Jamajka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. EUR 2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz 162 273 4630 388 1551
Dovoz 1038 1072 922 1072 1384
Saldo -877 -799 3708 -683 167

Zdroj: https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Výjimečný přebytek v roce 2016 byl způsoben vývozem položky 7331, tlakové nádoby, která se v předešlých letech ČR na Jamajku nevyvážela.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz v roce 2018:
Kód zboží Název zboží tis. EUR
8481 Kohouty, ventily pro potrubí, kotle, vany a jiné 692
7308 Výrobky ze železa nebo oceli 417
8429 Buldozery, srovnávače, rypadla apod. 144
9026 Optické přístroje, lékařské, chirurgické apod. 98
3304 Kosmetické přípravky, líčidla 68
8517 Telefonní přístroje 26
2106 Potravinové přípravky 11
5901 Textilie, malířská plátna 8
8708 Části, součásti a příslušenství motorových vozidel 3
6815 Výrobky z kamene a jiných nerostných hmot 3

 

Český dovoz v roce 2018:
Kód zboží Název zboží tis. EUR
2208 Nápoje tekutiny lihové ocet 1308
8708 Karoserie (vč. kabin) motorových vozidel 51
0901 Káva nepražená, případně zbavená kofeinu, kávové slupky 9
8539 Elektrické žárovky nebo výbojky, včetně žárovek pro světlomety 6
1211 Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap 4
3301 Silice rezinoidy koncentráty silic 2
3701 Výrobky fotografické a kinematografické 2
8408 Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním 2
4205 Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod 0
4819 Papír karton lepenka a výrobky 0

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě návštěv českých turistů na Jamajce ZÚ nemá žádné informace ani dostupnou statistiku o jakékoliv výměně v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nejsou známy žádné české investice na Jamajce nebo české firmy, které by měly společný podnik s jamajským partnerem.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Jamajkou od roku 2014 platnou dohodu o letecké dopravě.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Jamajce rozvojovou pomoc v rámci své bilaterální rozvojové asistence.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem