Kyrgyzstán: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán)

Kyrgyzská ekonomika je značně podfinancovaná. Proto, i přes značné potřeby, je klíčovým faktorem výhradně zajištění financování pro daný projekt.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mezi perspektivní odvětví pro investice v Kyrgyzstánu lze zařadit zejména investiční celky (např. malé vodní elektrárny), dopravní infrastruktura a řízení dopravy, zelené technologie (čištění odpadních vod, ohřev teplé vody, solární panely), malé pivovary, technologie výroby piva a potravinářské technologie jako celek. Další možnosti existují v turistice, v zemědělství, perspektivní je i bytová výstavba, možnosti existují též u realizace spotřebního zboží.

Největším problémem pro prosazení českých firem je exportní financování. Podle zkušeností z jiných zemí se ukazuje jako nejperspektivnější cesta identifikování rozvojových programů financovaných ze zahraničí s cílem participace v nich, byť alespoň jako subdodavatel.

V Kyrgyzstánu působí též celá řada významných kyrgyzských podnikatelů, se kterými lze identifikovat vzájemně výhodné projekty. Zájem o rozvoj bilaterální hospodářské spolupráce má též na KG straně asociace JIA a Obchodně – průmyslová komora KG.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na stránkách MZV ČR.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V roce 2019 v Kyrgyzstánu proběhly dvě větší akce. První byla návštěva ministryně průmyslu a obchodu ČR Marty Novákové do Biškeku, která se uskutečnila dne 9. 4. 2019. Paní ministryni doprovázela početná podnikatelská mise. Ve dnech 20. – 24. 5. se uskutečnila návštěva členů zemědělského výboru PSP v Biškeku a Oši.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nur-Sultanu (Kazachstán) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem