Kontakty na další důležité instituce a úřady v hlavním městě Praze

Dokument přináší kontakty na další důležité úřady a instituce sídlící v hlavním městě Praze. Patří mezi ně především Celní a Finanční úřady, Katastrální a Živnostenské úřady a další.

 

zpět na začátek

Ministerstva

Ministerstvo dopravy

nábř. L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1
tel.: +420 972 211 111
fax: +420 972 231 184
elektronická podatelna

e-mail: posta@mdcr.cz
internet: http://www.mdcr.cz

Ministerstvo financí

Letenská 525/15
118 10 Praha 1
tel.: +420 257 041 111
fax: +420 257 042 788
elektronická podatelna

e-mail: podatelna@mfcr.cz
internet: http://www.mfcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
e-mail:
info@mmr.cz
posta@mmr.cz
ministr@mmr.cz
internet: http://www.mmr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 1039/32
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 851 111
fax: +420 224 811 089
elektronická podatelna

e-mail: mpo@mpo.cz
internet: http://www.mpo.cz

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 936/3
170 00 Praha 7
tel.: +420 974 811 111
fax: +420 974 833 552
e-mail:
posta@mvcr.cz
posta.policie@mvcr.cz
posta@grh.izscr.cz
dotazy@mvcr.cz
internet: http://www.mvcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1
tel.: +420 224 181 111
fax: +420 224 182 068
e-mail: info@mzv.cz
internet: http://www.mzv.cz

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17
117 05 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
fax: +420 224 810 478
elektronická podatelna

e-mail: info@mze.cz
internet: http://www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65
100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111
fax: +420 267 310 308
elektronická podatelna

e-mail:
info@env.cz
posta@env.cz
ministr@env.cz
internet: http://www.env.cz

zpět na začátek

Generální ředitelství cel

Budějovická 1387/7
140 96 Praha 4
tel.: +420 261 331 111
fax: +420 261 332 000
elektronická podatelna

e-mail: podatelna@cs.mfcr.cz
internet: http://www.celnisprava.cz

zpět na začátek

Celní ředitelství Praha

Washingtonova 7
113 54 Praha 1
tel.:
+420 261 334 303 (sekretariát)
+420 261 334 122 (tiskový mluvčí)
+420 261 334 123 (poradenství a konzultace)
fax: +420 261 334 120 (podatelna)
e-mail:
posta1701@cs.mfcr.cz
poradenstvi1701@cs.mfcr.cz(poskytování informací)
internet: http://www.celnisprava.cz/cz/crpraha/Stranky/default.aspx

zpět na začátek

Celní úřady

Celní úřad Praha 1

Washingtonova 11
110 00 Praha 1
tel.: +420 261 334 773
fax: +420 261 334 607
e-mail: info1761@cs.mfcr.cz

Celní úřad Praha 2

K Hrušovu 293/2
102 00 Praha 10
tel.: +420 281 004 269
fax: +420 281 004 251
e-mail: posta1764@cs.mfcr.cz

Celní úřad Praha-Ruzyně

Aviatická 1048/12
160 08 Praha 6
tel.: +420 261 331 035
fax: +420 220 562 593
e-mail: podatelna650000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: fvjnzin

zpět na začátek

Generální finanční a daňové ředitelství

Lazarská 15/7
110 00 Praha 1
tel.: +420 296 852 222
fax: +420 224 215 984
e-mail:
podatelna7000@fs.mfcr.cz
internet: https://www.financnisprava.cz

zpět na začátek

Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Štěpánská 619/28
111 21 Praha 1
tel.: +420 224 041 111
fax: +420 222 232 160
e-mail: podatelna2000@fs.mfcr.cz
internet: https://www.financnisprava.cz

zpět na začátek

Finanční úřad

Územní pracoviště pro Prahu 1

Štěpánská 619/28
112 33 Praha 1
tel.: +420 224 041 111
fax: +420 224 043 198
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2001@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 2

Vinohradská 2488/49
120 00 Praha 2
tel.: +420 221 593 111
fax: +420 221 593 398
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2002@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 3

Drahobejlova 945/48
190 21 Praha 9
tel.: +420 283 018 111
fax: +420 283 018 630
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2003@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 4

Budějovická 409/1
140 00 Praha 4
tel.: +420 234 689 111
fax: +420 234 689 398
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2004@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 5

Peroutkova 263/61
150 00 Praha 5
tel.: +420 251 112 111
fax: +420 251 112 398
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2005@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 6

Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
tel.: +420 220 361 111
fax: +420 220 363 698
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2006@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 7

Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
tel.: +420 220 361 111
fax: +420 220 363 798
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2007@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 8

Trojská 13a
182 00 Praha 8
tel.: +420 266 013 111
fax: +420 266 013 139
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2008@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 9

Drahobejlova 945/48
190 21 Praha 9
tel.: +420 283 018 111
fax: +420 283 018 398
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2009@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu 10

Petrohradská 1486/6
101 00 Praha 10
tel.: +420 267 271 111
fax: +420 267 273 098
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2010@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště pro Prahu – Jižní Město

Opatovská 964/18
149 02 Praha 11
tel.: +420 225 289 111
fax: +420 225 289 398
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2011@fs.mfcr.cz

Územní pracoviště v Praze – Modřanech

Lehárova 1885/2
143 00 Praha 12
tel.: +420 261 096 111
fax: +420 261 096 398
elektronická podatelna

e-mail: podatelna2012@fs.mfcr.cz

zpět na začátek

Finanční úřad pro Středočeský kraj

Žitná 563/12
120 00 Praha 2
tel.: +420 257 004 111
fax: +420 257 004 200
e-mail: podatelna2100@fs.mfcr.cz
internet: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/6625_udfu_2100.html?year=0

Specializovaný finanční úřad

Nábřeží kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7
tel.: +420 220 361 111
fax: +420 220 364 698
elektronická podatelna

e-mail: podatelna4000@fs.mfcr.cz
internet: https://www.financnisprava.cz

zpět na začátek

Český úřad zeměměřický a katastrální

Pod sídlištěm 1800/9
182 11 Praha 8 – Kobylisy
tel.: +420 284 041 111
fax: +420 284 041 204
e-mail: cuzk@cuzk.cz
internet: http://www.cuzk.cz

zpět na začátek

Katastrální úřad

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu

Pod sídlištěm 1800/9
182 14 Praha 8
tel.: +420 284 041 111
fax: +420 284 042 022
elektronická podatelna

e-mail: ku.proprahu@cuzk.cz
internet: http://www.cuzk.cz/ku/hlavnimestopraha

Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Pod sídlištěm 1800/9
182 12 Praha 8
tel.:
+420 284 041 111
+420 284 043 091
fax: +420 284 043 013
elektronická podatelna

e-mail: ku.prostredokraj@cuzk.cz
internet: http://www.cuzk.cz/ku/stredocesky

zpět na začátek

Katastrální pracoviště

Katastrální pracoviště Praha

Pod sídlištěm 1800/9
182 14 Praha 8
tel.:
+420 284 041 111 (Ústředna)
+420 284 042 001 (Sekretariát)
+420 284 042 093 (Vklady do katastru)
+420 284 042 094 (Vklady do katastru)
+420 284 042 044 (Záznamy do katastru)
fax: +420 284 042 022
e-mail: kp.praha@cuzk.cz
internet: http://www.cuzk.cz/kp/prahamesto

Katastrální pracoviště Praha-východ (pro Středočeský kraj)

Pod sídlištěm 1800/9
182 12 Praha 8
tel.: +420 284 041 111
fax: +420 284 043 607
e-mail: kp.pvychod@cuzk.cz
internet: http://www.cuzk.cz/kp/prahavychod

Katastrální pracoviště Praha-západ (pro Středočeský kraj)

Pod sídlištěm 1800/9
182 13 Praha 8
tel.: +420 284 041 111
fax: +420 284 044 040
e-mail: kp.pzapad@cuzk.cz
internet: http://www.cuzk.cz/kp/prahazapad

zpět na začátek

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
tel.: +420 729 922 111
e-mail: epodatelna@spucr.cz
internet: www.spucr.cz

zpět na začátek

Pozemkové úřady

Internet: Prezentace na webu státní správy

Pozemkový úřad Hlavní město Praha

Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
tel.: +420 266 794 915

Pozemkový úřad Praha-východ, Praha-západ

Argentinská 286/38
170 00 Praha 7
tel.: +420 266 794 918
fax: +420 224 222 156
e-mail:
pu_praha_vychod@mze.cz
pu_praha_zapad@mze.cz

zpět na začátek

Český statistický úřad

Na padesátém 81
10082 Praha 10
tel.: +420 274 051 111
fax: +420 274 054 070
e-mail: infoservis@czso.cz
internet: http://www.czso.cz

Krajská správa ČSÚ hl.m. Praha

Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10
tel.:
+420 274 053 173 (ředitel)
+420 274 052 034 (sekretariát ředitele)
+420 274 052 124 (vedoucí oddělení terénních zjišťování)
+420 274 052 815 (vedoucí oddělení informačních služeb)
+420 274 054 223 (podávání informací)
fax: +420 274 052 538
e-mail: infoservispraha@czso.cz

zpět na začátek

Český telekomunikační úřad

Sokolovská 58/219
225 02 Praha 9
tel.: +420 224 004 111 
fax: +420 224 004 830 
elektronická podatelna
 
e-mail: podatelna@ctu.cz
internet: http://www.ctu.cz

zpět na začátek

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Biskupský dvůr 5 
110 02 Praha 1
tel.: 
+420 221 802 802 (Informační linka) 
+420 221 802 111 (ústředna) 
fax: +420 221 802 301 
e-mail: unmz@unmz.cz
internet: https://www.unmz.cz/

zpět na začátek

Energetický regulační úřad – dislokované pracoviště Praha

Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
tel.: +420 257 183 111 
e-mail: eru@eru.cz 
internet: http://www.eru.cz

zpět na začátek

Český báňský úřad

Kozí 748/4
110 01 Praha 1
tel.: 
+420 221 775 311 
+420 221 775 317 
fax: +420 221 775 363 
elektronická podatelna
 
e-mail: info@cbusbs.cz
internet: http://www.cbusbs.cz

zpět na začátek

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 801/33
110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 556 
fax: +420 296 326 111 
e-mail: info@szif.cz 
internet: http://www.szif.cz

zpět na začátek

Úřady práce

Úřad práce hlavního města Prahy

Domažlická 1139/11
130 11 Praha 3
tel.: +420 221 921 111 
fax: 
+420 257 328 198 
+420 257 319 370 
e-mail: posta@aa.mpsv.cz
internet: http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info

Úřad práce Praha-východ

Náměstí Republiky 3/4
110 00 Praha 1
tel.: 
+420 221 621 600 
+420 221 621 631 
fax: +420 221 621 356 
e-mail: posta.up@py.mpsv.cz
internet: http://portal.mpsv.cz/sz/local/py_info

Úřad práce Praha-západ

Podskalská 1290/19
128 01 Praha 2
tel.: +420 221 921 111 
fax: +420 224 924 050 
elektronická podatelna

e-mail: posta@pz.mpsv.cz
internet: http://portal.mpsv.cz/sz/local/pz_info

zpět na začátek

Doporučujeme