Laos: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Bangkoku (Thajsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU Delegation to Laos
Unit 19, Hom 2
Setthathirath Road, Haisok Village
Chanthabouly District
Vientiane
Lao People’s Democratic Republic

P.O. Box: 9325
Telefon: +856 (21) 255 575
Fax: +856 (21) 255 576, 255 577

E-mail: DELEGATION-LAOS@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V rámci statusu jedné z nejméně rozvinutých zemí EU Laos vnímá jako partnera, u kterého je zapotřebí kombinovat rozvojovou spolupráci a obchodní facilitaci tak, aby v konečném důsledku byl podporován udržitelný hospodářský rozvoj. Za tímto účelem je využívána iniciativa Everything but Arms, která Laosu prostřednictvím dovozních kvót a bezcelního přístupu otevírá dveře na jednotný trh EU.

Níže uvádíme tabulku vzájemné obchodní výměny mezi EU a Laosem za posledních pět let.

 

  Vývoz z EU do Laosu Dovoz z Laosu do EU
2014 181,9 225,3
2015 123,0 238,7
2016 118,4 350,6
2017 209,8 275,1
2018 158,6 252,1

Zdroj: Eurostat

Data v mil. EUR

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU má vůči Laosu program rozvojové spolupráce. V celkovém vyjádření EU (jak členské státy EU, tak Evropská komise) poskytuje Laosu více jak polovinu oficiální rozvojové pomoci. Hlavním cílem aktivit EU v Laosu je vymýcení chudoby. Oblasti hlavního zájmu zahrnují zemědělství, obchodní a ekonomický rozvoj, vzdělávání, zdravotnictví a likvidace hrozby nevybuchlé munice. Dalšími zájmovými oblastmi jsou správa veřejných financí, veřejná správa, lidská práva a změny klimatu.

 

Další informace a dokumenty je možné nalézt na stránkách Delegace EU ve Vientiane.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bangkoku (Thajsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem