Kapverdy: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Kapverdská republika (República de Cabo Verde)

Prezidentem Kapverdské republiky je Jorge Carlos Fonseca, který byl v roce 2016 zvolen již na druhé pětileté volební období.

Složení vlády k 20. 5. 2019:

 • José Ulisses de Pina Correia e Silva – předseda vlády
 • Júlio Herbert – místopředseda vlády pro regionální integraci
 • Olavo Avelino Garcia Correia – místopředseda vlády a ministr financí, koordinace hospodářských politik a reforem
 • Luís Felipe Tavares – ministr zahraničních věcí a ministr obrany
 • José da Silva Gonçalves – ministr turistického ruchu a dopravy a ministr mořského hospodářství (ministerstvo mořského hospodářství sídlí v Sao Vicente)
 • Alexandre Monteiro – ministr průmyslu, obchodu a energetiky
 • Paulo Augusto Costa Rocha – ministr vnitra
 • Fernando Elísio Freire – ministr pro parlamentární záležitosti, ministr sportu, předseda Rady ministrů
 • Janine Lélis – ministryně spravedlnosti a práce
 • Maritza Rosabal Peña – ministryně vzdělání, ministryně rodiny a sociálního začleňování
 • Abraão Vicente – ministr kultury a tvůrčího odvětví
 • Arlindo do Rosário – ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení
 • Gilberto Silva – ministr zemědělství a životního prostředí
 • Eunice Silva – ministryně infrastruktury, územního plánování a stavebnictví

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 4 033 km2 (176. na světě)
Počet obyvatel: 568 373 lidí (2019)
Pozn.: Obdobný počet Kapverďanů však žije v zahraničí – v USA, Portugalsku, Itálii, Francii a dalších zemích.
Hustota obyvatel: 134 lidí/km2 (2018)

Věková struktura:      

 • 0 –14let – 28,7 %
 • 15 – 64let – 66,1 %
 • nad 65 let – 5,2 %               

Počet ekonomicky činných obyvatel: 255 762 (2016)
Roční přírůstek obyvatel: 1,19 % (2018)

Hlavní etnické skupiny :

 • míšenci 71 %
 • černoši 28 %
 • Evropané 1 %

Hlavní náboženské skupiny (2018):

 • římští katolíci 77,3 %
 • protestanti 4,6 %
 • muslimové 1,8 %
 • nespecifikované 16,3 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele
  2014 2015 2016 2017 2018
HDP/obyv. (USD) 2 988 3 043 3 086 3 213 3 564
Vývoj HDP (%) 1,8 1,1 3,9 4,6 5,5
Inflace (%) -0,2 0,1 -1,4 0,8 1,0
Nezaměstnanost (%) 16,4 12,4 15 12,2 12,2

Zdroj: Světová banka

Kapverdská ekonomika nastoupila větší dynamiku růstu v roce 2016, což potvrdily i následující dva roky, kdy HDP rostl v průměru okolo 5 % ročně. Tahouny růstu jsou zejména domácí spotřeba a lepší výkonnost exportu. Z dalších sektorů se na růstu významně podílela energetiky, vodohospodářství, cestovní ruch, finančnictví a zpracovatelský průmysl. Trvalou zátěží hospodářství je však vysoký zahraniční dluh.

Hlavními výzvami do budoucna de konsolidace hospodářských výsledků coby země se středními příjmy a vytvoření vhodných podmínek pro snížení chudoby a posílení sdílené prosperity.  Coby malá otevřená ekonomika jsou Kapverdy zrnatelné, pokud jde o vývoj hodpodářství hlavních světových aktérů. Vzhledem k fixovanému kurzu domácí měny na euro bude zásadní, aby se zemi dařilo vytvářet rozpočtové přebytky pro pokrytí budoucích otřesů. Pomoci by měla větší diverzifikace sektoru cestovního ruchu a dalších, stejně jako větší liberalizace trhu práce.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet

(v mld. CVE) 2014 2015 2016 2017 2018
  Celkové příjmy   44,6 44,6 44,6 40,93 42,3
  Celkové výdaje   57,9 57,2 57,2 43,36 61,1
 Rozpočtový deficit (v % HDP) -7,6 -3,9 -3,8 -3,0 -3,1

Zdroj: Ministerstvo financí Kapverd

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 (mil. CVE)

2014

2015

2016

2017

2018

Běžný účet

-14 041,9

-7 860,9

-6 114,1

-12 187

-8 294,9

Zboží

-50 277,4

-47 838,6

-53 236

-63 186

-64 181,6

Služby

21 888,1

20 602,8

23 625,5

27 780

29 165,4

Výnosy

-7 692

-5 869,5

-5 633,9

-6 525

-4 062,2

Kapitálový účet

672

1 883

1 315,8

1 543

1431,7

Finanční účet

15 932

9 185

-14 900,8

-6 004

-12 088,3

Devizové rezervy

48 200

59 692

54 793

57 221

58 249

Veřejný dluh vůči HDP (%)

114,2

123,0

128,6

125,3

127,9

Zdroj: Banco de Cabo Verde

Kapverdský zahraniční dluh dosahoval v roce 2017 výše 1,76 mld. USD, což představovalo 94 % HDP.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banco de Cabo Verde (BCV), která vznikla v roce 1975. Svou činnost úzce koordinuje s politikou vlády. Nejdůležitějšími komerčními bankami jsou Caixa Económica do Cabo Verde, Banco Comercial do Atlántico, Caixa Geral de Depositos a Banco Interatlántico.

Od roku 1998 je kurs domácí měny – kapverdské escudo (Escudo Caboverdeano – CVE) – pevně svázán s eurem a to v poměru 1 EUR = 110,265 CVE. V platebním styku jsou kromě domácí měny poměrně často přijímány i EUR a USD, dále debetní a kreditní karty společností VISA a MasterCard.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém je standardní, v některých oblastech (cestovní ruch, rybolov, bezcelní zóny) existuje řada daňových úlev a zvýhodnění. Základní sazba daně z příjmu právnických osob je 25 %, průměrná po odečtení nezdanitelných položek pak 18,1 %. Sazba daně z příjmu fyzických osob se pohybuje mezi 16,5 % a 27,5 %. Sazba DPH činí 15 %.

Aktuální a podrobné informace jsou k dispozici na webu Světové banky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem