Komory: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Bilaterální obchodní výměna je zanedbatelná. V roce 2012, kdy v pětiletém horizontu dosáhl český vývoz nejvyšší hodnoty (195 tis. USD), se jednalo o zmrazené drůbeží droby.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

0

30

9

0

0

dovoz

65

141

117

74

104

bilance

– 65

– 111

– 108

– 74

– 104

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V letech 2016 a 2017 nebyl z ČR na Komory uskutečněn žádný vývoz

Hlavní položky českého vývozu, 2015 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

852691

Přístroje radionavigační

3

2.

401130

Pneumatiky nové pryžové pro letadla

3

3.

851770

Části přístrojů na vysílání,přijímání hlasu,dat

2

 

 

Celkem vývoz ČR na Komory 2015

9

Hlavní položky českého dovozu 2017 (tis. USD, dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

852190

Videopřístroje pro záznam,reprodukci ostatní

44

2.

090710

Hřebíček, nedrcený ani nemletý

28

3.

330129

Silice ostatní, ne z citrusových plodů

6

4.

090720

Hřebíček drcený, nebo mletý

4

 

 

Celkem dovoz ČR z Komor 2017

104

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Komorami nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures na Komorách.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Obchodní ani jiná dohoda nebyly nikdy uzavřeny.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2017 se v rámci české bilaterální rozvojové spolupráce (ZRS ČR) uskutečnil první tzv. „malý lokální projekt“ na Komorách. Název projektu: “ Zlepšení výsledku studentů základní veřejné školy v Shitsangani zavedením informačního systému“.  Příspěvek ZRS ČR činil 208 114 Kč. V rámci projektu byla vybavena čítárna pro studenty a byla vytvořena databáze, díky níž mají učitelé školy možnost sledovat studijní výsledky. Realizátorem projektu byla organizace „Initiative pour alternative citoyenne“.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2012

2013

2014

2015

2016

68,7

81,9

74,0

65,8

54,61

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem