Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Současnými členy Konfederace jsou Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK), Družstevní asociace ČR – prostřednictvím Svazu českých a moravských výrobních družstev, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu a Zemědělský svaz ČR.Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) je otevřené nezávislé zájmové sdružení, založené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů.

Konfederace:

 • sdružuje sedm reprezentativních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb;
 • zastupuje 23 000 členských subjektů s více než 678 000 zaměstnanci;
 • podporuje prosazování specifických zájmů svých členů v oblasti legislativy a v dalších oblastech;
 • formuluje společné podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů a prosazuje je v součinnosti s příslušnými státními orgány, ostatními zaměstnavatelskými organizacemi a odbory a zejména v různých formách konzultací s vládou;
 • spolupracuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a dalšími organizacemi;
 • je jedním ze sociálních partnerů zastupujícím stranu podnikatelů v Radě hospodářské a sociální dohody (Tripartitě).

Členství v Konfederaci je dobrovolné. Členskými organizacemi Konfederace jsou pouze zaměstnavatelské svazy a sdružení, nikoliv jednotlivé podniky. 

Členové KZPS ČR:

 1. Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)
 2. Družstevní asociace ČR – prostřednictvím Svazu českých a moravských výrobních družstev
 3. Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
 4. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 5. Unie zaměstnavatelských svazů ČR
 6. Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
 7. Zemědělský svaz ČR 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Předseda:

Jan Wiesner 

Místopředsedové:

Bedřich Danda
Ing. Pavel Dušek
Ing. Miroslav Jirovský
Ing. Jiří Kohoutek
Ing. VáclavMatyáš
Ing. Zdeněk Osner, CSc.

Členové:

ATOK(Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu)

viceprezident a výkonný ředitel: Ing. Jiří Kohoutek

Těšnov 5, 110 00 Praha 1
tel:   224 805 340
fax:  224 805 339
email: atok@atok.cz
www.atok.cz

Družstevní asociace

V KZPS ČR zastoupena prostřednictvím SČMVD – Svazu českých a moravských výrobních družstev

předseda SČMVD: Jan Wiesner

Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
tel:   222 245 906
fax:  222 240 908
email: wiesner@scmvd.cz
www.scmvd.cz

Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky

předseda: Bedřich Danda

Na strži 9, 142 00 Praha 4
tel:  261 104 242
fax: 261 104 245
email: b.danda@volny.cz 
www.sdruzenispcr.cz

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice

prezident: Ing. Václav Matyáš

Národní 10, 110 00 Praha 1
tel:   224 951 411
fax.  224 930 416
email: sps@sps.cz
www.sps.cz

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky

prezident: Ing. Pavel Dušek

Českobratrská 9, 130 00 Praha 3
tel:  222 587 455
fax: 222 519 654
email: info@uzs.cz
www.uzs.cz

Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu

předseda představenstva: Ing. Zdeněk Osner, CSc.

Rumunská 12, 120 00 Praha 2
tel:  224 230 588
fax: 224 210 830
email: zsdnp@zsdnp.cz
www.zsdnp.cz

Zemědělský svaz ČR

předseda: Ing. Miroslav Jirovský

Hybernská 38, 117 02 Praha 1
tel:   224 225 730
fax:  224 225 521
email: aacr@zscr.cz
www.zscr.cz

Sekretariát KZPS

vedoucí tajemník KZPS: Dr. Jan Zikeš

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha l
tel.:  222 324 985
fax:  224 109 374
email: zikes@kzps.cz
www.kzps.cz

předseda dozorčí rady KZPS: JUDr. Miroslav Šimek

Na Strži 9, Praha 4, 140 00
tel.: 261 104 335
email: msimek@volny.cz

zpět na začátek

Doporučujeme