Komory: Kontakty

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Teritoriálně příslušný zastupitelský úřad ČR má sídlo v Addis Abeba:

Embassy of the Czech Republic
Kirkos Kifle Ketema Rd., Kebele 15, House No. 289
Addis Ababa, P.O.Box 3108
Federal Republic of Ethiopia
tel.: +251 11 5516382
fax: +251 11 5513471
e-mail: addisabeba@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/addisabeba

Zpět na začátek

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor ekonomické diplomacie
Loretánské náměstí
118 00 Praha 1 – Hradčany
tel.: 224 182 592
e-mail: oed@mzv.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Oddělení Afriky a Blízkého východu
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
tel.: 224 852 729 / 224 853 131 

České instituce na podporu exportu nejsou na Komorách zastoupeny.

Zpět na začátek

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

Policie:

  • Grande Comore: 17, 18
  • Anjouan: 710200
  • Mohéli: 720137
  • Mayotte: 611004

Nemocnice:

  • Grande Comore: 732604
  • Anjouan: 710034
  • Mohéli: 720373
  • Mayotte: 611515

Zpět na začátek

7.4. Internetové informační zdroje

Úřad prezidenta: www.beit-salam.km
Investice na Komorách: http://lescomores.com/en/economy/investing-in-comoros.php
Celní úřad, Anjouan: internet neuveden, telefon: +269 7711393, 3333051
Autorite portuaire des Comoros: agenhatrs@yahoo.fr

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem