Macao

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město
Počet obyvatel0,7 milionu
Jazykčínština a portugalština
Náboženstvíbuddhismus, taoismus, konfucianismus, křesťanství, islám, hinduismus, sikhismus a judaismus
Státní zřízenízvláštní administrativní oblast ČLR
Hlava státuXi Jinping
Hlava vládyHo Iat Seng
Název měnyPataca (MOP)
Cestování
Časový posun+6h (letní čas); +7h (zimní čas)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecKlára Jurčová
Ekonomický úsekAnna Dupalová
Konzulární úsekRadek Jurčo
CzechTrade
Czechinvest
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 20,81
Hospodářský růst (%) -28,80
Inflace (%) 1,00
Nezaměstnanost (%) 3,90

Macao je zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. Oficiální název teritoria v anglickém jazyce je Macao Special Administrative Region of the People´s Republic of China, setkáte se nicméně i se zkráceným pojmenováním Macao SAR, či prostě jen Macao, China. Jedná se o bývalou portugalskou koloniální oblast. Od prosince 1999 zvláštní administrativní oblast ČLR s vlastní „miniústavou“. Macao lze označit za největší asijské centrum herního průmyslu. Právě herní průmysl generuje největší příjmy do státní kasy, což vysvětluje dramatický propad hospodářství během covidových opatření.

Městský stát leží v přímé blízkosti delty Perlové řeky na jihovýchodním pobřeží ČLR, 60 km jihozápadně od Hongkongu. Celková rozloha Macaa je pouhých 32,9 km², zahrnující poloostrov Macao a ostrovy Taipa a Coloane.


Mapa globálních oborových příležitostí – Macao (MZV) (236B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Macao (300.99 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Nejvyšším představitelem je předseda výkonné rady (chief executive), který je volen 300 člennou volební komisí a jmenován do funkce centrální Čínskou vládou na pětileté volební období. Tuto funkci již od prosince 2019 zastává Ho Iat Seng.

Předseda vlády (Výkonné rady) – Ho Iat Seng

Ministr pro státní správu a spravedlnost – André Cheong Weng Chon

Ministr hospodářství a financí – Lei Wai Nong

Ministr bezpečnosti – Wong Sio Chak

Ministr sociální věcí a kultury – Elsie Ao Ieong U

Komisař auditu – Ho Veng On

Komisař proti korupci – Chan Tsz King

Nejvyšší státní zástupce – Ip Son Sang

Ministr dopravy a veřejných prací – Raimundo Arrais do Rosário

Předseda Legislativního shromáždění – Kou Hoi In

Předseda Nejvyššího odvolacího soudu – Sam Hou Fai

Generální komisař policejních složek – Leong Man Cheong

Generální ředitel cel – Vong Man Chong

Vnitropolitická situace je stabilní, k protestům nedochází a není problém s postupnou integrací s ČLR. Určité riziko představuje dlouhodobá nespokojenost obyvatel s kvalitou životní úrovně (nezaměstnanost; pokles příjmů obyvatel v roce 2020 v průměru o téměř 10 %; nedostupnost levného bydlení).

1.2. Zahraniční politika země

Za zahraniční a obrannou politiku Macaa plně odpovědná Čínská lidová republika. Platná ustanovení Macau umožňují samostatně udržovat a rozvíjet vztahy v ekonomické, obchodní, finanční a peněžní, námořní, komunikační, turistické, kulturní a sportovní oblasti.

1.3. Obyvatelstvo

Populace Macaa čítá 6,5 milionu obyvatel. Již několik let v řade klesá porodnost. Z hlediska náboženského vyznání je v populaci zastoupen buddhismus, taoismus, křesťanství, islám, judaismus, hinduismus i sikhismus.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Pakliže již v roce 2019 vykazovalo hospodářství SAR Macao první známky recese s meziročním poklesem reálného HDP o -2,6 %, dopady Covid-19 tento nastolený trend dále prohloubily. Vysvětlení pro takto dramatický propad lze spatřovat zejména ve struktuře macajské ekonomiky, kde je dominantní podíl HDP i pracovních míst generován zejména herním průmyslem a v menším míře veletrhy. Obojí představují odvětví, která byla pandemií kvůli restrikcím přeshraničního pohybu osob zasažena nejvíce. Rok 2021 s sebou přinesl alespoň částečné oživení zapříčiněné otevřením hranice s ČLR. Návrat k přísným restrikcím a lockdowny v Macau i ČLR v roce 2022 způsobily opětovný propad ekonomiky.


Ukazatel 20202021202220232024
Růst HDP (%) -54,2419,27-28,8016,1058,00
HDP/obyv. (USD/PPP) 57 880,9671 122,1154 010,0064 980,00104 640,00
Inflace (%) 0,810,031,001,503,40
Nezaměstnanost (%) 2,502,893,903,302,60
Export zboží (mld. USD) N/AN/AN/AN/AN/A
Import zboží (mld. USD) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -7,70-10,70N/AN/AN/A
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 0,680,680,680,680,69
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 2/22/2N/AN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) 1,50
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) N/A
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Reforma pravidel herního průmyslu (zjeména nová pravidla zdanění – efektivní zdanění hazardu je 40 %) zapříčinila, že i přes nepříznivý vývoj ekonomiky skončilo hospodaření Macaa v roce 2022 v černých číslech se saldem rozpočtu ve výši 1,5 % HDP. Pro rok 2023 se očekává přebytek rozpočtu ve výši 16,3 % HDP.

2.3. Bankovní systém

Funkci centrální banky plní Macau Monetary Authority, která vydává měnu do oběhu, spravuje rozpočty jednotlivých vládních úřadů, spravuje devizové rezervy státu, vykonává funkci bankovního dohledu a funguje jako poradní orgán pro vládu v ekonomických záležitostech. Zvláštní postavení má Banco Nacional Untramarino (BNU), která je považována za “rezervní kolo” bankovního systému. Kromě ní má od r. 1995 právo vydávat bankovky i Bank of China (kontroluje více než třetinu trhu), se kterou další 3 čínské banky společně kontrolují zhruba dvě třetiny aktiv. Velký podíl na trhu má Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Celkem má v Macau licenci 28 bank, ze zahraničních převládají banky z Portugalska, Francie, USA, SRN, ČLR, Hongkongu, Tchajwanu. Macajská měna Pataca (MOP) je pevně svázána s hongkongským dolarem (HKD) v kurzu MOP 1,03 : HKD 1, který je řadu let navázán s USD. To prakticky znamená, že úrokové míry jsou v Macau stejně jako v Hongkongu udávány centrální bankou USA.

2.4. Daňový systém

Daňové zatížení je nízké, systém je podobný hongkongskému: l

 • salary tax (daň z příjmu) max. 12 %
 • property tax 16 % z nájemného, příp. 10 % úředně stanovené „tržní hodnoty“
 • corporate income tax (daň ze zisku) 9% do 300.000 MOP a 12 % nad 300.000 MOP
 • clo neexistuje
 • DPH/VAT neexistuje
 • spotřební daň (pohonné hmoty, tabák, alkohol)

Podrobnější informace na: www.dsf.gov.mo/?lang=en

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Hodnota vzájemné výměny je zanedbatelná. Perspektivy jsou v turistice, herním průmyslu, stavebním průmyslu, energetice a dopravě, což souvisí s probíhající a plánovanou výstavbou řady infrastrukturálních projektů.


20182019202020212022
Import z ČR (mld. CZK) 0,100,100,000,040,04
Export do ČR (mld. CZK) N/AN/AN/A0,130,15
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,10-0,04-0,020,100,10

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.22,4050,00
813Výrobky techniky osvětlovací j. n.4,3610,00
891Zbraně a munice2,676,00
841Oděvy a prádlo pánské, chlapecké (ne pletené, háčk.)2,265,00
893Předměty z hmot plastických j. n.1,934,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
629Výrobky kaučukové j. n. (zdravotn. aj., kaučuk tvrdý ap.)38,3726,18
773Prostředky k rozvodu elektrické energie j. n.24,2816,56
699Výrobky z kovů základních j. n.21,1314,41
851Obuv19,0412,99
845Součásti oděvní z materiálu textilního i pletené ap.6,694,56

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Dle údajů za o 2021 bylo z EU do Macaa dovezeno zboží v celkové hodnotě 1 196,9 mil. EUR. Objem z Macaa dovezeného zboží velmi zanedbatelný. Zájem je o evropské luxusní zboží (kožené zboží, oděvy, hodinky a šperky, potraviny a nápoje a automobily).


20182019202020212022
Import z EU (mil. EUR) 783,901 032,60632,501 211,501 196,90
Export do EU (mil. EUR) 101,8080,6045,0030,1046,00
Saldo s EU (mil. EUR) 677,80946,20581,501 170,00-1 150,90

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Hlavním obchodním partnerem Macaa jsou ČLR, Hongkong a další státy regionu.


20182019202020212022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Odst. 1 Obecný komentář ke stavu přímých zahraničních investic (PZI) v zemi (stav, struktura sektorová, teritoriální); vývoj; investiční prostředí, bariéry

Odst. 2 PZI ČR v zemi (stav, vývoj, oborové složení) + pokud jsou informace tak investice konkrétních firem; příležitosti pro české PZI v zemi

3.3. FTA a smlouvy

Macao má vlastní letecké, konzulární, ekonomické a justiční dohody, které neplatí ve zbytku ČLR a naopak. ČR má s Macaem uzavřenou Leteckou dohodu z 25.9.2001.

3.4. Rozvojová spolupráce

Macao nemá kompetence v zahraniční politice (včetně rozvojové pomoci). Macao se řadí mezi vysoko příjmové ekonomiky.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Potravinářský průmysl

Zemědělství v Macau je vzhledem k jeho rozloze značně limitované, dováží se 98 % zemědělských produktů. Ve velké míře Macao podobně jako Hongkong dováží např. sušené mléko. Zvýšená poptávka je rovněž po biopotravinách a zdravé výživě. Za perspektivní lze rovněž považovat nápojový průmysl. Tedy produkty jako víno, likéry, pivo, případně minerální vody

▶ Design

Výstavba hotelů a oblíbenost města jako centra herního průmyslu ze strany movitých občanů ČLR, vytváří šance pro české firmy v segmentu značkového spotřebního zboží, např. luxusního skla, skleněné bižuterie atp.

▶ Zelené technologie

Prudký ekonomický rozvoj jižní Číny v posledním desetiletí s sebou přináší potřebu ochrany životního prostředí, které bylo vlivem průmyslové výroby značně poškozeno. Úřady začínají postupně zavádět legislativní opatření, která umožňují postihnutí znečišťovatelů. Místní podniky zaměřené na ochranu životního prostředí hledají zahraniční technologie v odvětví odpadového hospodářství, čištění odpadních vod, úspory energií, znečištění ovzduší a odhlučnění. Investice je perspektivní směřovat do oblasti cestovního ruchu a služeb všeobecně. Macao zaznamenalo v posledních letech významné investice do infrastruktury (letiště, nový kontejnerový terminál, nový terminál pro osobní lodní dopravu, čističky odpadních vod) aj. Realizuje se výstavba nových rezidentních i komerčních projektů na půdě získané z moře mezi ostrovy Taipa a Coloane. Probíhá realizace propojení infrastruktury Macaa, Hongkongu a jihočínské provincie Guangdong.


4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

V Macau se během jednání setkáte s mixem čínské a portugalské kultury. V porovnání s Hongkongem, v Macau převládají prvky čínské. I zde však vždy zde záleží, kdo je Vaším protějškem.

4.2. Oslovení

První oslovení bývá zpravidla formální a je zvykem si nejprve vyměnit vizitky. Nebudete-li si v komunikaci jisti, které ze jmen Vašeho protějšku je příjmením je dobré vědět, že místní obchodníci zpravidla na vizitkách (či v podpisu) uvádějí své příjmení v kapitálkách. Obchodní schůzky bývají v Hongkongu formálnější, zůstaňte proto nejlépe u oslovení pan XY/paní XY, pokud Vám sami nenabídnou neformálnější oslovení křestním jménem.

Setkáte-li se s někým nejprve osobně, například během veletrhu, bývá zvykem si vyměnit vizitky. Doporučujeme mít vizitky k dispozici v dvojjazyčné verzi, tedy v angličtině a čínštině. Dbejte na podání a přijetí vizitky oběma rukama. Podání vizitky jednou rukou může být považováno za projev neúcty. Ideálně vizitku podávejte tak, aby byla pro Vašeho partnera pohodlně čitelná. Není neobvyklé, že se Váš protějšek v rámci poděkování drobně pokloní. Je považováno za slušné na právě přijaté vizitce chvíli spočinout zrakem, než ji následně schováte do držáku na vizitky. Pokud považujete kontakt za perspektivní a chcete-li budovat dobré vztahy a udržet zájem protějšku, doporučujeme v průběhu přibližně jednoho dne od seznámení napsat stručný zdvořilostní mail.

4.3. Obchodní schůzka

Sjednávání schůzky v Macau probíhá obdobným způsobem jako v ČR. Čas oběda lze obecně považovat spíše za méně formální a více pracovní oproti večeři. Standardní čas pro oběd je mezi 12:30-14:00, čas večeře začíná po 18h. Předchozí rezervace stolu je nutností. Alternativní lokaci pro jednání může být i jednací místnost v hotelu, pokud je tato k dispozici. Dochvilnost patří k dobrým mravům. Zejména v letních měsících (květen-září) panují v Macau vysoké teploty a znatelná vlhkost vzduchu. Současně jsou veškeré vnitřní prostory klimatizovány. Nejlepší volbou je proto oblečení z přírodních materiálů. V Macau se velmi hledí na upravený zevnějšek, není neobvyklé, že muži mají oblek šitý na míru. Je zde dobře dostupné velké množství luxusních značek, ženy i muži nosí originální doplňky (kabelky, pásky, hodinky) velmi renomovaných značek.

Gender v Macau není tématem. Společnost je v tomto ohledu velmi rovnostářská. Mnohem důležitější, než pohlaví je hierarchické postavení a vzdělání. I v případě doporučení pro obchodní schůzky není vhodné generalizovat, Vše vždy záleží na konkrétním protějšku, velikosti firmy a objemu potenciální dohody.

Vstřícným gestem je nepochybně pozvat obchodního partnera a zaplati společný účet.

4.4. Komunikace

Oficiálními jazyky jsou v Macau portugalština, kantonština a mandarínština. Obecně lze spíše vycházet z předpokladu, že Váš obchodní partner bude mít znalost angličtiny na dobré úrovni. Mnoho místních podnikatelů jsou absolventi zahraničních škol. S tlumočením do kantonštiny, či mandarínštiny si ve valné většině není potřeba dělat starosti. Situace může být lehce odlišná u malých místních firem, kde je nutné předpokládat horší vyjadřovací schopnosti v anglickém jazyce. Z hlediska komunikačních prostředků doporučujeme e-mail a rovněž osobní komunikaci.

V komunikaci se velkým faux pas, pokud byste svůj protějšek ve vyjednávání, či hovoru dotlačili do kouta a on tak „ztratil tvář“. Pocit ztráty tváře je v místní kultuře velmi těžko únosný. Je proto vodné mít na paměti, že i když svůj protějšek můžete utlouci vynikajícími argumenty, tato strategie Vás často spíše od vítězného uzavření obchodu oddálí.

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do ….. chystají?

4.6. Státní svátky

 • leden/únor – Lunární nový rok (*lunární svátky mají pohyblivé datum)
 • duben – Ching Ming festival
 • Velikonoce
 • květen – Svátek práce, Buddhovy narozeniny
 • červen – Tuen Ng festival
 • říjen – státní svátek ČLR, Chung Yeung festival
 • 20. prosinec – vznik Macao SAR (1999)
 • prosinec – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Uplatňuje se klasický model: dovoz – distribuce – maloobchod. U spotřebního zboží je silná tendence zajišťovat si přímý dovoz od výrobce. Makajské firmy jsou poměrně malé. Jejich předností je schopnost (často na základě tradičních dlouhodobých obchodních vztahů) nalézt odběratele a reexportovat zboží do Číny a dalších zemí regionu. V Macau je velká koncentrace prodejen luxusních značek módy jako Max Mara, Luis Vuiton, E. Zegna, Prada apod., navzdory padělkům svých výrobků dovážených z kontinentální Číny slušně prosperují, díky vysoké kupní síle přijíždějících návštěvníků.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Obvyklý proces registrace firmy, resp. podnikatelských aktivit. Výše zahraničního podílu není nijak limitována. Existují investiční pobídky. Pro off-shore aktivity se nabízejí velmi výhodné zvláštní podmínky. České firmy mohou využít programu IPIM, který nabízí poskytnutí kanceláře zdarma na dobu 3 měsíců, zahraniční firma platí jen náklady elektrické energie a telekomunikační poplatky. Podrobnější informace na: www.ipim.gov.mo V současné době neexistuje žádná informace o přítomnosti českých investic, nebo o společném podniku v Macau.

5.3. Marketing a komunikace

Finanční náročnost marketingových aktivit je vzhledem k silné konkurenci a zároveň vysoké cenové úrovni značná, je však nezbytná. Macao se snaží profilovat jako důležité regionální výstavní centrum. Mezinárodní charakter má Macao International Trade and Investment Fair (MIF), který se pořádá každoročně ve výstavních prostorách kasinového komplexu hotelu The Venetian (jedno z největších výstavišť v regionu, 100 tis. m2 plochy). Ze strany makajské vlády je rovněž silně podporován březnový veletrh a souběžná konference Macao International Environmental Co-operation Forum and Exhibition (MIECF).

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky (administrative contracts) se zadávají zásadně na základě veřejného tendru (public tender). V omezené míře může jít v určitých případech o tzv. limited tender, do kterého je pozván omezený počet zájemců, splňujících specifické, předem zadané podmínky. Poslední možností je přímé udělení zakázky po konzultaci s nejméně třemi zájemci.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Macao má v oblasti soudnictví plnou autonomii, právní systém vychází z právního řádu Portugalska. Soudnictví pracuje nezávisle a rychle a uplatňují se standardní postupy a pravidla. Seznam právnických a advokátních kanceláří na www.aam.org.mo. ČR nemá s Macaem uzavřenou dohodu o vzájemné ochraně a podpoře investic. Na základě zkušeností českých subjektů jsou platební podmínky dobré. GK Hongkong zaznamenal pouze pár případů, kdy český odběratel zaplatil za zboží, které nebylo dodáno.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Oboustranně bezvízový režim v rámci turistického pobytu do 90 dnů. Macao je bezpečné teritorium. Vzhledem k přísné covidové politice je Macao nadále uzavřeno vnějšímu světu.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou k zaměstnání občana ČR je pracovní vízum. Obecnou podmínkou pro získání pracovního víza je kvalifikace, která se na disponibilním trhu práce běžně nevyskytuje.

5.9. Veletrhy a akce

Beyond Expo

Ekologický veletrh MIECF

Veletrh Macao International Trade and Investment Fair


6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Consulate General of the Czech Republic

1204-5 Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai Hong Kong

tel.: +852/ 2802 2212

fax: +852/ 2802 2911

e-mail: hongkong@embassy.mzv.cz

web: www.mfa.cz/hongkong

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Tísňové volání 999 – policie, hasiči, ambulance a lékařská pomoc

Mezinárodní kód +853

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

 • Macau Chamber of Commerce – www.acm.org.mo/en/main1.htm
 • Macau Industrial Association – www.madeinmacau.net
 • Macau Exporters and Importers Association – www.macauexport.net
 • Macau Trade and Investment Promotion Institute – www.ipim.gov.mo
 • Macau Productivity and Technology Transfer Centre – www.cpttm.org.mo
 • Monetary Authority of Macao – www.amcm.gov.mo
 • Generální konzulát ČR – www.mzv.cz/hongkong l Vláda Macao SAR – www.gov.mo
 • Economia – čerstvé ekonomické údaje – www.economia.gov.mo
 • Macau Census and Statistics Services – www.dsec.gov.mo
 • e-Commerce Macao – www.ec-macau.com
 • Macau.net – www.macau.net
 • Macao city guide – www.cityguide.gov.mo
 • Macao tourist guide – www.macautouristguide.com
 • Macao hotels – www.orientaltravel.com/hotel/city/Macau.htm
 • Air Macao – www.airmacau.com.mo/index.htm

• Teritorium: Asie | Macao | Zahraničí

Doporučujeme