Kuvajt: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu (Kuvajt)

Vztahy Kuvajtu s EU jsou dlouhodobě velmi pozitivní – EU je vnímána jako důležitý partner, zejména co se týče hospodářské a obchodní spolupráce. Kuvajt své vztahy s EU rozvíjí zejména prostřednictvím sekretariátu EU-GCC, který je výkonným orgánem Rady pro spolupráci zemí v Zálivu (GCC).  Členy GCC jsou Kuvajt, Saudská Arábie, Bahrajn, Spojené Arabské emiráty, Katar a Omán. Oficiální spolupráce mezi EU a GCC se rozvíjí od roku 1988, kdy byl vytvořen základní institucionální rámec pro spolupráci ve formě uzavření kooperační dohody, k jejímž cílům patřilo i prohloubení vzájemných hospodářských vztahů a rozvoj vzájemného obchodu a investic. Dohodu o volném obchodu (FTA) se však uzavřít nepodařilo – jednání ztroskotala mimo jiné na ochranářských požadavcích některých členů GCC. Od roku 2017 mezi EU a GCC probíhá institucionalizovaný obchodní a investiční dialog, jehož smyslem je prostřednictvím pravidelného pořádání konferencí, seminářů a diskuzních panelů mezi EU a GCC podpořit vzájemnou hospodářskou a obchodní spolupráci. Dialog se tak např. specificky zabývá tématy ochrany práv duševního vlastnictví, daňové politiky, antidumpingových opatření a spolupráce v rámci WTO. V neposlední řadě má dialog přispět i k obnovení zamrzlých jednání o uzavření FTA.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

V září 2019 začala v Kuvajtu fungovat delegace EU s příslušností pro Kuvajt a Katar (EU DEL).

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Zahraniční obchod EU s Kuvajtem za posledních 5 let – v mld EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

export EU do Kuvajtu

6,00

5,42

5,66

5,64

5,32

import EU z Kuvajtu

4,19

3,28

4,17

3,28

2,48

Saldo

1,81

2,14

1,49

2,36

2,84

Evropská unie je dlouhodobě třetím největším obchodním partnerem Kuvajtu a je v zemi vnímána jako významný a žádaný obchodní partner, jehož vyspělé technické normy a standardy jsou zárukou vysoké kvality výrobků „made in the EU“. Obchodní výměna EU s Kuvajtem v roce 2019 dosáhla úrovně 7 805 mil. EUR, přičemž převažuje export z EU (viz tabulka výše). Z pohledu EU je Kuvajt 48. největším obchodním partnerem s podílem 0,2 % na celkovém obchodu EU (2019). Mezi hlavní položky exportu EU do Kuvajtu patří potraviny, spotřební zboží, stroje a strojní zařízení, osobní automobily a chemikálie. Dovoz z Kuvajtu do EU je založený převážně na ropě a ropných produktech, minerálních olejích a produktech petrochemického průmyslu. Obchodní vztahy Kuvajtu s EU je zapotřebí vnímat v rámci širšího vztahu EU a GCC. Obchodní výměna EU s GCC v roce 2018 dosáhla 145 mld EUR, což bylo 3,7 % celkového obchodu EU se světem. 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Zastupitelský úřad ČR v Kuvajtu nemá informace o žádných projektech financovaných z rozvojových fondů a nástrojů EU v Kuvajtu. Detailní informace jsou dostupné na webových stránkách EU DEL v Kuvajtu. 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni 1. 9. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem