KLASA – značka kvality domácích potravin

Od roku 2003 uděluje ministr zemědělství kvalitním domácím potravinářským a zemědělským výrobkům národní značku kvality KLASA. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Odbor pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).Klasa logo

Od roku 2003 uděluje ministr zemědělství kvalitním domácím potravinářským a zemědělským výrobkům národní značku kvality KLASA. Tuto prestižní značku spravuje od počátku roku 2004 Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu(SZIF).

Národní značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci typických regionálních produktů, prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě prodlouženo, ale také může být při zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání odebráno. Požadovanou kvalitu a složení výrobků mj. posuzuje a po jejím udělení kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Program udělování značek kvality je otevřen všem výrobcům potravin, splňujícím následující základní podmínky:

  • Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba.
  • S přihláškou předloží technickou dokumentaci k danému výrobku, která bude obsahovat mj. parametry jakosti a zdravotní nezávadnosti, požadavky na základní surovinu, ze které je vyráběn.
  • Přihlášený výrobek musí splňovat požadavky zákona č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích.
  • Žadatel musí předložit certifikát ISO nebo certifikát systému kritických bodů.
  • Výrobce musí dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické, případně zemědělské praxe.
  • Pokud jiná surovina nahrazuje základní (např. sója maso), je třeba tuto skutečnost uvést na obalu.
  • Držitel značky je povinen označit výrobek logem KLASA.

Každý výrobek se značkou KLASA bude zařazen do státní propagační podpory zabezpečované Oddělením marketingu SZIF. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny. Jde o proces získání důvěry spotřebitelů a odběratelů, udržení si této důvěry, což je nezbytný předpoklad rozvoje potravinářství a zabezpečení konkurenceschopnosti v rámci trhů doma i v zahraničí.

V rámci urychlení administrace zasílejte žádosti o udělené národní značky KLASA přímo na adresu Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu:

Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení marketingu
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

Seznam oceněných výrobků

Seznam oceněných výrobků zobrazuje kompletní informace o všech oceněných produktech a jejich výrobcích.

Více informací

Detailní informace pro žadatele o udělení značky a veškeré soubory ke stažení naleznete na webu SZIF.

zpět na začátek

Doporučujeme