Lichtenštejnsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Nedostatek přírodních a jiných zdrojů na jedné straně a velmi malý domácí trh na straně druhé jsou důvody, proč má zahraniční obchod pro Lichtenštejnsko tak velký ekonomický význam.
Malý stát jako je Lichtenštejnsko nemůže zdaleka vše, co potřebuje, sám produkovat, a není schopen vše, co je zde vyrobeno a nabízeno, odebírat. Dovoz a vývoz jsou proto hlavními faktory pro ekonomiku země, přičemž vývoz podstatně převyšuje dovoz. 

V roce 2019 bylo z Lichtenštejnska (nezahrnuje obchodování se Švýcarskem a přes Švýcarsko) vyvezeno zboží v celkové hodnotě 3 698 mil. CHF, což znamená, že se vývoz oproti roku 2018 lehce zvýšil (o 1,1%, resp. +40 mil. CHF). I přes tento nárůst lze konstatovat, že přímý vývoz ještě stále nedosáhl hodnoty z r. 2008, kdy činil 4 245 mil. CH.  Přímý dovoz z Lichtenštejnska klesl v roce 2019 na 1 978 mil. CHF, tedy o 1,8 % (- 36 mil. CHF) v porovnání s rokem 2018. 

Vývoj vývozu zboží v roce 2019 byl silně ovlivněn klesající poptávkou v Evropě a Asii. Vývoz zboží do evropských zemí klesl celkově o 87 mil. CHF, což bylo způsobeno zejména poklesem vývozu do Itálie a Francie. V porovnání s rokem 2018 se vývoz do těchto zemí snížil o 49 mil. CHF, resp. 22 mil. CHF. Vývoz do Asie klesl o 50 mil. CHF, což bylo způsobeno zejména poklesem vývozu do Japonska (- 79 mil. CHF). Jak v Itálii a Francii, tak i v Japonsku však sledovaný vývoj představuje normalizaci vývozu poté, co byl v roce 2018 zaznamenán neobvyklý nárůst. V roce 2019 se naopak zvýšil objem vývozu zboží do Ameriky. Nicméně, zatímco objem vývozu zboží do USA se téměř nezměnil (+ 1,0 mil. CHF), byl vývoz zboží na Kajmanské ostrovy oproti roku 2018 vyšší o 167 mil. CHF.

Většina dovozů Lichtenštejnska pochází z Evropy. V roce 2019 činil tento podíl 79,6 %. 13,1% dovozu pocházelo z Asie a 6,9 % z Ameriky. Hlavními dovozními zeměmi do Lichtenštejnska byly Německo (36,3 %) a Rakousko (23,6 %). Celkem 7,0 % lichtenštejnského dovozu pocházelo z Číny a 6,5% z USA. 

Lichtenštejnsko investuje ročně 8,4% HDP do výzkumu a vývoje, což představuje přibližně 450 milionů franků. Tyto investice realizují především větší společnosti v Lichtenštejnsku. Lichtenštejnsko je v této oblasti jedním ze světových lídrů, což z něj činí centrum pro inovace a technologický rozvoj. Stát také podporuje inovativnost Start-up/ů a malých a středních podniků. Existují různé platformy nástrojů podpory, jako je např. program Idea, soutěž o podnikatelský záměr, podpora výzkumu a vývoje nebo investiční trh Lichtenštejnska. Všechny tyto nástroje mají za cíl podpořit inovace a oživit nové nápady a obchodní modely. 

V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Lichtenštejnsko nevyskytuje a dle OECD není exportně rizikovou zemí.

 

 

 

 

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Export (bez Švýcarska) (v mil. CHF) 

2019 3 698
2018 3 657
2017 3 372
2016 3 346

2015

3 299

 

V roce 2019 bylo z Lichtenštejnska (nezahrnuje obchodování se Švýcarskem a přes Švýcarsko) vyvezeno zboží v celkové hodnotě 3 698 mil. CHF, což znamená, že se vývoz oproti roku 2018 lehce zvýšil (o 1,1%, resp. +40 mil. CHF). I přes tento nárůst lze konstatovat, že přímý vývoz ještě stále nedosáhl hodnoty z r. 2008, kdy činil 4 245 mil. CH.  Přímý dovoz z Lichtenštejnska klesl v roce 2019 na 1 978 mil. CHF, tedy o 1,8 % (- 36 mil. CHF) v porovnání s rokem 2018.

Vývoj vývozu zboží v roce 2019 byl silně ovlivněn klesající poptávkou v Evropě a Asii. Vývoz zboží do evropských zemí klesl celkově o 87 mil. CHF, což bylo způsobeno zejména poklesem vývozu do Itálie a Francie. V porovnání s rokem 2018 se vývoz do těchto zemí snížil o 49 mil. CHF, resp. 22 mil. CHF. Vývoz do Asie klesl o 50 mil. CHF, což bylo způsobeno zejména poklesem vývozu do Japonska (- 79 mil. CHF). Jak v Itálii a Francii, tak i v Japonsku však sledovaný vývoj představuje normalizaci vývozu poté, co byl v roce 2018 zaznamenán neobvyklý nárůst. V roce 2019 se naopak zvýšil objem vývozu zboží do Ameriky. Nicméně, zatímco objem vývozu zboží do USA se téměř nezměnil (+ 1,0 mil. CHF), byl vývoz zboží na Kajmanské ostrovy oproti roku 2018 vyšší o 167 mil. CHF.

Většina vývozu zboží z Lichtenštejnska směřovala v r. 2019 do Evropy: v roce 2019 činil celkový podíl na vývozu zboží 55,8 %. Přibližně 23,8 % lichtenštejnského vývozu směřovalo do Ameriky a 18,5 % do Asie. Hlavními odběrateli zboží z Lichtenštejnska byly Německo (21,2 %), USA (14,4 %) a Rakousko (9,4 %), následované Francií (7,6 %). V roce 2019 směřovalo přibližně 4,3 % lichtenštejnského vývozu do Číny.

 

 

Import (bez Švýcarska) (v mil. CHF) 

2019 1 832
2018 2 015
2017 2 001
2016 1 980

2015

1 929

 

V roce 2019 poklesl zejména dovoz zboží z Německa a Číny. Zatímco objem dovozu zboží z Německa klesl o 26 mil. CHF, zaznamenal dovoz zboží z Číny pokles o 20 mil. CHF. Naproti tomu vzrostl dovoz zboží z Rakouska. V porovnání s rokem 2018 vzrostl objem dovozu zboží z Rakouska o 16 mil. CHF. Pozitivně se vyvíjel i dovoz z Chorvatska (+ 7 mil. CHF) a Spojeného království (+ 6 mil. CHF).
Většina dovozů Lichtenštejnska pochází z Evropy. V roce 2019 činil tento podíl 79,6 %. 13,1% dovozu pocházelo z Asie a 6,9 % z Ameriky. Hlavními dovozními zeměmi do Lichtenštejnska byly Německo (36,3 %) a Rakousko (23,6 %). Celkem 7,0 % lichtenštejnského dovozu pocházelo z Číny a 6,5% z USA. 

Lichtenštejnská bilance zahraničního obchodu vykázala v roce 2019 přebytek 1 719 mil. CHF. V porovnání s rokem 2018 se tak zvýšila o 76 mil. CHF (+ 4,7%). Tento výsledek je způsoben zejména posílením obchodních vztahů s USA (+ 406 mil. CHF) a Francií (+ 255 mil. CHF). Bilance zahraničního obchodu s Rakouskem nicméně vykázala jasný deficit (- 118 mil. CHF).
Zdroj: Amt für Statistik

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz v mil. CHF (předběžné údaje)

 

2015 

2016

2017 2018 2019

Evropa

1 946

2 036   2 055 2 151  2 064

Střední a Východní Evropa

162

175  204  213  234

Bělorusko

0

Bulharsko

8

9 10

Estonsko

0

Lotyšsko

1

1

Litva

2

2

Moldavsko

0

Polsko

42

41  46  53  62

Rumunsko

11

15  13  13  13

Ruská federace

34

43  59  57  64

Slovensko

19

16  18  15

Česká republika

13

22  17  14  16 

Ukrajina

4

9

Maďarsko

26

26  35  34  38

Jihovýchodní Evropa

42

40  35  41  38

Západní Evropa

1 741

1822  1815  1896  1 792

Německo

773

 786  779 798  785

Francie

247

254  274  302  280

Itálie

103

106  104  154  105

Spojené království VB a Irska

98

95  87  84  77

Rakousko

323

370  361  358  349

Dovoz v mil. CHF (předběžné údaje)

 

2015

2016 2017 2018 2019

Evropa

1 558

1 549  1 595  1 582  1 576

Střední a Východní Evropa

104

123  122  123  112

Bělorusko

0

Bulharsko

3

1

Estonsko

0

Lotyšsko

0

Litva

0

Moldavsko

0

Polsko

38

43  31  28  23

Rumunsko

2

4

Ruská federace

0

1

Slovensko

15

14  20  27  25

Česká republika

14

25  26  21  21

Ukrajina

0

0

Maďarsko

30

32  36  40  37

Jihovýchodní Evropa

26

33  43  37  51

Západní Evropa

1 427

1 393  1 430  1 423  1 413

Německo

749

708  741  744  719

Francie

27

26  26  31  25

Spojené království VB a Irska

36

36  34  34  40

Rakousko

493

491  481  451  467

Portugalsko

1

1 1 2

Zdroj: Amt für Statistik Liechtenstein

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Liechtenstein

Komoditní struktura vývozu

         

Rok

2015  2016 2017 2018  2019

DRUH ZBOŽÍ

v mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHF v mil. CHF v mil. CHF

01 Zemědělské a lesnické výrobky, rybolov

204  203  207  240  246

02 Nosiče energie

6

03 Textilie, oblečení, obuv

3

04 Papír, výrobky z papíru a grafické výrobky

16 18  17  17  15

05 Kůže, kaučuk, plasty

77 78  79  73  72

06 Výrobky chemicko-farmaceutického průmyslu

317 343  329  342  358

07 Kámen a půda

241 199  172  172  178

08 Kovy

765 796  841  845  821

09 Stroje, aparáty, elektronika

705 721  764  894  809

10 Vozidla

420 422  426  450  401

11 Přístoje přesné mechaniky, hodinky a bižuterie

387 430  411  418  438

12 Ostatní zboží

35 46  59  56  53

Konjunkturální celkem (Total 1)

3 177 3 267  3 316  3 517  3 401

13 Vzácné kovy, drahé kameny a šperky

35 50  48  58   

14 Umělecké předměty a starožitnosti

4 39  83   

Celkem (Total 2)

3 217 3 355  3 355  3 657   

 

Komoditní struktura dovozu

         

Rok

2015

2016

2017 

2018

2019

DRUH ZBOŽÍ

v mil. CHF v mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHF

01 Zemědělské a lesnické výrobky, rybolov

89 92

100

107

105

02 Nosiče energie

14 13

11

15

16

03 Textilie, oblečení, obuv

20 18

19

20

21

04 Papír, výrobky z papíru a grafické výrobky

44 45

46

43

43

05 Kůže, kaučuk, plasty

70 72

73

78

74 

06 Výrobky chemicko-farmaceutického průmyslu

93 104

117

102

96

07 Kámen a půda

129 118

119

103

114

08 Kovy

468 479

530

531

494 

09 Stroje, aparáty, elektronika

429 451

477

478

467 

10 Vozidla

127 123

136

149

142

11 Přístoje přesné mechaniky, hodinky a bižuterie

231 281

205

203

196 

12 Ostatní zboží

69 70

63

75

63

Konjunkturální celkem (Total 1)

1 783 1 875

1 896

1 904

1 832

13 Vzácné kovy, drahé kameny a šperky

92 73

64

44

84 

14 Umělecké předměty a starožitnosti 40 31

42

66

63 

Celkem (Total 2)

1 916 1 980

2 002

2 015

1 978

 

Zdroj: Amt für Statistik LiechtensteinAmt für Statistik Aussenhandel

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Lichtenštejnsko není členem mezinárodní organizace IASP, která sdružuje vědecké parky.

Odkaz na technologické parky Lichtenštejnska.

Technopark Liechtenstein

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice
Lichtenštejnsko investovalo v zahraničí více než činil příliv investic ze zahraničí do Lichtenštejnska, což souvisí především s desetiletým obchodním přebytkem Lichtenštejnska. Podrobnější údaje nelze získat, protože vlastní platební bilance Lichtenštejnska neexistuje a Švýcarská národní banka nezobrazuje Lichtenštejnsko samostatně. 
Některé zahraniční centrální banky ale ekonomickou výměnu, speciélně přímé investice s Lichtenštejnskem, jako např. Rakousko (1,3 mil. CHF – r. 2018), Německo (6,0 mil. CHF – v r. 2017) a USA (0,8 mil. CHF – r. 2016) zveřejňují. Bank of England poskytla údaje o celkovém zahraničním jmění Lichtenštejnska (přímé investice, portfoliové investice a ostatní investice) ve Spojeném království (6,6 mld. CHF) a Spojené království (0,9 mld. CHF) v Lichtenštejnsku. V případě ostatních zemí vykazuje Lichtenštejnsko podobné údaje jako pro uvedené čtyři země.

Zdroj: https://www.liechtenstein-institut.li/application/files/5615/7435/8081/Datenbroschuere-2019.pdf

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Společný hospodářský prostor se Švýcarskem.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni 15.05.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem