Madagaskar: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Fungují standardní metody prodeje. Je doporučeno mít v zemi své vlastní zastoupení, distributora nebo obchodního partnera. Není možné realizovat obchod na dálku. Vedle toho se vyskytuje možnost využít kontaktů na malgašskou komunitu bývalých studentů buď v ČR, anebo přímo na Madagaskaru. Perspektivní se jeví například soukromá madagaskarská firma Société Aratra, Tel.: +261 20 2229617, Fax: +261 20 2240844, E-mail: aratra@wanadoo.mg– její ředitel Patrice Richard Rakotondrainibe studoval ČVUT. Mimo francouzštinu umí také anglicky (česky spíš už ne) a má zájem o zastupování českých obchodních zájmů na ostrově, ať už v rámci své firmy (energetika), nebo i jako jednotlivec – styčný bod.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz na Madagaskar byl plně liberalizován s výjimkou zboží, které vláda považuje za strategické (zbraně, výbušniny, drahokamy, radioaktivní produkty apod.), a telekomunikačních zařízení, které vyžadují předběžné schválení kvůli kompatibilitě.

Importéři musí před uskutečněním dovozu odevzdat financující bance Fiche Statistique d´Importation, spolu s proforma fakturou, a kopii poslat na ministerstvo obchodu.

Požadované dokumenty při dovozu:

  • faktura, nákladní list (Bill of lading nebo Airway bill), doklad o pojištění, balicí list, dovozní deklarace, osvědčení o původu zboží, potvrzení o provedené kvantitativní a kvalitativní kontrole před naloděním

Většina vývozu je liberalizována; exportní povolení je nutné pro některé živočišné a rostlinné druhy, uvedené v mezinárodní dohodě CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). Omezení (zákaz vývozu) se vztahuje např. na krokodýlí kůže, živá zvířata a orchideje.

Požadované dokumenty při vývozu:

  • faktura, nákladní list (Bill of lading nebo Airway bill), doklad o pojištění, osvědčení o původu zboží, fytosanitární osvědčení (jestliže vyžadováno), příslib repatriace devizových zisků, balicí list, vývozní deklarace, celní deklarace, potvrzení o provedené kvantitativní a kvalitativní kontrole před naloděním (jestliže je vyžadováno), AGOA Textile Visa (od madagaskarské Celní správy; v případě požadovaného bezcelního vstupu na trh v USA)

Ochrana domácího trhu

Jako většina rozvojových zemí, také Madagaskar získává významný podíl státních příjmů z cla, dovozních daní, vč. DPH vypočítávané při dovozu. Dle Finančního zákona z roku 2001 jsou následující sazby dovozní daně: 5 % na výrobní prostředky, 30 % na luxusní zboží a dále dle komodit: alkohol, zápalky a maziva 20 %, tabák a tabák. výrobky 24 %, mouka 30 % a mléčné výrobky 35 %. Přestože byly v posledních letech sazby sníženy, jsou daně a clo stále relativně vysoké. Madagaskar však nemá žádné významné netarifní překážky v přístupu na svůj trh.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Není problém najmout prostory ani zaměstnance, to lze často i před získáním definitivního povolení. Pevných telefonních linek se nedostává, ale dobře funguje síť mobilních telefonů.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Marketing a reklama je na Madagaskaru teprve v začátcích. Nejvýznamnějšími prostředky jsou: billboardy, letáčky a inzerce v novinách, rádiu a televizi. Většina reklamy je pod evropským (francouzským) vlivem. Kvalita kampaní je různá i vzhledem k často nízkému rozpočtu klienta.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Madagaskar je členem Pařížské konvence (1936), Bernské konvence (1966), tzv. Patent Cooperation Treaty (1978), TRIPS a Dohody z Nice.

Instituce, které zodpovídají za dodržován práv duševního vlastnictví jsou:

  • Malagasy Office of Industrial Property (OMAPI)
  • Malagasy Office of Copyrights (OMDA)

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vláda inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor; některé jsou jen pro místní firmy, jiné i pro zahraniční účastníky. Z nich mají největší šanci francouzské společnosti; české firmy s kontakty na Francii se však mohou případně zapojit jako subdodavatelé.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Investoři a obchodníci na Madagaskaru čelí právnímu prostředí, ve kterém je ochrana soukromého vlastnictví stejně jako vymahatelnost podmínek kontraktu na nízké úrovni (nedostatečné zákony, jejich malá znalost, nejednoznačnost výkladu a slabé donucovací prostředky).

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Na Madagaskaru žije řada místních obyvatel, kteří studovali v bývalém Československu, a tedy umějí česky, nebo slovensky. Někteří z nich zůstali u nás i několik let po skončení studia. Bývalí „čeští“ studenti na Madagaskaru se zatím starají téměř výhradně pouze o turisty a přírodovědce (kteří nyní jezdí na ostrov z Česka jako jediní). Český element je nyní také zastoupen v kanceláři prezidenta.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízové povinnosti jsou zbaveni pouze občané některých afrických zemí. Jinak vydávají víza zastupitelské úřady (ZÚ) a konzuláty Madagaskaru v zahraničí. Pro ČR je příslušné madagaskarské velvyslanectví v Moskvě:

Ambassade de la République de Madagascar
Fédération de Russie
119034 Moscou, Kursovoy pereulok 5
Tel.: +7 095 2900214
Fax: +7 095 2023453

Jednorázové turistické vízum do 30 dnů je možno získat při příjezdu na letišti Ivato v Antananarivo zdarma (na dobu 2 měsíců za 60 USD, na dobu 3 měsíců za 84 USD), ale doporučujeme ověřit aktuální situaci u zastupitelského úřadu Madagaskaru, zda se podmínky pro přicestování nezměnily. Při žádosti o vízum je nutné předložit zpáteční letenku. Velice přísně se kontroluje platnost víza. Při jeho překročení hrozí vězení a eventuální deportace.

Jediná doporučeníhodná doprava na Madagaskar a zpět je letecká.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pro zaměstnání zahraniční resp. českých občanů na Madagaskaru je potřeba si vyřídit pracovní vízum na velvyslanectví Madagaskaru v Moskvě, které má ČR na starosti.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Vyžaduje se očkování proti žluté zimnici a doporučuje se i očkování proti žloutence A a (při delším pobytu) B. Malárie se vyskytuje ve vnitrozemí v období dešťů (listopad-březen) a na pobřeží celoročně, doporučují se proto antimalarika. Tekoucí vodu je nutno převařovat a filtrovat, ovoce a zeleninu pečlivě umývat, maso intenzívně vařit. Vzhledem k množství Evropanů (cca přes 20 tis. Francouzů) lze předpokládat dobré podmínky poskytování lékařské péče na drahých klinikách, ale při vážnějších obtížích se doporučuje – pokud to dovoluje zdravotní stav – odjet ze země.

Zpět na začátek

Zpracováno a zaktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem