Kapverdy: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Kapverdská republika (República de Cabo Verde)

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Prezidentem Kapverdské republiky je Jorge Carlos Fonseca, který byl v roce 2016 zvolen již na druhé pětileté volební období.

Složení vlády k 29. 5. 2020:

 • José Ulisses de Pina Correia e Silva – předseda vlády
 • Rui Alberto de Figueiredo Soares – místopředseda vlády pro regionální integraci
 • Olavo Avelino Garcia Correia – místopředseda vlády a ministr financí, koordinace hospodářských politik a reforem
 • Luís Felipe Tavares – ministr zahraničních věcí a ministr obrany
 • Carlos Jorge Duarte Santos – turistického ruchu a dopravy 

 • Paulo Lima Veiga – ministr mořského hospodářství

 • Alexandre Monteiro – ministr průmyslu, obchodu a energetiky
 • Paulo Augusto Costa Rocha – ministr vnitra
 • Fernando Elísio Freire – ministr pro parlamentární záležitosti, ministr sportu, předseda Rady ministrů
 • Janine Lélis – ministryně spravedlnosti a práce
 • Maritza Rosabal Peña – ministryně vzdělání, ministryně rodiny a sociálního začleňování
 • Abraão Vicente – ministr kultury a tvůrčího odvětví
 • Arlindo do Rosário – ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení
 • Gilberto Silva – ministr zemědělství a životního prostředí
 • Eunice Silva – ministryně infrastruktury, územního plánování a stavebnictví

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 4 033 km2 (176. na světě)
Počet obyvatel: 583 255 lidí (2020)
Pozn.: Obdobný počet Kapverďanů však žije v zahraničí – v USA, Portugalsku, Itálii, Francii a dalších zemích.
Hustota obyvatel: 134 lidí/km2 (2018)

Věková struktura (2020):      

 • 0 –14let – 27,9 %
 • 15 – 64let – 66,7 %
 • nad 65 let – 5,4 %               

Počet ekonomicky činných obyvatel: 255 762 (2016)
Roční přírůstek obyvatel: 1,28 % (2018)

Hlavní etnické skupiny :

 • míšenci 71 %
 • černoši 28 %
 • Evropané 1 %

Hlavní náboženské skupiny (2018):

 • římští katolíci 77,3 %
 • protestanti 4,6 %
 • muslimové 1,8 %
 • nespecifikované 16,3 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP/obyv. (USD)

3 043 3 086

3 213

3 564

3 578

Vývoj HDP (%)

1,1

3,9

4,6

5,5

5,7

Inflace (%)

0,1

-1,4

0,8

1,0

1,9

Nezaměstnanost (%)

12,4

15

12,2

12,2

8,5

Zdroj: Banco de Cabo Verde

Kapverdská ekonomika nastoupila větší dynamiku růstu v roce 2016, což potvrdily i následující tři roky, kdy HDP rostl v průměru okolo 5 % ročně. Tahouny růstu byly zejména domácí spotřeba a lepší výkonnost exportu. Z dalších sektorů se na růstu významně podílela energetika, vodohospodářství, cestovní ruch, finančnictví a zpracovatelský průmysl. Trvalou zátěží hospodářství je však vysoký zahraniční dluh.

 

V roce 2019 byl zaznamenán silný růst HDP o 5,7 %, přičemž na tomto výsledku se nejvíce podílel průmysly, rybolov, obchod a cestovní ruch. Dopad veřejných investic na růst však stále nedosáhl svého potenciálu kvůli neefektivnosti ve státním sektoru, což má za následek vysoký veřejný dluh. V rámci boje proti dluhu byla v posledních letech provedena fiskální konsolidace, a to včetně stropu pro domácí půjčky ve výši 3 % HDP. Tato opatření začala přinášet ovoce, neboť fiskální deficit se v roce 2018 snížil pod 3% HDP, když byl financován zvýhodněnými půjčkami a emisemi státních dluhopisů. Veřejný dluh klesl ze 128,4 % HDP v roce 2016 na 123,9 % v roce 2018 a v roce 2023 se předpokládá jeho pokles na 98,5 % HDP.

 

Měnová politika je v souladu se zachováním indexace směnného kurzu k euru a v kombinaci s apreciací reálného směnného kurzu pomohla v roce 2019 udržet inflaci pod 2 %. Snížení veřejných investic v důsledku fiskální konsolidace má za následek omezení investic do infrastruktury a tím i větší podpory ekonomické diverzifikace. Nedostatečné propojení mezi jednotlivými ostrovy ztěžuje místním firmám efektivně konkurovat v globálních hodnotových řetězcích. Vysoké sazby elektřiny – asi 0,25 $/KWh ve srovnání například s 0,19 $/KWh na Mauriciu – také brání růstu průmyslové výroby, protože většina firem je závislá na drahé energie z nafty.

 

V posledních letech se díky stabilnímu růstu podařilo významně snížit úroveň chudoby (z 58 % v roce 2001 na 35 % v roce 2015).

 

Hlavními výzvami do budoucna de konsolidace hospodářských výsledků coby země se středními příjmy a vytvoření vhodných podmínek pro snížení chudoby a posílení sdílené prosperity. Coby malá otevřená ekonomika jsou Kapverdy zranitelné, pokud jde o vývoj hodpodářství hlavních světových aktérů. Vzhledem k fixovanému kurzu domácí měny na euro bude zásadní, aby se zemi dařilo vytvářet rozpočtové přebytky pro pokrytí budoucích otřesů. Pomoci by měla větší diverzifikace sektoru cestovního ruchu a dalších, stejně jako větší liberalizace trhu práce. Zásadní bliv bude mít světová pandemie Covid-19, kvůli které přicházejí Kapverdy o význemné příhmy z cestovního ruchu.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

(v mld. CVE)

2015

2016

2017

2018

2019

  Celkové příjmy  

44,6

44,6

40,93

42,3

66,7

  Celkové výdaje  

57,2

57,2

43,36

61,1

72,6

 Rozpočtový deficit (v % HDP)

-3,9

-3,8

-3,0

-3,1

-2,0

Zdroj: Ministerstvo financí Kapverd

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 (mil. CVE)

2015

2016

2017

2018

2019

Běžný účet

-7 860,9

-6 114,1

-12 187

-8 294,9

-460

Zboží

-47 838,6

-53 236

-63 186

-64 181,6

-65 607

Služby

20 602,8

23 625,5

27 780

29 165,4

37 331

Výnosy

-5 869,5

-5 633,9

-6 525

-4 062,2

-4 175

Kapitálový účet

1 883

1 315,8

1 543

1431,7

990

Finanční účet

9 185

-14 900,8

-6 004

-12 088,3

-15 580

Devizové rezervy

59 692

54 793

57 221

58 249

 16 116

Veřejný dluh vůči HDP (%)

123,0

128,6

125,3

127,9

120,0

Zdroj: Banco de Cabo Verde

Kapverdský zahraniční dluh dosahoval v březnu 2020 výše 1,6 mld. EUR. Hlavními věřiteli jsou mezinárodní organizace (48,7 %), jiné státy na bilaterální bázi (23,4 %) a banky (27,9 %). Přibližně třetina z celkového množství úvěrů připadá na Portugalsko a jeho banky.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banco de Cabo Verde (BCV), která vznikla v roce 1975. Svou činnost úzce koordinuje s politikou vlády. Nejdůležitějšími komerčními bankami jsou Caixa Económica do Cabo Verde, Banco Comercial do Atlántico, Caixa Geral de Depositos a Banco Interatlántico.

Od roku 1998 je kurs domácí měny – kapverdské escudo (Escudo Caboverdeano – CVE) – pevně svázán s eurem a to v poměru 1 EUR = 110,265 CVE. V platebním styku jsou kromě domácí měny poměrně často přijímány i EUR a USD, dále debetní a kreditní karty společností VISA a MasterCard.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém je standardní, v některých oblastech (cestovní ruch, rybolov, bezcelní zóny) existuje řada daňových úlev a zvýhodnění. Základní sazba daně z příjmu právnických osob je 25 %, průměrná po odečtení nezdanitelných položek pak 18,1 %. Sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje mezi 16,5 % a 27,5 %. Sazba DPH činí 15 %.

Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici na webu Světové banky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme