Kapverdy: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Navázání bližšího vztahu s místním partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je jednou z podmínek úspěšného obchodu. V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorární konzulát na Kapverdách.

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V roce 2008 se Kapverdská republika stala 153. členskou zemí WTO. V této souvislosti se zavázala do roku 2018 postupně snížit průměrnou celní sazbu na dovážené zboží na 15 %. Poslední dostupné údaje o průměrných aplikovaných celních sazbách jsou k dispozici na internetovém portálu WTO

Odpovědným orgánem v celní oblasti je Vrchní ředitelství cel v rámci Ministerstva financí.

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Základními kroky jsou:

 • získání potvrzení Obchodního rejstříku, že neexistuje společnost stejného jména;
 • notářem ověřený statut společnosti (společenská smlouva);
 • výpis z bankovního účtu nebo doklad o složení 10 % hodnoty základního jmění;
 • uveřejnění statutu společnosti ve Veřejném věstníku; daňová registrace na Ministerstvu financí;
 • získání dokladu o rozhodnutí a registračního čísla od Obchodního rejstříku.

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Standardní podmínky podobné jako v Evropě.

Na Kapverdách jsou pořádány následující mezinárodní veletrhy:

 • FIC – Mezinárodní kapverdský veletrh (všeobecný, každý rok);
 • Expomar – Mezinárodní veletrh ekonomických aktivit spojených s mořem;

Podrobnosti lze nalézt na internetových stránkách Mezinárodního kapverdského výstaviště.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Přehled kapverdské legislativy související s ochranou duševního vlastnictví je k dispozici na stránkách WIPO, jíž jsou Kapverdy členem od rok 1997.

V roce 2010 vznikl Kapverdský institut pro ochranu duševního vlastnictví (Instituto de Propriedade Intelectual de Cabo Verde – IPICV).

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou standardně oznamovány v denním tisku. Některá výběrová řízení jsou také publikována na stránkách ministerstva financí.

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Kapverdy.

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

 Jednacím jazykem při obchodních jednáních je portugalština. Oblečení je buďto tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). V rámci obchodního vyjednávání mají známosti a osobní kontakty důležité místo. Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je nutno počítat s relativně dlouhými čekacími dobami.

 • 1. leden  Nový rok
 • 13. leden  Den demokracie
 • 20. leden  Den národních hrdinů
 • proměnlivé datum (úterý) Karneval
 • proměnlivé datum (středa) Popeleční středa
 • proměnlivé datum  Velký pátek
 • 1. květen  Den práce
 • 19. květen  Svátek hl. m. Praia
 • 1. červen  Mezinárodní den dětí
 • 5. červenec  Den nezávislosti
 • 15. srpen  Den národní patronky
 • 1. listopad  Den všech svatých
 • 25. prosinec  Vánoce

Obvyklá pracovní a prodejní doba je 9:00 až 12:00 a 14:00 až 18:00 hodin (od 1. srpna do 15. září 8:00 až 15:00 hodin).

Otevírací doba bank je po celý rok 8:00 až 15:00 hodin.

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

S platností od 1. ledna 2019 přistoupily Kapverdy ke zrušení vízové povinnosti pro občany zemí EU při cestách s pobytem do 30 dní. Ke vstupu na Kapverdy je vyžadován cestovní pas (s ohledem na praxi leteckých společností MZV doporučuje cestovní pas platný nejméně 6 měsíců po ukončení pobytu) a úhrada letištní bezpečnostní taxy ve  výši 3.400 kapverdských escudů (cca 800 CZK resp. 31 EUR), kterou lze uhradit jak prostřednictvím on-line registrace do 5 dnů před odletem na www.ease.gov.cv, tak prostřednictvím cestovní kanceláře nebo při příletu na kapverdské letiště. Při cestách s pobytem nad 30 dní lze požádat o vízum na Velvyslanectví Kapverdské republiky v Berlíně, které má diplomatickou a konzulární příslušnost pro ČR, příp. na Honorárním konzulátu Kapverdské republiky v Praze.

Pro cestu na Kapverdy není povinné žádné očkování. Na Kapverdy je možné cestovat nejlépe portugalskou společností TAP Air Portugal přes Lisabon, případně společností Cabo Verde Airlines z Lisabonu, Amsterdamu, Paříže, Vídně, Mnichova, Říma, Milána, Benátek a Bergama). Vnitrostátně je provozována letecká i lodní doprava.

Kapverdy jsou ve srovnání s ostatními zeměmi západní Afriky hospodářsky i politicky vysoce nadprůměrné. Bezpečnostní situace je klidná. V poslední době dochází k mírnému nárůstu kriminality, při pobytu v hlavním městě je proto nutné zachovávat přiměřená obezřetnost. Z hlediska cestovního ruchu je doporučována standardní opatrnost.

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

K zaměstnání cizinců jsou nutné:

 • pracovní smlouva s kapverdským zaměstnavatelem, kterou schválí příslušný člen vlády zodpovědný za oblast práce;
 • pobytové vízum (doporučováno vízum umožňující vícenásobný vstup do země);
 • v případě dlouhodobého pracovního poměru je nutno požádat o trvalý pobyt prostřednictvím Služby cizinecké policie (SEF); povolení k trvalému pobytu je uděleno po 3 letech.

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Základní podmínkou při cestě na Kapverdy je uzavření kvalitního zdravotního pojištění. Je nutno počítat s úhradou ošetření v hotovosti. V případě vážnějších zdravotních komplikací umožňujících převoz lze doporučit odlet do ČR.

Struktura sítě zdravotnických zařízení v Kapverdské republice odpovídá potřebám domácího obyvatelstva a je odrazem zvýšených investic v posledním období:

 • 2 hlavní nemocnice: Hospital Agostinho Neto v Praia (ostrov Santiago), Hospital Baptista de Sousa v Mindelo (São Vicente);
 • 3 regionální nemocnice: Hospital Santiago Norte (Santa Catarina), São Filipe (Fogo), Ribeira Grande (Santo Antão) a Espargo (Sal);
 • 30 zdravotních středisek: 3 v Praia, 2 v São Vicente a jedno v každém z dalších okresů (vyjma těch, kde jsou regionální nemocnice);
 • 5 středisek reprodukčního zdravotnictví;
 • 34 ošetřoven se zdravotnickým personálem;
 • 113 ošetřoven bez zdravotnického personálu.

Větší soukromé kliniky jsou ve městech Praia (Santiago), Mindelo (São Vicente) a na ostrově  Sal, nerovnoměrně jsou rozmístěny rovněž ordinace soukromých praktických lékařů a specialistů.

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme