Kapverdy: Vztahy země s EU

Delegace Evropské unie na Kapverdách (Delegação da União Europeia em Cabo Verde)
Avenida Rotary International – CP 122, Praia, República de Cabo Verde
Telefon: + 238 262 13 92/93/94 Fax: +238 262 13 91
E-mail: delegation-cape-verde@eeas.europa.eu

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Kapverdy jsou z hlediska zahraničního obchodu plně orientovány na EU, resp. na evropský kontinent, odkud v roce 2019 pocházelo 79,6 % jejich dovozu a kam směřovalo 96,4 % jejich vývozu. Nejvýznamnějšími partnery jsou Španělsko a Portugalsko. Kapverdy se vzhledem ke svému členství v ECOWAS snaží být pro evropské vývozce branou do zemí západní Afriky, z čehož vyplývá relativně vysoký reexport evropských produktů.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Kapverdy mají kulturně i historicky velmi blízko k EU a v porovnání s ostatními africkými zeměmi mají s EU nadstandardní vztahy. Politické a obchodní vztahy a rozvojová spolupráce mezi EU a Kapverdami jsou upraveny dohodou z Cotonou, ale v roce 2007 byla uzavřeno ještě zvláštní partnerství, které jde nad rámce běžného vztahu donora a příjemce rozvojové pomoci. V jeho rámci se EU soustředí zejména na podporu dobrého vládnutí, bezpečnosti a stability, regionální integrace, udržitelného rozvoje a boje s chudobou.

V rámci Národního indikativního plánu na léta 2014 až 2020 bylo pro Kapverdy alokováno 55 mil. EUR. Spolupráce bude zaměřena především na podporu růstu a snižování chudoby a posilování zvláštního partnerství mezi EU a Kapverdami.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme