. Mnoho firem se snaží o ideální skladbu týmů, do kterých patří seniorní matadoři, kteří umějí a chtějí své zkušenosti předávat mladším generacím.

„V praxi se nám stává, že se potkáváme s uchazeči o zaměstnání, kteří nevěří ve své další pracovní uplatnění a jako handicap na trhu práce vnímají právě svůj vyšší věk. Snažíme se proto nalézat vhodnou cestu, jak skloubit silné stránky těchto uchazečů s potřebami zaměstnavatelů,“ uzavírá Alice Grünová z personálně-poradenské společnosti McROY Czech.

Jak si udržet práci, když je pracovníkovi 60 nebo se tomuto věku blíží:

  • Důležité je celoživotní vzdělávání v oboru. Prevencí je nezakrnět, což platí pro všechny věkové kategorie.
  • Vyplatí se udržovat přehled a kontakt s technologiemi. To je častý problém starších generací – někteří lidé mají pocit, že si „tak nějak vystačí“.
  • Nebát se sdílet a předávat zkušenosti – stát se tím, na koho se ostatní rádi obracejí s prosbou o radu.
  • Využívat svých zkušeností a znalostí, budovat si pozici klíčového zaměstnance.
  • Výhodou je, když zaměstnanec získá specializaci odpovídající aktuálním potřebám firmy – účastní se školení, sebevzdělávání, rozvíjí potřebné dovednosti.
  • Každý by měl znát své silné i slabé stránky. Pomůže to k uvědomění si svého významu pro firmu.
  • Důležitý je pozitivní přístup ke změnám, inovacím ve firmě , zájem a aktivní pomoc při jejich realizaci.
  • Ve vyšším věku si je dobré uvědomit své hranice. Dodává to psychickou i fyzickou pohodu.
  • Snaha o souhru s mladšími členy týmu. Důležitá je snaha pochopit a hledat společné cíle i zájmy a také tolerovat specifika často mladších kolegů.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti McROY Czech

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme