Madagaskar: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Madagascar
9ème Etage – Tour Zital – Ankorondrano
BP 746
Antananarivo
Madagascar
Téléphone : + (261) 20 22 242 16
Mobile : + (261) 34 02 242 16 / + (261) 32 05 185 90 / + (261) 33 04 999 50
Fax : + (261) 20 22 645 62
Email: delegation-madagascar@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vztahy mezi EU a Madagaskarem jsou založeny na Dohodě z Cotonou, která vytvořila základ pro politickou, ekonomickou, obchodní a rozvojovou spolupráci. 

Mezi EU a Madagaskarem probíhá pravidelný politický dialog a jeho poslední kolo se uskutečnilo v březnu 2017.

Na uspořádání obchodních vztahů mezi EU a Madagaskarem se vztahuje prozatímní Dohoda o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy bloku označeného jako ESA uzavřená v roce 2009 s Mauriciem, Madagaskarem, Seychelami a Zimbabwe. Tato EPA začala být předběžně prováděna od května 2012. Jednání o plnohodnotné EPA s celým blokem ESA (kromě uvedených zemí jde ještě o Džibutsko, Etiopii, Eritreu, Komory, Súdán a Zambii) příliš nepostupují. Zatím poslední šesté jednání o EPA EU-ESA proběhlo v říjnu 2017 na Madagaskaru. Při této příležitosti rovněž zasedal Výbor pro cla a Výbor pro rozvoj. V průběhu jednání byla stranami dohodnuta modernizace v oblasti pravidel původu. Někteří afričtí partneři zde vyjádřili zájem o prohloubení dohody EPA.

EU je pro Madagaskar největším obchodním partnerem s celkovým podílem 29,1 %. V roce 2017 EU vyvezla celkově do Madagaskaru zboží za 544 mil. EUR a naopak dovezla z Madagaskaru v hodnotě 1 155 mil. EUR.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci 11. EDF je pro Madagaskar vyhrazeno 518 mil. EUR na projekty ve třech hlavním tematických okruzích:

  1. Dobré vládnutí a posílení institucí
  2. Budování infrastruktury a energetických zdrojů potřebných pro hospodářský rozvoj
  3. Rozvoj venkova

Pro české podniky je možné se přihlásit do výběrových řízení vyhlašovaných EU, projekty jsou zveřejňovány na stránkách Delegace EU na Madagaskaru a na stránách Evropské komise, kde je i přehled všech projektů vůči jednotlivým zemím.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem