Jamajka: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jamajka, v angličtině: Jamaica.

Složení vlády k 14. květnu 2018:

 • Generální guvernér – Patrick Allen
 • Předseda vlády – Andrew Michael Holness
 • Ministryně zahraničních věcí a zahraničního obchodu – Kamina Johnson Smith
 • Ministryně vědy, energetiky a technologií – Fayval Williams
 • Ministr dopravy a hornictví – Robert Montague
 • Ministr hospodářského růstu a vytváření pracovních míst – Andrew Holness
 • Ministr průmyslu, obchodu, zemědělství a rybolovu – Audley Shaw
 • Ministr turistiky – Edmund Bartlett
 • Ministr spravedlnosti – Delroy Chuck
 • Ministr národní bezpečnosti – Horace Chang
 • Ministr vzdělávání, mládeže a informací – Karl Samuda
 • Ministr zdravotnictví – Christopher Tufton
 • Ministryně práce a sociálních věcí – Shahine Robinson
 • Ministryně kultury, genderových záležitostí, zábavy a sportu – Olivia Grange
 • Ministr financí a veřejné služby – Nigel Clarke
 • Ministr místního rozvoje – Desmond McKenzie

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Podle posledních údajů z roku 2017 žije na ostrově 2,991 mil. obyvatel. S průměrnou porodností 1, 96 děti na ženu se počet obyvatel neustále zvyšuje, průměrný roční přírůstek je cca 0,68 %. Jamajka je ostrov mladých – 27 % obyvatel bylo v roce 2017 mladší 15 let, největší demografickou kohortou byla věková kategorie 25-54 let, ve které v roce 2017 bylo přes 38 % lidí.

Černoši tvoří s 92 % největší skupinu obyvatel. Následují míšenci (6 %), Asiaté (0,8 %), jiné rasy (0,4 %) a nespecifikované národnosti (0,8 %). Velká část Asiatů jsou potomky přivezených dělníků, které z Asie přivezla britská koloniální vláda, které se po zrušení otroctví v roce 1838 nedostávalo pracovní síly.

Nejvíce, kolem dvou třetin, je na Jamajce protestantů, především Adventistů sedmého dne. Zvláštností jsou rastafariáni, kteří se na Jamajce rozrostli v 30. letech 20. století, a kterých na ostrově podle odhadů žije 1,1 %.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

5354HDP/ obyv. USD

5 259

5 108

5 232

4 868

5178   

5354

změna HDP, %

0,5

0,7

1

1,4

0,5

1,8

inflace, %

9,3

8,3

3,7

2,4

4,4

3,5

nezaměstnanost, %

15

13,2

13,3

13,2

13

8,5

 

HDP na obyvatele se mírně zvýšilo, změna HDP má v roce 2018 hodnotu 1,8%. Inflace se od roku 2013, kdy začala klesat, poprvé zvýšila na hodnotu 3,5%. Nezaměstnanost v posledních letech klesá, vroce 2018 dosáhla hodnoty 8,5 %.

 

Jamajská ekonomika prochází v posledních letech obdobím konsolidace. Potěšitelná je skutečnost, že program ekonomických reforem pokračuje i přes střídání opozice a současné vládní strany u moci. Obě strany se shodují v názoru, že zahraniční investice jsou cestou, jak zvýšit ekonomickou výkonnost a životní úroveň obyvatelstva. Proto bylo zavedeno několik reforem na oživení investičního klimatu v zemi. Hlavní brzdou ekonomického pokroku země byla v minulosti byrokracie a korupce, které ztěžovaly život nejvíce právě investorům. Situace se v tomto ohledu zlepšuje, i když ani byrokracie, ani korupce ze země ještě zdaleka nevymizely. Hospodářské a diplomatické působení v Karibiku a zejména na Jamajce však v posledních letech intenzivně prohlubuje Čína. Dochází zde k realizaci významných infrastrukturních a průmyslových projektů financovaných čínskými investory, kteří za jejich investice dostávají štědré výhody v podobě daňových zvýhodnění či bezplatných pronájmů lukrativních pozemků. Jamajská vláda však přistupuje k čínským investicím velmi vstřícně, kritice jsou vystaveny spíše u menší části obyvatelstva vyjadřující spíše environmentální nežli geopolitické obavy z čínského působení v zemi. Důvodem tohoto postoje je skutečnost, že se jamajské hospodářství bez zahraničních investic prozatím neobejde. Protiváha investic z ostatních zemí (s výjimkou Španělska v oblasti cestovního ruchu) prozatím chybí, zvyšování čínského vlivu v zemi tedy v tuto chvíli v cestě nic nestojí. 

Sílící stabilita jamajské ekonomiky však vytváří v zemi také volné finanční prostředky, které budou k dispozici čím dál více i pro nákup zboží a chybějícího vybavení. Dobrým příkladem možnosti využití těchto prostředků může být oblast zdravotnictví, kde se potřeba zlepšení zdravotní péče projevuje pravděpodobně naléhavěji než v jiných oblastech.

 

Zdroj: Focus Economics

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Vývoj státního rozpočtu za posledních pět let:

mil. J$

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Příjmy a granty

411,716.1

458,101.1

486,040.8

537,069.4

590.588.4

Výdaje

418,986.8

462,988.0

502,373.7

543,056.3

586,480.6

Přebytek/deficit

-7,270.7

4,886.9

-16,333.0

-5,986.9

4,107.9

Zdroj: Ministry of Finance and the Public Service

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

mil. USD

2011

2012

2013

2014

Běžný účet

-2 109,8

-1 904,5

-1 314,3

-1 110,7

% HDP

-14,6

-12,9

9,2

-8,0

Kapitálový účet

-9,1

-26,2

-12,8

-27,6

Finanční účet

2 119

1 930,7

1 327,2

1 138,3

Zdroj: Statistiky Balance of Payments, Bank of Jamaica

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Za monetární politiku a stabilitu bankovního systému zodpovídá Bank of Jamaica, www.boj.org.jm Vydává licence bankovním institucím a kontroluje jejich hospodaření.

 

K 14.8. 2018 měly platnou bankovní licenci tyto banky:

 

The Bank of Nova Scotia Jamaica Limited
www.scotiabank.com.jm

FirstCaribbean International Bank (Jamaica) Limited
www.cibcfcib.com

Citibank, N.A.
https://www.citibank.com/icg/sa/latam/jamaica/

National Commercial Bank Jamaica Limited
www.jncb.com

First Global Bank Limited
www.firstglobal-bank.com

JN Bank Limited
www.jnbank.com

Sagicor Bank Jamaica Limited
www.sagicorbankja.com

JMMB Bank (Jamaica) Limited (formerly JMMB Merchant Bank Limited)
www.jmmb.com

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňová sazba firem  je 25%. Daň z příjmu fyzických osob je 30 %. Tzv. regulované firmy (ty, které reguluje přímo Bank of Jamaica nebo MF Jamajky) platí sazbu 33,3 %.

Jamajka se v posledních letech snaží o provedení daňové reformy, která by vedla k přesunu větší přímého zdanění (především práce) na nepřímé, více spotřebně zaměřené zdanění. Práh pro nezdaněné příjmy se u fyzických osob zvýšil z 592 tis. na 1,5 mil. J$ (cca 11 650 USD) ročně. Zvýšily se daně ze známek nebo z majetku a jeho převodu, snížily se dotace na elektřinu a paliva. Vzhledem k nebezpečí nečekaných výdajů kvůli častým hurikánům musí Jamajka zvyšovat daňové zatížení, aby měla finanční rezervu na pokrytí nečekaných výdajů. Velikost příjmů státního rozpočtu je kolem 27 %, zatímco u vyspělejších zemí je to často přes 35 %. To naznačuje, že  existuje prostor pro zvýšení daní. Vláda tak může v budoucnosti přistoupit k jejich zvýšení. Tomu nasvědčuje i cíl snížit poměr dluh/HDP na 96 % v roce 2020 a 60 % do roku 2026. K tomu přispívají hlavně rozpočtové přebytky, které se v posledních letech pohybují kolem 6-7 % HDP.
Jamajka uplatňuje systém podobný DPH, který označuje jako GCT, General Consumption Tax. Jeho úroveň je 16,5 % a vztahuje se na všechny výrobní i obchodní transakce (nevztahuje se na telefonní služby, na které platí daň ve výši 25 % a na turistické služby, na které platí 10 %). Osoby s příjmem pod 3 mil. J$ (cca 23.300 USD, květen 2018) jsou od placení GCT osvobozeny. Tzn. že na jimi prodávané zboží a služby se GCT neuplatňuje, ale při nákupu od GCT tyto osoby osvobozeny nejsou.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem