Kapverdy

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Kapverdy (portugalsky Cabo Verde) jsou státem zahrnujícím deset ostrovů v Atlantském oceánu u pobřeží západní Afriky. Od roku 1975 jsou Kapverdy republikou, kdy byla vyhlášena nezávislost na Portugalsku. Ostrovy jsou pojmenovány podle poloostrova Zelený mys (francouzsky Cap-Vert), který tvoří nejzápadnější bod kontinentální Afriky. Vztah s Portugalskem je do dnešní doby klíčový jak z politického hlediska, tak i z hlediska ekonomického.

Hlavním odvětvím je zemědělství. Pro vlastní potřeby pěstují kukuřici, brambory, maniok, hrách a pro export kokosy, cukrovou třtinu, banány a datle. K zemědělství je využíváno pouze 16 % půdy. Velkou roli hraje také rybolov. K exportu jsou dále určeny textilie a polotovary pro produkci obuvi a kožedělný průmysl. Dalším exportním artiklem je sůl, která se získává z mořské vody. V posledních letech narůstá objem cestovního ruchu, jehož podíl na HDP čím dál více roste.

Obchodními partnery jsou USA, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie a zájem projevují i další země jako Německo. Důležitou roli hraje kapverdská diaspora ve světě.

Kapverdy jsou rozvojová země, ale díky svému demokratickému uspořádání, dodržování lidských práv a svobod a díky své orientaci na Evropskou unii přijímá v přepočtu na jednoho obyvatele značnou zahraniční pomoc.

Hlavním sociálním a ekonomickým problémem byla nezaměstnanost a v posledních měsících se ukazuje jako problém organizovaný zločin napojený na oblast Sahelu. 

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu. 

Základní údaje
Hlavní město Praia
Počet obyvatel 561 901
Jazyk portugalština
Náboženství 77,3% katolíci, 4,6% protestanti, 1,8% muslimové, 16,3% jiná vyznání
Státní zřízení parlamentní republika
Hlava státu José Maria Neves
Hlava vlády José Ulisses de Pina Correira e Silva
Název měny kapverdské escudo
Cestování
Časový posun -1 hodina (v létě -2)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Martin Pohl
Ekonomický úsek PhDr. Kateřina Bocianová, Ph.D.
Konzulární úsek JUDr. Anna Syková, Ph.D.
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 4.368
Hospodářský růst (%) 5,1
Inflace (%) 1,3
Nezaměstnanost (%) 10,31. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Kapverdy, oficiální název Kapverdská republika, jsou parlamentní republikou.  Hlavou státu je prezident volený v přímých a všeobecných volbách na pětileté funkční období.

V současnosti je prezidentem José Maria Neves, který stojí v čele země od roku 2021. V čele vlády stojí premiér jmenovaný prezidentem, zpravidla to bývá předseda strany, která vyhraje parlamentní volby. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění (72 poslanců).

Složení vlády k 18. 4. 2021:

José Ulisses de Pina Correia e Silva – předseda vlády

Carlos Do Canto Monteiro – 1. místopředseda vlády pro mládež a sport

Rui Alberto de Figueiredo Soares – ministr zahraničních věcí, spolupráce a regionální integrace

Olavo Avelino Garcia Correia – místopředseda vlády, ministr financí, podnikání a digitální ekonomiky

Carlos Jorge Duarte Santos – ministr turistického ruchu a dopravy

Alexandre Monteiro – ministr průmyslu, obchodu a energetiky

Paulo Augusto Costa Rocha – ministr vnitra

Fernando Elísio Freire – ministr pro rodinu, inkluzi a sociální rozvoj

Janine Lélis – ministryně obrany, teritoriální koheze a ministryně vlády a parlamentních záležitostí 

Abraão Vicente – ministr kultury, kreativního průmyslu a ministr pro moře

Gilberto Silva – ministr zemědělství a životního prostředí

Eunice Silva – ministryně infrastruktury, územního plánování a stavebnictví

Jorge Santos – ministr pro kapverdskou komunitu

Joana Gomes Rosa Amado – ministryně spravedlnosti

Edna Manuela Miranda de Oliveira – ministryně pro modernizaci státu a veřejnou správu

Amadeu Cruz -ministr školství

Filomena Gonçalves – ministr zdravotnictví

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika Kapverd je orientovaná na posilování vztahů s evropskými a dalšími mezinárodními partnery. V posledních letech země usiluje o posílení a rozvoj vztahů s Evropskou unií, zvláště co se týče ekonomické spolupráce (aktivní účast Kapverd v Global Gateway), obchodu a bezpečnostní spolupráce. Důležitým faktorem zahraniční politiky Kapverd je vztah k Portugalsku jakožto bývalé kolonii. Kapverdy jsou členem Společenství portugalsky hovořících zemí. 

Obchodními partnery jsou USA, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie a zájem projevují i další země jako Německo či Lucembursko. Důležitou roli hraje kapverdská diaspora ve světě, zvláště v Portugalsku, USA, Itálii či ve Francii.

1.3. Obyvatelstvo

Hustota obyvatel: 145 lidí/km2 (2021)  

Věková struktura (2021):        0 –14let – 28,2 % 15 – 64let – 65,1 % nad 65 let – 6,7 %              

Počet ekonomicky činných obyvatel: 202 435 (2022)

Roční přírůstek obyvatel: 0,89% (2022)  

Hlavní etnické skupiny :   míšenci 71 % černoši 28 % Evropané 1 %

Hlavní náboženské skupiny (2018):   římští katolíci 77,3 % protestanti 4,6 % muslimové 1,8 % nespecifikované 16,3 %

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Hlavním odvětvím je zemědělství. Pro vlastní potřeby Kapverdy pěstují kukuřici, brambory, maniok, hrách a pro export kokosy, cukrovou třtinu, banány a datle. K zemědělství je využíváno pouze 16 % půdy. Velkou roli hraje také rybolov. K exportu jsou dále určeny textilie a polotovary pro produkci obuvi a kožedělný průmysl. Dalším exportním artiklem je sůl, která se získává z mořské vody. V posledních letech narůstá objem cestovního ruchu, jehož podíl na HDP čím dál více roste.

Ukazatel 20212022202320242025
Růst HDP (%) 5,617,14,5N/AN/A
HDP/obyv. (USD/PPP) 7274,949082,844,368N/AN/A
Inflace (%) 1,97,91,3N/AN/A
Nezaměstnanost (%) 14,512,110,3N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,1780,2810,286N/AN/A
Import zboží (mld. USD) 0,8611,0221,067N/AN/A
Saldo obchodní bilance (% HDP) -11-2,1-0,81N/AN/A
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 0,590,590,60,60,61
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/A6/76/76/7

Zdroj: Banco de Cabo Verde

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Trvalou zátěží hospodářství je vysoký zahraniční dluh. V roce 2019 byl zaznamenán silný růst HDP o 5,7 %, přičemž tahouny růstu byly zejména domácí spotřeba a lepší výkonnost exportu. Z dalších sektorů se na růstu významně podílela energetika, vodohospodářství, cestovní ruch, finančnictví a zpracovatelský průmysl.  Veřejný dluh klesl z 128,4 % HDP v roce 2016 na 123,9 % v roce 2018 a v roce 2023 se předpokládá jeho pokles na 98,5 % HDP (data jsou zatím k dispozici pouze do roku 2022).

V posledních letech se díky stabilnímu růstu podařilo významně snížit úroveň chudoby (z 58 % v roce 2001 na 35 % v roce 2015). Hlavními výzvami do budoucna de konsolidace hospodářských výsledků coby země se středními příjmy a vytvoření vhodných podmínek pro snížení chudoby a posílení sdílené prosperity. Coby malá otevřená ekonomika jsou Kapverdy zranitelné, pokud jde o vývoj hospodářství hlavních světových aktérů. Vzhledem k fixovanému kurzu domácí měny na euro bude zásadní, aby se zemi dařilo vytvářet rozpočtové přebytky pro pokrytí budoucích otřesů. Pomoci by měla větší diverzifikace sektoru cestovního, stejně jako větší liberalizace trhu práce. 

Veřejné finance 2023
Saldo státního rozpočtu (% HDP) 0,5
Veřejný dluh (% HDP) 115,3
Bilance běžného účtu (mld. USD) -8.332,4
Daně 2024
PO
FO
DPH

2.3. Bankovní systém

Centrální bankou je Banco de Cabo Verde (BCV), která vznikla v roce 1975. Svou činnost úzce koordinuje s politikou vlády.

Nejdůležitějšími komerčními bankami jsou Caixa Económica do Cabo Verde, Banco Comercial do Atlántico, Caixa Geral de Depositos a Banco Interatlántico.

Od roku 1998 je kurs domácí měny – kapverdské escudo (Escudo Caboverdeano – CVE) – pevně svázán s eurem a to v poměru 1 EUR = 110,265 CVE. V platebním styku jsou kromě domácí měny poměrně často přijímány i EUR a USD, dále debetní a kreditní karty společností VISA a MasterCard.

2.4. Daňový systém

Daňový systém je standardní, v některých oblastech (cestovní ruch, rybolov, bezcelní zóny) existuje řada daňových úlev a zvýhodnění.

Základní sazba daně z příjmu právnických osob je 25 %, průměrná po odečtení nezdanitelných položek pak 18,1 %. Sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje mezi 16,5 % a 27,5 %. Sazba DPH činí 15 %.

Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici na webu Světové banky.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy Kapverd

Dovoz: 100 624 (2023)

Vývoz: 5 590 (2023)

Reexport: 26 750 (2023)

Pokrytí dovozu vývozem (v %): 5,6 (2023)

Saldo: -95 034 (2023)

Obchodní vztahy s ČR

vývoz ČR: 2.124 (2023)

dovoz ČR: 188 (2023)

obrat: 2.312 (2023)

Obchodní vztahy s EU i mimo EU

V roce 2023 činil vývoz Kapverd 5, 590 milionů escudos , což odpovídá pokles o 574 milionů escudos (11,5 %) ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Evropa je i nadále hlavním odběratelem Kapverd a absorbuje přibližně 94,1 % celkového kapverdského exportu. Vývoz do Evropy se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil z 4 704 na 5 262 tisíc escudo, což znamená nárůst o 11,9 %. Došlo k nárůstu exportu do všech kontinentů kromě Ameriky (-3,8 %). Pokud jde o země, se kterými Kapverdy udržují obchodní vztahy, zdá se, že Španělsko vede v žebříčku hlavních zákazníků Kapverd v evropské ekonomické zóně, což představuje 59,7 % v roce 2023. Itálie nyní zaujímá druhé místo ve struktuře exportu (17,1 %) . Na třetím místě je Portugalsko (16,1 %) a Spojené státy americké na čtvrtém místě (4,6 %).

Dovoz z Kapverd zaznamenal v referenčním období nárůst o 4,8 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Hlavním dodavatelem pro Kapverdy zůstal evropský kontinent s podílem 68,6 % z celkového množství, následovaný Asií/Oceánií (14,9 %), Amerikou (12,8 %), Afrikou (1,7 %) a zbytkem světa (1,9 %). . Pokud jde o pořadí hlavních zemí, ze kterých Kapverdy dovážejí, je na prvním místě Portugalsko se 41,4 % a na druhém místě Španělsko s 11,6 %. Dále následují Spojené státy americké (6,7 %) a Čína (4,7 %).

Mezi produkty exportovanými Kapverdami v roce 2023 vedou žebříček upravené a konzervované výrobky (73,7 %), druhé místo zaujímá oblečení (9,5 %) a třetí místo je obuv (5,7 %). Tyto tři produkty představovaly v roce 2023 88,9 % celkového vývozu Kapverd. Hlavní dovážené produkty dosáhly 54,2 % celkového dovozu Kapverd. Nejvíce dovážené produkty na Kapverdy v roce 2023 byly: paliva (14,8 %), reaktory a kotle (6,1 %), letadla a ostatní (5,1 %) a motorová vozidla (5,0 %).

3.2. Přímé zahraniční investice

Kapverdská republika má mnoho předpokladů pro úspěšnou realizaci investic. Její výhodou je stabilní politické a ekonomické prostředí, kurs domácí měny CVE je pevně svázán s EUR. Země má dohodu o Zvláštním partnerství s EU, je aktivním členem ECOWAS.

K dalším výhodám patří strategická poloha souostroví nedaleko od pobřeží západní Afriky a přibližně na půli cesty mezi Evropou a Jižní Amerikou. Investiční klima je relativně příznivé, vláda se snaží přilákat investory řadou pobídek včetně daňových prázdnin a bezcelního dovozu v některých sektorech. Vyjma odvětví taxativně vyjmenovaných v Ústavě (je zde však možnost koncesované činnosti) je přístup zahraničního kapitálu volný.

Země disponuje čtyřmi mezinárodními a čtyřmi regionálními letišti, třemi mezinárodními přístavy, relativně vyspělou telekomunikační sítí a průmyslovými zónami s disponibilními pozemky

Podle statistiky Centrální banky Kapverd postupně narůstá objem přímých zahraničních investic na Kapverdy. V roce 2020 byl objem FDI 3,7% HDP, v roce 2021 již 4,6 % HDP a v roce 2022 pak 5,5 % HDP. Nejvíce investic tradičně proudí do oblasti cestovního ruchu. Data jsou k dispozici pouze do roku 2022. 

3.3. FTA a smlouvy

Kapverdská republika je členem Světové obchodní organizace (WTO), ECOWAS (Ekonomické společenství západoafrických států) a Africké unie (AU).

Země má také řadu bilaterálních dohod o volném obchodu s jinými zeměmi.

3.4. Rozvojová spolupráce

Kapverdy mají kulturně i historicky velmi blízko k EU a v porovnání s ostatními africkými zeměmi mají s EU nadstandardní vztahy. Politické a obchodní vztahy a rozvojová spolupráce mezi EU a Kapverdami jsou upraveny dohodou z Post Cotonou, ale v roce 2007 byla uzavřeno ještě zvláštní partnerství, které jde nad rámce běžného vztahu donora a příjemce rozvojové pomoci. V jeho rámci se EU soustředí zejména na podporu dobrého vládnutí, bezpečnosti a stability, regionální integrace, udržitelného rozvoje a boje s chudobou.

V rámci Národního indikativního plánu na léta 2014 až 2020 bylo pro Kapverdy alokováno 55 mil. EUR. Spolupráce byla zaměřena především na podporu růstu a snižování chudoby a posilování zvláštního partnerství mezi EU a Kapverdami.

Premiér Kapverd José Ulisses Correia e Silva se na podzim 2023 zúčastnil Fóra Global Gateway, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 25. – 26. října 2023. V předvečer samotného Fóra předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila pro Kapverdy investiční balíček ve výši 246 milionů EUR pro zajištění zelené tranzice, posílení udržitelné dopravy a navýšení digitální konektivity. Premiér Kapverd potvrdil, že partnerství s EU v podobě Global Gateway je pro Kapverdy klíčové a mimo jiné informoval o zájmu Kapverd posílit spolupráci v programech jako Horizont Evropa a Erasmus+.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

V roce 2023 Evropská komise oznámila přijetí investičního balíčku pro Kapverdy v hodnotě 246 milionů EUR s cílem posílit zelenou tranzici, udržitelnou dopravu a digitální konektivitu.

Navíc vláda Kapverd se aktivně účastní platformy Global Gateway, jež je podle kapverdského premiéra v souladu s prioritami, které jsou nezbytné pro strukturální transformaci v Africe, včetně veřejných investic, soukromých investic a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Dále zdůraznil potřebu efektivních dopravních systémů v Africe pro integraci do světové ekonomiky a význam konektivity pro africkou kontinentální zónu volného obchodu. Současně upozornil, že je důležité řešit globální výzvy, zejména změnu klimatu, kybernetickou bezpečnost, potravinové zabezpečení a přístup ke zdraví.

▶ Perspektivní obor 1

Zelená tranzice a boj s klimatickou změnou: EU společně s Evropskou investiční bankou hodlají poskytnout kombinovaný grant ve výši 29 milion EUR a rámcový úvěr ve výši 120 milionů EUR na vývoj reverzibilního úložiště a dalších klíčových komponent pro optimalizaci využití energie. Dále EIB podpoří Kapverdy podnikatelským úvěrem ve výši 22 milionů EUR na podporu projektu rozšíření větrné farmy Cabeólica, který do sítě země přidá 13 megawattů čisté a obnovitelné energie. Tento projekt navíc představuje ukázku partnerství veřejného a soukromého sektoru podporované týmem Evropa, kapverdskou vládou a místním soukromým sektorem.

▶ Perspektivní obor 2

Udržitelná doprava: Ve vztahu k udržitelné dopravě je cílem EU modernizovat přístavní infrastrukturu země, a to grantem ve výši 25 milionů EUR v kombinaci s půjčkou EIB ve výši až 120 milionů EUR. Mělo by dojít k rozšíření přístavu Porto Grande v São Vicente a k pozemnímu napájení terminálu výletních lodí Mindelo v São Vicente s cílem podpořit udržitelnou dopravu, rozvíjet modrou ekonomiku a posílit konektivitu včetně posílení obchodu.

▶ Perspektivní obor 3

Digitální konektivita: Co se týče digitální konektivity, mělo by dojít k implementaci vysokorychlostního internetu pro obyvatele a podniky s tím, že by EU ráda na Kapverdách vybudovala regionální digitální centrum. Vedle toho by mělo dojít k výměně starších pasivních podmořských kabelů  (spojení s Evropou a západním pobřežím Afriky bude zajištěno kabelem Equiano). Toho bude dosaženo prostřednictvím podnikatelského úvěru EIB ve výši 22 milionů EUR poskytnutému společnosti Cabo Verde Telecom.

▶ Perspektivní obor 4

Kybernetická bezpečnost jako cesta posilování odolnosti státu s ohledem na zranitelnost Kapverd. 

▶ Perspektivní obor 5

▶ Perspektivní obor 6

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Stručný úvod – 3-5 vět

V jednotlivých částech odpověď na otázky, může vycházet z kulturní karty zpracovávané na semináře a pro delegace.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

4.3. Obchodní schůzka

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

Načasování jednání

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Jací jsou ….. obchodníci?

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Jak nakládají ….. obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

Jak nakládají ….. obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země?

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

Jak se obléci na pracovní jednání?

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)?

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Existují nějaká komunikační tabu?

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

4.5. Doporučení

Jednacím jazykem při obchodních jednáních je portugalština. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). V rámci obchodního vyjednávání mají známosti a osobní kontakty důležité místo. Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je nutno počítat s relativně dlouhými čekacími dobami.

4.6. Státní svátky

Státní svátky:

1. leden Nový rok

13. leden Den demokracie

20. leden Den národních hrdinů

proměnlivé datum (úterý) Karneval

proměnlivé datum (středa) Popeleční středa

proměnlivé datum (pátek) Velký pátek

1. květen Den práce

19. květen Svátek hl. m. Praia

1. červen Mezinárodní den dětí

5. červenec Den nezávislosti

15. srpen Den národní patronky

1. listopad Den všech svatých

25. prosinec Vánoce

Obvyklá pracovní a prodejní doba je 9:00 až 12:00 a 14:00 až 18:00 hodin (od 1. srpna do 15. září 8:00 až 15:00 hodin).

Otevírací doba bank je po celý rok 8:00 až 15:00 hodin.

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Navázání bližšího vztahu s místním partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je jednou z podmínek úspěšného obchodu. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorární konzulát na Kapverdách.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Přehled kapverdské legislativy související s ochranou duševního vlastnictví je k dispozici na stránkách WIPO, jíž jsou Kapverdy členem od rok 1997. V roce 2010 vznikl Kapverdský institut pro ochranu duševního vlastnictví Kapverdský institut pro ochranu duševního vlastnictví (Instituto de Propriedade Intelectual de Cabo Verde – IPICV).

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Kapverdy.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

K zaměstnání cizinců jsou nutné:

• pracovní smlouva s kapverdským zaměstnavatelem, kterou schválí příslušný člen vlády zodpovědný za oblast práce;

• pobytové vízum (doporučováno vízum umožňující vícenásobný vstup do země);

• v případě dlouhodobého pracovního poměru je nutno požádat o trvalý pobyt prostřednictvím Služby cizinecké policie (SEF); povolení k trvalému pobytu je uděleno po 3 letech.

5.9. Veletrhy a akce

FIEREE – Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética,  6. -8. června 2024 v FIC – Cidade da Praia | Santiago  

FIC – Feira Internacional de Cabo Verde, 20. – 23. listopadu 2024 v ENAPOR, Cidade do Mindelo, São Vicente

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Kapverdskou republiku je teritoriálně příslušné

Velvyslanectví ČR v Lisabonu (Embaixada da República Checa em Lisboa)

Rua Pêro de Alenquer, 14 1400-294 Lisboa, Portugal

Tel.: 00351 213 001 010, 213 010 487 Fax: 00351 213 010 629

E-mail: lisbon@embassy.mzv.cz

Honorární konzulát v Kapverdské republice (Consulado honorário de República Checa)

Condomínio Miramar, Bloco B – 2º andar Esq., Palmarejo Baixo – Ilha de Santiago Cidade da Praia CABO VERDE

Honorárním konzulem je pan Valdmiro Segredo (hovoří česky)

Tel.: 00238 9912966 Fax: 00238 2613069

E-mail: vsegredo65@gmail.com

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Záchranka -130

Hasiči – 131

Policie – 132

Národní informační linka – 102

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Internetové informační zdroje:

www.capeverde.com – rozcestník

www.capeverde.co.uk – rozcestník zaměřený na cestovní ruch

www.caboverdepages.com – obchodní adresář, weby významných institucí

www.governo.cv – Vláda

www.parlamento.cv – Národní shromáždění

https://mf.gov.cv/ – Ministerstvo financí

www.policianacional.cv – Národní policie

https://mf.gov.cv/web/dnre – Vrchní ředitelství cel

ine.cv – Národní statistický úřad

www.nosi.cv – Informační institut

• Teritorium: Afrika | Kapverdy | Zahraničí

Doporučujeme