Koncepce zahraniční politiky České republiky

Česká zahraniční politika vytváří novou koncepci svého působení pro střednědobý horizont a nově v ní formuluje své prioritní cíle. Mezi klíčová témata koncepce patří multilaterální, bilaterální a regionální spolupráce, prosazování ekonomických a obchodních zájmů České republiky, energetická bezpečnost, rozvojová spolupráce nebo podpora demokracie a lidských práv ve světě. Důležité místo mají v těchto koncepčních úvahách také témata jako konzulární služba (pomoc občanům) či veřejná diplomacie.Koncepce zahraniční politiky České republiky ke stažení ve formátu PDF (392 kB)

Koncepce zahraniční politiky České republiky (ČR) představuje základní rámec pro uskutečňování zahraničněpolitických zájmů ČR. Tento dokument navazuje na předchozí koncepci zahraniční politiky z roku 2011 a vychází jak z programového prohlášení Vlády ČR z února 2014, tak i z hloubkového auditu zahraniční politiky, který proběhl na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v průběhu roku 2014. Zohledňuje rovněž proměny mezinárodního prostředí, ke kterým od roku 2011 došlo.

Současnou globální politiku charakterizuje několik trendů, které zásadně ovlivňují i působení ČR ve světě a které proto musí vzít Česká republika při formulaci své zahraniční politiky v potaz.

Prvním faktorem je změna světových mocenských poměrů a posun k multipolaritě světového uspořádání. Ta se projevuje v rovině ekonomické, strategicko-politické i demografické. V důsledku hospodářského růstu rozvíjejících se ekonomik zejména východní, jihovýchodní a jižní Asie se zvyšují nároky globálního Jihu na účast při rozhodování o pravidlech světové ekonomiky a mezinárodního obchodu.

Druhým faktorem je zvyšování vlivu aktérů nestátních (nevládní organizace, nadnárodní korporace, teroristické organizace nebo sítě organizovaného zločinu), a třetím pak vysoká míra vzájemné propojenosti, která zvyšuje pravděpodobnost globálních dopadů lokálních událostí, ať již s negativním či pozitivním účinkem, a snižuje předvídatelnost budoucího vývoje.

Archiv:
Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2011 (371 kB)

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme