Jednotná kontaktní místa (JKM)

Jednotná kontaktní místa pomáhají fyzickým i právnickým osobám, které podnikají ve službách. Jejich úlohou je především usnadnit začínajícím firmám vstup do podnikání. Konzultace a další odbornou pomoc zde ale získají všichni podnikatelé. Portál BusinessInfo.cz poskytuje JKM informační podporu a zpřístupňuje internetovou aplikaci s elektronickými formuláři, jejímž prostřednictvím je možné podat žádosti o různá oprávnění k podnikání. Projekt JKM garantuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).Jednotné kontaktní místo (JKM)

  • Poskytuje maximum informací, které podnikatel potřebuje k tomu, aby mohl podnikat.
  • Zprostředkovává podnikateli kontakt s příslušným úřadem, který se zabývá povolováním konkrétních činností.
  • Samo předává žádosti o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému o této žádosti rozhodovat.
  • Kromě žádostí o oprávnění k podnikání lze přes JKM posílat oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení a oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám.

JKM jsou také součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě Evropské unie (EU).

Informace poskytované JKM

Informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů.
Jaké podmínky musím splnit pro výkon konkrétní činnosti? Potřebuji formulář? Kam jej poslat? Jaké přílohy? A co se stane pak?

Obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU.
Jaký úřad musím kontaktovat, pokud si chci v Itálii otevřít potápěčskou školu? A jaké jsou kvalifikační požadavky? Stačí mi česká zkouška?

Obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů.
Poslal jsem žádost na úřad již před dvěma měsíci a nikdo nereaguje, co mám dělat? Zamítli mi žádost a přitom neměli důvod. Kam se obrátit?

Obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech.
Koupil jsem zboží ve Velké Británii. Jaká je záruční lhůta ? Co když mi odmítnou přijmout reklamaci? A na koho se obrátit?

Kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.
V Německu mi odmítli uznat mé oprávnění. Kam se obrátit?

Pracovníci JKM se snaží zprostředkovat podnikateli žádané informace v co nejkratším čase. V případě informací ze zahraničí si však jejich získání a ověření může vyžádat delší čas. V tomto případě tedy nelze garantovat poskytnutí odpovědí na počkání.

Informace a služby JKM na internetu

JKM prostřednictvím portálu BusinessInfo.cz zprostředkovává široké veřejnosti více 180 garantovaných podrobných návodů jak postupovat při zahájení podnikatelské činnosti. Odbornými garanty těchto návodů jsou přímo ty instituce, které od podnikatele žádosti přijímají a následně pak žadateli udělují konkrétní oprávnění a koncese.

JKM umožňuje podat žádost o oprávnění k poskytování služby elektronicky, z pohodlí domova. Na portálu BusinessInfo.cz byla od 1. ledna 2010 zprovozněna (v pilotním provozu) internetová aplikace s elektronickými formuláři, jejímž prostřednictvím bude možné podat žádost o oprávnění k provozování koncesovaných služeb příslušnému úřadu. Pro využití této služby je nutné být držiteli elektronického podpisu.

Jednotná kontaktní místa v České republice

JKM byla zřízena na 15 obecních živnostenských úřadech, umístěných převážně v krajských městech.

Doporučujeme