Kapverdy: Zahraniční obchod a investice

Obchodní bilance (v tis. CVE)

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2015

2016

2017

2018

2019

Dovoz

60 059

63 965,3

77 206

76 274

78 301

Vývoz

6 646

5 962

4 893

7 060

6 071

Reexport

14 656

11 961

20 907

23 769

28 138

Pokrytí dovozu vývozem (v %)

11

9

6,3

9,3

7,8

Saldo

-53 413

-58 064

-72 313

-69 125

-72 230

Zdroj: INE CV

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Země evropského kontinentu jsou dlouhodobě hlavními trhy pro kapverdský export, kterého absorbují 96,4 %. Španělsko je zdaleka největším odběratelem kapverdského zboží, v toce 2019 činil jeho podíl 77,5 % celkového vývozu. Portugalsko je na druhém místě s podílem 18,0 %.

Co se týče kapverdského dovozu, 79,6 % připadá na Evropu, 10,1 % na Asii a Oceánii, 6,2 % na americký kontinent a pouze 2,0 % na země Afriky. Hlavním dodavatelem zboží je Portugalsko s 42,0 % (meziročně +1,4 %), následuje Nizozemsko s 12,5 % a Španělsko s 10,5 % (meziročně -22,4 %) celkového kapverdského dovozu. Země jako Čína (5,4 %), Francie (2,2 %), USA (1,8 %) a Ruská federace (0,2 %) rovněž zaznamenaly snížení objemu svého vývozu na Kapverdy v roce 2019.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem v roce 2019 byly rybí konzervy (60,7 %), dále ryby a mořské plody (16,2 %) a oděvy a obuv (10,6 %).
K hlavním dováženým položkám patřila paliva (11,8 %), potraviny (11,0 %), reaktory a kotle (7,5 %), dopravní prostředky (6,4 %), stroje a motory (5,9 %), železo a jeho deriváty (5,5 %), cereálie (4,5 %), mléko (4,2 %), plasty (3,5 %), maso (3,3 %) a alkoholické nápoje (3,0 %).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Činnost podniku v bezcelní zóně upravuje zákon 99/IV/93. V režimu bezcelní zóny může operovat společnost vyrábějící zboží nebo poskytující služby pouze na export.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Kapverdy se ve výši investic na hlavu řadí na přední místo v západní Africe. V posledních letech přesahuje roční příliv přímých zahraničních investic 100 mil. USD, v letech 2007 a 2008 se dokonce pohyboval okolo výše 200 mil. USD. Nejvíce investic tradičně proudí do oblasti cestovního ruchu.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kapverdská republika má mnoho předpokladů pro úspěšnou realizaci investic. Její výhodou je stabilní politické a ekonomické prostředí, kurs domácí měny CVE je pevně svázán s EUR. Země má dohodu o Zvláštním partnerství s EU, je aktivním členem ECOWAS. K dalším výhodám patří strategická poloha souostroví nedaleko od pobřeží západní Afriky a přibližně na půli cesty mezi Evropou a Jižní Amerikou.

Investiční klima je relativně příznivé, vláda se snaží přilákat investory řadou pobídek včetně daňových prázdnin a bezcelního dovozu v některých sektorech. Vyjma odvětví taxativně vyjmenovaných v Ústavě (je zde však možnost koncesované činnosti) je přístup zahraničního kapitálu volný. Země disponuje čtyřmi mezinárodními a čtyřmi regionálními letišti, třemi mezinárodními přístavy, relativně vyspělou telekomunikační sítí a průmyslovými zónami s disponibilními pozemky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme