Úřady Regionálních rad regionů soudržnosti

Obsahem dokumentu jsou kontakty na Úřady Regionálních rad regionů soudržnosti, jejichž posláním je zabezpečování vypracovávání a realizace programů spolufinancovaných z fondů EU, konkrétně administrace Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II. Rozhodují především o využití finančních prostředků na jednotlivá opatření a aktivity, odpovídají za efektivní využívání těchto prostředků, za kontrolu hospodaření s těmito prostředky a za realizaci přijatých kontrolních opatření.Region soudržnosti Střední Čechy

Úřad Regionální rady
Karlovo náměstí 313/8
120 00 Praha 2

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
ředitel Úřadu RR
tel.: +420 222 749 769
fax: +420 222 749 712
e-mail: info@ropsc.cz
internet: www.ropstrednicechy.cz

Další kontakty

Region soudržnosti Jihozápad

Úřad Regionální rady
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice

Mgr. Michaela Šímová
pověřená vedením Úřadu RR
tel.: +420 389 058 601
e-mail: info@rr-jihozapad.cz
internet: www.rr-jihozapad.cz

Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň

Mgr. Matouš Radimec
pověřen vedením odboru
tel.: +420 389 058 630
e-mail: radimec@rr-jihozapad.cz

Další kontakty

Region soudržnosti Severovýchod

Úřad Regionální rady
Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové

Ing. Zdeněk Vašák
pověřený vedením Úřadu RR
tel.: +420 498 501 038
e-mail: z.vasak@rada-severovychod.cz   
internet: www.rada-severovychod.cz

Další kontakty

Region soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Masarykova 3488/1
400 01 Ústí nad Labem

Bc. Jana Havlicová
ředitelka Úřadu RR
tel.: +420 475 240 600
e-mail: jana.havlicova@nuts2severozapad.cz
internet: www.nuts2severozapad.cz

Další kontakty

Region soudržnosti Jihovýchod

Úřad Regionální rady
Kounicova 271/13
602 00 Brno

Ing. Artur Zatloukal
ředitel Úřadu RR
tel.: +420 532 193 511
e-mail: info@jihovychod.cz
internet: www.jihovychod.cz

Další kontakty

Region soudržnosti Střední Morava

Úřad Regionální rady
Jeremenkova 1211/40b
779 00 Olomouc

Ing. Ivan Matulík
ředitel Úřadu RR
tel.: +420 587 333 303
e-mail: ivan.matulik@rr-strednimorava.cz
internet: www.rr-strednimorava.cz

Další kontakty

Region soudržnosti Moravskoslezsko

Úřad Regionální rady
Na Jízdárně 2824/2
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. David Sventek, MBA
ředitel úřadu RR
tel.: +420 552 303 501
e-mail: david.sventek@rr-moravskoslezsko.cz
internet: www.rr-moravskoslezsko.cz

Další kontakty

Region Praha

Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

fax: +420 236 007 110

Další kontakty

Doporučujeme