Jednotná kontaktní místa v zahraničí

Podnikáte v sektoru služeb a chcete si založit podnik v jiném členském státě EU? Můžete se obrátit na tzv. jednotná kontaktní místa, která byla na základě směrnice o službách zřízena ve všech členských státech. Jako poskytovatel služeb tak máte možnost vyřídit elektronicky veškeré administrativní formality spojené se zahájením podnikání kdekoli v Evropě.

Na těchto internetových stránkách se dozvíte, jak jednotné kontaktní místo v daném členském státě naleznete, a dále také:

  • obdržíte veškeré informace o tom, co si musíte pro podnikání v příslušné oblasti služeb zařídit
  • vyřídíte si formality, které jsou k zahájení vaší činnosti nutné, aniž byste museli oslovovat postupně několik orgánů najednou
  • vše potřebné obstaráte elektronicky

Více informací

Státy EU:

Státy mimo EU:

Jednotná kontaktní místa v Belgii

V Belgii funguje 9 celostátních jednotných kontaktních míst. Kontakt na ně naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině a nizozemštině.

www.business.belgium.be

Jednotná kontaktní místa v Bulharsku

V Bulharsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v bulharštině.

www.egov.bg

Jednotná kontaktní místa v České republice

V České republice bylo doposud zřízeno 15 regionálních jednotných kontaktních míst. Kontakt na ně naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v češtině a částečně v angličtině.

www.businessinfo.cz

Jednotná kontaktní místa v Dánsku

V Dánsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině.

www.businessindenmark.dk

Jednotná kontaktní místa v Estonsku

V Estonsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině, estonštině a ruštině.

www.eesti.ee

Jednotná kontaktní místa ve Finsku

Ve Finsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině, finštině a švédštině.

www.enterprisefinland.fi

Jednotná kontaktní místa ve Francii

Ve Francii bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici ve francouzštině.

www.guichet-entreprises.fr

Jednotná kontaktní místa v Irsku

V Irsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině.

www.pointofsinglecontact.ie

Jednotná kontaktní místa na Islandu

Na Islandu bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo, které je strukturováno podle jednotlivých odvětví. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v islandštině a angličtině.

www.island.is

Jednotná kontaktní místa v Itálii

V Itálii bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a italštině.

www.impresainungiorno.gov.it

Jednotná kontaktní místa na Kypru

Na Kypru bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a řečtině.

www.businessincyprus.gov.cy (stránky budou k dispozici v brzké době)

Jednotná kontaktní místa v Lichtenštejnsku

V Lichtenštejnsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v němčině.

www.eu-go.li

Jednotná kontaktní místa v Litvě

V Litvě funguje jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na něj naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a litevštině.

www.verslovartai.lt

Jednotná kontaktní místa v Lotyšsku

V Lotyšsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v lotyštině a částečně v angličtině a ruštině.

www.latvija.lv (stránky budou k dispozici v brzké době)

Jednotná kontaktní místa v Lucembursku

V Lucembursku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici ve francouzštině.

www.guichet.public.lu

Jednotná kontaktní místa v Maďarsku

V Maďarsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a maďarštině.

www.magyarorszag.hu

Jednotná kontaktní místa na Maltě

Na Maltě bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v maltštině a angličtině.

www.gov.mt

Jednotná kontaktní místa v Německu

V Německu již bylo zřízeno mnoho regionálních jednotných kontaktních míst. Kontakt na ně naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a němčině.

www.bmwi.de

Jednotná kontaktní místa v Nizozemsku

V Nizozemsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a nizozemštině.

www.antwoordvoorbedrijven.nl

Jednotná kontaktní místa v Norsku

V Norsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v norštině a částečně v angličtině.

www.altinn.no

Jednotná kontaktní místa v Polsku

V Polsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v polštině a částečně v angličtině.

www.biznes.gov.pl

Jednotná kontaktní místa v Portugalsku

V Portugalsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v portugalštině a angličtině.

www.portaldaempresa.pt

Jednotná kontaktní místa v Rakousku

V Rakousku bylo doposud zřízeno 9 regionálních jednotných kontaktních míst. Kontakt na ně naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v němčině.

www.eap.gv.at

Jednotná kontaktní místa v Řecku

V Řecku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v řečtině a částečně v angličtině.

www.ermis.gov.gr (stránky budou k dispozici v brzké době)

Jednotná kontaktní místa v Rumunsku

V Rumunsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a rumunštině.

www.edirect.e-guvernare.ro

Jednotná kontaktní místa na Slovensku

Na Slovensku bylo doposud zřízeno několik národních jednotných kontaktních míst. Kontakt na tato místa naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a ve slovenštině.

www.portal.gov.sk (stránky budou k dispozici v brzké době)

Jednotná kontaktní místa ve Slovinsku

Ve Slovinsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici ve slovinštině a angličtině.

evem.gov.si/evem (stránky budou k dispozici v brzké době)

Jednotná kontaktní místa ve Španělsku

Ve Španělsku již bylo zřízeno mnoho regionálních jednotných kontaktních míst. Kontakt na ně naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici ve španělštině a angličtině.

www.eugo.es

Jednotná kontaktní místa ve Spojeném království

Ve Spojeném království bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině.

www.ukwelcomes.businesslink.gov.uk

Jednotná kontaktní místa ve Švédsku

Ve Švédsku bylo doposud zřízeno jedno celostátní jednotné kontaktní místo. Kontakt na toto místo naleznete na následujících ústředních internetových stránkách, jež jsou k dispozici v angličtině a švédštině.

www.verksamt.se

zpět na začátek

Dokument převzat ze stránek Evropské komise – jednotná kontaktní místa

Doporučujeme