Libérie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Libérie podnikla v nedávné době několik kroků pro zlepšení hospodářství země, V těchto oblatech mohou české firmy nalézt uplatnění pro své výrobky či služby:

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

 • Vláda dále uvolnila program transformace zemědělství a produkce potravin, který se má zaměřit na přidání hodnoty v zemědělské produkci vzhledem k tomu, že toto odvětví zaměstnává 70% obyvatelstva. Poptávka je po zpracovatelských technologiích a závodech na zpracování rýže, cassava, palmového oleje, zeleniny a ovoce, atd.
 • Výroba elektřiny a přístup k ní by se měl zlepšit díky zprovoznění 3 elektráren na těžké topné oleje a díky obnovení provozu hydroelektrárny Mount Coffee v r. 2017 s kapacitou 88 MW během dešťového období – přesto je zde poptávka po solárních a větrných elektrárnách, zejména ve venkovských oblastech
 • V dopravní infrastruktuře byl učiněn pokrok v klíčových hospodářských koridorech – z Monrovie do Ganty a z hranice s Guineou a dále cesta z Monrovie do Buchananu, dalšího hospodářského centra. Vzhledem k nárustu vozidel je šance na uplatnění v půjčování aut, taxi službě, nákladní dopravě, dodávkách náhradních dílů, opravnách aut atd.
 • V infruktuře existuje velká poptávka po výstavbě bytů, kancelářských budov a nákupních středisek.

Více na oborových příležitostech jednotlivých zemí: Libérie

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jde o malý trh charakterizovaný nízkou kupní silou obyvatel a vysokou konkurencí levných dovozů. Bohatá klientela se orientuje na USA.

Perspektivními oblastmi jsou:

 • zpracovatelské technologiee
 • transformátory
 • potravinářské výrobky
 • domácí potřeby všeho druhu
 • bižuterie, sklo a porcelán
 • chemikálie
 • stavební materiály
 • strojní zařízení (i repasované)
 • důlní a stavební stroje
 • jednoduché strojní vybavení dílen
 • telekomunikační zařízení
 • zemědělské stroje
 • dopravní prostředky – automobily (i ojeté)
 • ošacení (včetně second-hand)
 • pneumatiky, atd.

Z hlediska perspektivních oborů pro čs. investory je to hlavně:

 • zemědělství – technologie pro zpracování zemědělských produktů, skladovací, balící a sušící celky atp.
 • gumárenský průmysl – výroba pneumatik, trubek, nafukovacích gumových produktů a dalších tvarovaných produktů z gumy
 • zpracovatelský průmysl – chladírenské skladovací boxy, zpracovatelské technologie, mrazicí boxy, technologie na výrobu džusů, džemů
 • důlní průmysl – provádění průzkumu zlata ve velkém měřítku
 • Zdravotnictví, kde je poptávka po investicích do laboratorního a nemocničního vybavení a dodávkách medikamentů
 • Energetika
 • Telekomunikace

Oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled významných akcí pro účast českých exportérů je možné nalézt na : https://www.worldconferencealerts.com/liberia.php  a http://ametrade.org/limep/exhibition/.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme