Lichtenštejnsko: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)

Nedostatek přírodních a jiných zdrojů na jedné straně a velmi malý domácí trh na straně druhé jsou důvody, proč má zahraniční obchod pro Lichtenštejnsko tak velký ekonomický význam.
Malý stát jako je Lichtenštejnsko nemůže zdaleka vše, co potřebuje, sám produkovat, a není schopen vše, co je zde vyrobeno a nabízeno, odebírat. Dovoz a vývoz jsou proto hlavními faktory pro ekonomiku země, přičemž vývoz podstatně převyšuje dovoz. 

V roce 2019 bylo z Lichtenštejnska (nezahrnuje obchodování se Švýcarskem a přes Švýcarsko) vyvezeno zboží v celkové hodnotě 3 698 mil. CHF, což znamená, že se vývoz oproti roku 2018 lehce zvýšil (o 1,1%, resp. +40 mil. CHF). I přes tento nárůst lze konstatovat, že přímý vývoz ještě stále nedosáhl hodnoty z r. 2008, kdy činil 4 245 mil. CH.  Přímý dovoz z Lichtenštejnska klesl v roce 2019 na 1 978 mil. CHF, tedy o 1,8 % (- 36 mil. CHF) v porovnání s rokem 2018. 

Vývoj vývozu zboží v roce 2019 byl silně ovlivněn klesající poptávkou v Evropě a Asii. Vývoz zboží do evropských zemí klesl celkově o 87 mil. CHF, což bylo způsobeno zejména poklesem vývozu do Itálie a Francie. V porovnání s rokem 2018 se vývoz do těchto zemí snížil o 49 mil. CHF, resp. 22 mil. CHF. Vývoz do Asie klesl o 50 mil. CHF, což bylo způsobeno zejména poklesem vývozu do Japonska (- 79 mil. CHF). Jak v Itálii a Francii, tak i v Japonsku však sledovaný vývoj představuje normalizaci vývozu poté, co byl v roce 2018 zaznamenán neobvyklý nárůst. V roce 2019 se naopak zvýšil objem vývozu zboží do Ameriky. Nicméně, zatímco objem vývozu zboží do USA se téměř nezměnil (+ 1,0 mil. CHF), byl vývoz zboží na Kajmanské ostrovy oproti roku 2018 vyšší o 167 mil. CHF.

Většina dovozů Lichtenštejnska pochází z Evropy. V roce 2019 činil tento podíl 79,6 %. 13,1% dovozu pocházelo z Asie a 6,9 % z Ameriky. Hlavními dovozními zeměmi do Lichtenštejnska byly Německo (36,3 %) a Rakousko (23,6 %). Celkem 7,0 % lichtenštejnského dovozu pocházelo z Číny a 6,5% z USA. 

Lichtenštejnsko investuje ročně 8,4% HDP do výzkumu a vývoje, což představuje přibližně 450 milionů franků. Tyto investice realizují především větší společnosti v Lichtenštejnsku. Lichtenštejnsko je v této oblasti jedním ze světových lídrů, což z něj činí centrum pro inovace a technologický rozvoj. Stát také podporuje inovativnost Start-up/ů a malých a středních podniků. Existují různé platformy nástrojů podpory, jako je např. program Idea, soutěž o podnikatelský záměr, podpora výzkumu a vývoje nebo investiční trh Lichtenštejnska. Všechny tyto nástroje mají za cíl podpořit inovace a oživit nové nápady a obchodní modely. 

V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Lichtenštejnsko nevyskytuje a dle OECD není exportně rizikovou zemí.

 

 

 

 

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Export (bez Švýcarska) (v mil. CHF) 

20193 698
20183 657
20173 372
20163 346

2015

3 299

 

V roce 2019 bylo z Lichtenštejnska (nezahrnuje obchodování se Švýcarskem a přes Švýcarsko) vyvezeno zboží v celkové hodnotě 3 698 mil. CHF, což znamená, že se vývoz oproti roku 2018 lehce zvýšil (o 1,1%, resp. +40 mil. CHF). I přes tento nárůst lze konstatovat, že přímý vývoz ještě stále nedosáhl hodnoty z r. 2008, kdy činil 4 245 mil. CH.  Přímý dovoz z Lichtenštejnska klesl v roce 2019 na 1 978 mil. CHF, tedy o 1,8 % (- 36 mil. CHF) v porovnání s rokem 2018.

Vývoj vývozu zboží v roce 2019 byl silně ovlivněn klesající poptávkou v Evropě a Asii. Vývoz zboží do evropských zemí klesl celkově o 87 mil. CHF, což bylo způsobeno zejména poklesem vývozu do Itálie a Francie. V porovnání s rokem 2018 se vývoz do těchto zemí snížil o 49 mil. CHF, resp. 22 mil. CHF. Vývoz do Asie klesl o 50 mil. CHF, což bylo způsobeno zejména poklesem vývozu do Japonska (- 79 mil. CHF). Jak v Itálii a Francii, tak i v Japonsku však sledovaný vývoj představuje normalizaci vývozu poté, co byl v roce 2018 zaznamenán neobvyklý nárůst. V roce 2019 se naopak zvýšil objem vývozu zboží do Ameriky. Nicméně, zatímco objem vývozu zboží do USA se téměř nezměnil (+ 1,0 mil. CHF), byl vývoz zboží na Kajmanské ostrovy oproti roku 2018 vyšší o 167 mil. CHF.

Většina vývozu zboží z Lichtenštejnska směřovala v r. 2019 do Evropy: v roce 2019 činil celkový podíl na vývozu zboží 55,8 %. Přibližně 23,8 % lichtenštejnského vývozu směřovalo do Ameriky a 18,5 % do Asie. Hlavními odběrateli zboží z Lichtenštejnska byly Německo (21,2 %), USA (14,4 %) a Rakousko (9,4 %), následované Francií (7,6 %). V roce 2019 směřovalo přibližně 4,3 % lichtenštejnského vývozu do Číny.

 

 

Import (bez Švýcarska) (v mil. CHF) 

20191 832
20182 015
20172 001
20161 980

2015

1 929

 

V roce 2019 poklesl zejména dovoz zboží z Německa a Číny. Zatímco objem dovozu zboží z Německa klesl o 26 mil. CHF, zaznamenal dovoz zboží z Číny pokles o 20 mil. CHF. Naproti tomu vzrostl dovoz zboží z Rakouska. V porovnání s rokem 2018 vzrostl objem dovozu zboží z Rakouska o 16 mil. CHF. Pozitivně se vyvíjel i dovoz z Chorvatska (+ 7 mil. CHF) a Spojeného království (+ 6 mil. CHF).
Většina dovozů Lichtenštejnska pochází z Evropy. V roce 2019 činil tento podíl 79,6 %. 13,1% dovozu pocházelo z Asie a 6,9 % z Ameriky. Hlavními dovozními zeměmi do Lichtenštejnska byly Německo (36,3 %) a Rakousko (23,6 %). Celkem 7,0 % lichtenštejnského dovozu pocházelo z Číny a 6,5% z USA. 

Lichtenštejnská bilance zahraničního obchodu vykázala v roce 2019 přebytek 1 719 mil. CHF. V porovnání s rokem 2018 se tak zvýšila o 76 mil. CHF (+ 4,7%). Tento výsledek je způsoben zejména posílením obchodních vztahů s USA (+ 406 mil. CHF) a Francií (+ 255 mil. CHF). Bilance zahraničního obchodu s Rakouskem nicméně vykázala jasný deficit (- 118 mil. CHF).
Zdroj: Amt für Statistik

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz v mil. CHF (předběžné údaje)

 

2015 

2016

201720182019

Evropa

1 946

2 036  2 0552 151 2 064

Střední a Východní Evropa

162

175 204 213 234

Bělorusko

0

Bulharsko

8

910

Estonsko

0

Lotyšsko

1

1

Litva

2

2

Moldavsko

0

Polsko

42

41 46 53 62

Rumunsko

11

15 13 13 13

Ruská federace

34

43 59 57 64

Slovensko

19

16 18 15

Česká republika

13

22 17 14 16 

Ukrajina

4

9

Maďarsko

26

26 35 34 38

Jihovýchodní Evropa

42

40 35 41 38

Západní Evropa

1 741

1822 1815 1896 1 792

Německo

773

 786 779798 785

Francie

247

254 274 302 280

Itálie

103

106 104 154 105

Spojené království VB a Irska

98

95 87 84 77

Rakousko

323

370 361 358 349

Dovoz v mil. CHF (předběžné údaje)

 

2015

2016201720182019

Evropa

1 558

1 549 1 595 1 582 1 576

Střední a Východní Evropa

104

123 122 123 112

Bělorusko

0

Bulharsko

3

1

Estonsko

0

Lotyšsko

0

Litva

0

Moldavsko

0

Polsko

38

43 31 28 23

Rumunsko

2

4

Ruská federace

0

1

Slovensko

15

14 20 27 25

Česká republika

14

25 26 21 21

Ukrajina

0

0

Maďarsko

30

32 36 40 37

Jihovýchodní Evropa

26

33 43 37 51

Západní Evropa

1 427

1 393 1 430 1 423 1 413

Německo

749

708 741 744 719

Francie

27

26 26 31 25

Spojené království VB a Irska

36

36 34 34 40

Rakousko

493

491 481 451 467

Portugalsko

1

112

Zdroj: Amt für Statistik Liechtenstein

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Liechtenstein

Komoditní struktura vývozu

     

Rok

2015 201620172018 2019

DRUH ZBOŽÍ

v mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHFv mil. CHFv mil. CHF

01 Zemědělské a lesnické výrobky, rybolov

204 203 207 240 246

02 Nosiče energie

6

03 Textilie, oblečení, obuv

3

04 Papír, výrobky z papíru a grafické výrobky

1618 17 17 15

05 Kůže, kaučuk, plasty

7778 79 73 72

06 Výrobky chemicko-farmaceutického průmyslu

317343 329 342 358

07 Kámen a půda

241199 172 172 178

08 Kovy

765796 841 845 821

09 Stroje, aparáty, elektronika

705721 764 894 809

10 Vozidla

420422 426 450 401

11 Přístoje přesné mechaniky, hodinky a bižuterie

387430 411 418 438

12 Ostatní zboží

3546 59 56 53

Konjunkturální celkem (Total 1)

3 1773 267 3 316 3 517 3 401

13 Vzácné kovy, drahé kameny a šperky

3550 48 58  

14 Umělecké předměty a starožitnosti

439 83  

Celkem (Total 2)

3 2173 355 3 355 3 657  

 

Komoditní struktura dovozu

     

Rok

2015

2016

2017 

2018

2019

DRUH ZBOŽÍ

v mil. CHFv mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHF

v mil. CHF

01 Zemědělské a lesnické výrobky, rybolov

8992

100

107

105

02 Nosiče energie

1413

11

15

16

03 Textilie, oblečení, obuv

2018

19

20

21

04 Papír, výrobky z papíru a grafické výrobky

4445

46

43

43

05 Kůže, kaučuk, plasty

7072

73

78

74 

06 Výrobky chemicko-farmaceutického průmyslu

93104

117

102

96

07 Kámen a půda

129118

119

103

114

08 Kovy

468479

530

531

494 

09 Stroje, aparáty, elektronika

429451

477

478

467 

10 Vozidla

127123

136

149

142

11 Přístoje přesné mechaniky, hodinky a bižuterie

231281

205

203

196 

12 Ostatní zboží

6970

63

75

63

Konjunkturální celkem (Total 1)

1 7831 875

1 896

1 904

1 832

13 Vzácné kovy, drahé kameny a šperky

9273

64

44

84 

14 Umělecké předměty a starožitnosti4031

42

66

63 

Celkem (Total 2)

1 9161 980

2 002

2 015

1 978

 

Zdroj: Amt für Statistik LiechtensteinAmt für Statistik Aussenhandel

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Lichtenštejnsko není členem mezinárodní organizace IASP, která sdružuje vědecké parky.

Odkaz na technologické parky Lichtenštejnska.

Technopark Liechtenstein

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice
Lichtenštejnsko investovalo v zahraničí více než činil příliv investic ze zahraničí do Lichtenštejnska, což souvisí především s desetiletým obchodním přebytkem Lichtenštejnska. Podrobnější údaje nelze získat, protože vlastní platební bilance Lichtenštejnska neexistuje a Švýcarská národní banka nezobrazuje Lichtenštejnsko samostatně. 
Některé zahraniční centrální banky ale ekonomickou výměnu, speciélně přímé investice s Lichtenštejnskem, jako např. Rakousko (1,3 mil. CHF – r. 2018), Německo (6,0 mil. CHF – v r. 2017) a USA (0,8 mil. CHF – r. 2016) zveřejňují. Bank of England poskytla údaje o celkovém zahraničním jmění Lichtenštejnska (přímé investice, portfoliové investice a ostatní investice) ve Spojeném království (6,6 mld. CHF) a Spojené království (0,9 mld. CHF) v Lichtenštejnsku. V případě ostatních zemí vykazuje Lichtenštejnsko podobné údaje jako pro uvedené čtyři země.

Zdroj: https://www.liechtenstein-institut.li/application/files/5615/7435/8081/Datenbroschuere-2019.pdf

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Společný hospodářský prostor se Švýcarskem.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu (Švýcarsko) ke dni 15.05.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem