Jamajka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. EUR

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

273

4630

388

1551

476

Dovoz

1072

922

1072

1384

884

Saldo

-799

3708

-683

167

-408

Zdroj: https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

 

Výjimečný přebytek v roce 2016 byl způsoben vývozem položky 7331, tlakové nádoby, která se v předešlých letech ČR na Jamajku nevyvážela.

 

Relativně velká vzdálenost Jamajky od ČR, nevelký počet obyvatel s nižší životní úrovní a téměř žádné zkušenosti českých firem v obchodu s Jamajkou jsou příčinnou nízkého českého exportu na do této země a celkově nízké obchodní výměny. Vnitřní trh Jamajky není pro působení českých firem příliš atraktivní a české zboží je proto na ostrově jen málo známé.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz v roce 2018:

Kód zboží

Název zboží

tis. EUR

8481

Kohouty, ventily pro potrubí, kotle, vany a jiné

692

7308

Výrobky ze železa nebo oceli

417

8429

Buldozery, srovnávače, rypadla apod.

144

9026

Optické přístroje, lékařské, chirurgické apod.

98

3304

Kosmetické přípravky, líčidla

68

8517

Telefonní přístroje

26

2106

Potravinové přípravky

11

5901

Textilie, malířská plátna

8

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

3

6815

Výrobky z kamene a jiných nerostných hmot

3

 

Český dovoz v roce 2018:

Kód zboží

Název zboží

tis. EUR

2208

Nápoje tekutiny lihové ocet

1308

8708

Karoserie (vč. kabin) motorových vozidel

51

0901

Káva nepražená, případně zbavená kofeinu, kávové slupky

9

8539

Elektrické žárovky nebo výbojky, včetně žárovek pro světlomety

6

1211

Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap

4

3301

Silice rezinoidy koncentráty silic

2

3701

Výrobky fotografické a kinematografické

2

8408

Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním

2

4205

Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod

0

4819

Papír karton lepenka a výrobky

0

 

Nejúspěšnějšími českými exportními položkami na jamajském trhu bylo v roce 2018 zboží z kategorie  8481 (kohouty, ventily pro potrubí, kotle, vany a jiné), 7308 (výrobky ze železa nebo oceli) a 8429 (buldozery, srovnávače, rypadla apod.). Nejúspěšnějšími jamajskými exportními položkami na českém  trhu bylo v roce 2018 zboží z kategorie  2208 (nápoje tekutiny lihové ocet), 8708 (karoserie (vč. kabin) motorových vozidel) a 0901 (káva nepražená, případně zbavená kofeinu, kávové slupky. 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě návštěv českých turistů na Jamajce ZÚ nemá žádné informace ani dostupnou statistiku o jakékoliv výměně v oblasti služeb.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nejsou známy žádné české investice na Jamajce nebo české firmy, které by měly společný podnik s jamajským partnerem.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Jamajkou od roku 2014 platnou dohodu o letecké dopravě.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Na Jamajce byly realizovány dva malé lokální projekty, a to v roce 2013 a 2015.

–           MLP 2013 – „Learning Net-Works Learning Business Center“, The Violence Prevention Alliance

V roce 2013 ve spolupráci s místní neziskovou organizací The Violence Prevention Alliance, SM New York implementovala malý lokální projekt ve výši 407 506,- Kč zaměřený na vybavení a školení personálu další pobočky VPA specializující se na doškolování sociálně slabé mládeže a výuce podnikatelské činnosti. VPA působí po celé Jamajce a za svůj model získala i několik zmínek v rámci rozvojové práce OSN. VPA vytváří síť doškolovacích center pro mladé lidi ze sociálně slabých rodin a poskytuje jim podmínky pro samostatný vstup do života. Příprava na dokončení vzdělání je unikátně spojena s chovem akvarijních ryb, které jsou následně studenty nabízeny k prodeji a zpětně tak financují chod jednotlivých poboček. V rámci projektu ČR přispěla na nákup 8 stolních počítačů s učebním softwarem a dalšího audiovizuálního vybavení. Z příspěvku byl dále vyškolen personál nového centra společně s 8 mladými studenty, kteří se podílí na chovu akvarijních ryb za účelem dlouhodobé udržitelnosti projektu. Nová pobočka byla zřízena ve městě Spanish Town v oblasti St. Catherine vzdáleném cca 10 km od Kingstonu.

–           MLP 2015 – „The Pringle Home Recreational Park“, YB Afraid Foundation

            V návaznosti na úspěšnou spolupráci v roce 2013, byl v roce 2015  realizován MLP ve výši 486 620,- Kč v součinnosti s neziskovou organizací známého atleta Yohana Blakea, YB Afraid Foundation. Nadace se zabývá provozem dětských domovů pro chlapce a příspěvek ČR poslouží k financování části výstavby sportoviště a volnočasového zařízení v dětském domově ve městě Highgate v oblasti St. Mary. Příspěvek ČR financuje především úpravu povrchu sportoviště, jehož celková výstavba má rozpočet 1 282 184,- Kč. Město Highgate je od hlavního města vzdáleno zhruba 60 km.

 

Humanitární pomoc

 

ČR neposkytuje Jamajce humanitární pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem