Kostarika: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

 1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo 
 2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
 3. Komoditní struktura
 4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
 5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
 6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V roce 2019 dosáhl obrat zahraničního obchodu Kostariky výše 30,0 mld. USD, z toho export činil 12,0 mld. USD a dovoz 18,0 mld. USD. Zahraniční obchod země vykázal deficit ve výši 6,0 mld. USD.

 

Zahraniční obchod země se podílí na tvorbě HDP zhruba 61 %, přičemž export cca 24 % a import 37 %.

 

Vývoj zahraničního obchodu Kolumbie za posledních 5 let

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

Export (mld.

9,6

10,3

 

 

12,0

USD)

 

 

11,0

11,6

 

 

 

 

 

 

 

Import (mld.

15,5

 

16,5

 

16,5

17,2

18,0

USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrat (mld.

25,1

26,8

27,5

28,8

30,0

USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance (mld.

-5,9

-6,2

-5,5

-5,6

-6,0

USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Procomer

 

Z teritoriálního hlediska kostarický vývoz směřuje zejména do USA (44 %), EU (21 %), zemí Střední a Jižní Ameriky (24 %) a Asie (13 %). Tři největší země dovozu jsou USA, Panamá a Nizozemí. Podobně jako vývoz, hlavními partnery dovozu jsou USA (39 %), EU (22 %), dále Mexiko a Brazílie, z asijských států Čína, Japonsko a Korejská republika. V souvislosti s pandemií COVID-19 však lze očekávat větší orientaci na regionální partnery.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Význam EU jako obchodního partnera Kostariky narůstá, a to zvláště v souvislosti s podpisem Asociační dohody mezi EU a Střední Amerikou (červenec 2012).

 

EU je pro Kostariku druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem, druhou největší destinací pro alokaci kostarického exportu a rovněž druhým největším dodavatelem zboží a služeb na místní trh (po Spojených státech).

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními exportními komoditami Kostariky jsou průmyslové výrobky (70,3 %), zejména náročné technologie jako počítačové elektronické komponenty, dále zdravotnické implantáty, zdravotní přístroje. Zemědělské produkty reprezentují 26,6 % exportů a třetím typem vývozních produktů jsou mořské plody a rybí maso (3,1 %).

 

U dovozy převládají produkty jako jsou elektronické zařízení, chemické a minerální produkty, materiály na výrobu přepravních vozidel, a plasty. Průmyslový dovoz reepreezentuje 93,7 % celkového dovozu (zbylé 4,6 % jsou produkty zemědělské a 1,7 % mořské plody a ryby).

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Kostarice v současné době funguje 15 zón volného obchodu FTZ („zona francas“ ve španělštině), které nabízejí speciální daňové úlevy v souladu se zákonem č. 720 (The Free Zone Regime Law).

 

Firmy, které působí v kostarických FTZ, jsou plně osvobozeny od dovozních a vývozních daní, spotřební daně a repatriační daně.

 

Daňové a další investiční pobídky se poskytují v návaznosti na charakter činnosti a objem exportu, který subjekt realizuje z FTZ. Např. společnost, která vyváží min. 75 % své produkce je plně osvobozena od daně ze zisku po dobu 8 let, v dalších 4 letech platí jen polovinu daně ze zisku. Takové firmy však musí investovat do základního (dlouhodobého) majetku alespoň 150 tis. USD.

 

Podrobné informace lze najít na stránkách státní kostarické agentury na podporu zahraničního obchodu PROCOMER.

 

Níže uvádíme seznam FTZ v Kostarice:

 

 • Almacenes Atalanta, P.I.Z.F. Atalanta, San Jose
 • BATCCA Park, Llorente, Heredia
 • Centro de Ciencia y Tecnologia Ultrapark, Ulloa, Heredia
 • Conair Costa Rica, Turrialba, Cartago
 • Corporacion de Inversion Desarrollo BES, El Coyol, Alajuela
 • Diursa Inmobiliaria de Costa Rica, Europlaza Diursa, Barreal de Heredia
 • FTZ Coca Cola Park, La Uruca, San Jose
 • Inmobiliaria Oslo, Guadalupe, San Jose
 • Intel Free Trade Zone Park, La Ribera de Belen, Heredia
 • Inversiones Zeta-Cartago, Cartago
 • Inversiones Zeta-La Valencia, La Valencia, Heredia
 • Inversiones Zeta-Montecillos, Montecillos, Alajuela
 • Los Arallanes, San Francisco, Heredia
 • Parque Biotecnologico, Golfito
 • Parque Global, La Aurora, Heredia
 • Parque Industrial y de Servicios Coyol, San Jose de Alajuela
 • Parque Industrial Zona Franca Alajuela, Alajuela
 • Saphill, P.I.Z.F. Saphill
 • Ultrapark L.A.G., Heredi
 • Zona Franca Metropolitana, El Barreal, Heredia
 • Zona Franca Puntarenas, Puntarenas

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

PZI v roce 2019 představovaly 2,0 mld. USD, což je předpokládaný mírný pokles oproti loňsku. Za posledních 5 let se příliv PZI do země téměř zdvojnásobil.

 

Kostarika se stává atraktivní destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nízké a význam má i skutečnost, že země má uzavřeno několik dohod o volném obchodu s EU, USA a středoamerickými a karibskými státy (viz www.procomer.com). Důvěru zahraničních investorů, zejména v době po pandemii, podpoří též vstup Kostariky do OECD v roce 2020. Lze očekávat, že nadále bude pokračovat vládní Plan Nacional de Descarbonización, který má podporou environmentálních opatření učinit z Kostariky do roku 2050 zemí s nulovou uhlíkovou stopou.

 

Historicky nejvýznamnější zahraniční investicí byla stavba továrny na výrobu mikroprocesorů americké společnosti Intel, která nejen přispěla k navýšení HDP, rozšíření pracovních příležitostí, ale rovněž významně posílila exportní potenciál Kostariky. V letošním roce však americký výrobce ohlásil přenesení větší části výroby do Vietnamu a výrazné utlumení produkce v Kostarice do budoucna.

 

V poslední době největší zájem zahraničních investorů přilákala odvětví elektrotechnického průmyslu, energetiky, dopravy a infrastruktury. Investice směřovaly rovněž do výstavby nových silnic a dálnic.

V roce 2018 CINDE (The Investment Promotion Agency in Costa Rica) ohlásila 48 nových PZI. Mezi nimi se nachází dánská společnost Coloplast, která zde založila továrnu na výrobu lékařských přístrojů (první v Latinské Americe). Belgická společnost Primoris také investovala, tentokrát do chemické laboratoře.

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

 

 

 

 

Přímé zahraniční

2,7

2,8

2,0

2,1

2,0

investice (mld.

 

 

 

 

 

USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: BCCR

 

 

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kostarická vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice jsou preferovány především do elektroniky, infrastruktury, dopravy, energetiky, financí a služeb (call centers).

 

Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích (viz www.comex.go.cr, www.hacienda.go.cr, www.procomer.com).

 

Z hlediska mezinárodních ratingových agentur je investiční klima v Kostarice považováno za stabilní a nachází se v tzv. investičním pásmu. Rating dle Moody´s je Ba2, Standard and Poors hodnotí Kostariku známkou BB- a Fitch BB.

 

Rizika investování v Kostarice odpovídají rozsahu nabídnuté investice, tj. přímé zahraniční investice spojené se schvalovacím řízením a četnými jednáními s místními úřady, zejména finančními. Podpora některé z bank by usnadnila přístup na panamský trh s multiplikačním efektem přenosu komerčních aktivit i na sousední středoamerické trhy. Nesporným rizikovým faktorem je korupce, se kterou je nutné podobně jako v dalších LA zemích počítat.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem