Malawi: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Mapa globálních oborových příležitostí Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade se zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejvíce perspektivním odvětvím pro uplatnění českých vývozců je bezesporu sektor zemědělské techniky. Zemědělství přináší zemi absolutní většinu příjmů z vývozu, přitom se ovšem bez dalekosáhlé mechanizace, modernizace, zavlažování a zavedení moderních postupů při správě komerčních farem neobejde. Českým výrobcům se tak nabízí prostor pro dodávky traktorů a dalších zemědělských strojů, řešení pro zavlažování polí, ale také řešení pro čištění vody, její zadržování, vrty a revitalizace studen. Další perspektivní oblastí je energetika, zejména solární, vodní či větrná řešení off-grid (pouze zhruba desetina obyvatelstva má přístup k elektrické síti). Vláda připravuje výstavbu pěti nových hydroelektrárenských komplexů, pro něž hledá partnery. Svůj trh naleznou výrobci zpracovatelských či balicích linek, třídiček, mlecích zařízení a dalších zařízení pro zpracování výpěstků. Atraktivními zákazníky pro české partnery mohou být právě komerční farmáři, na jejichž produkci Malawi plánuje nadále stavět svoji exportní strategii a na jejichž podporu připravuje nové vládní programy s cílem diverzifikovat portfolio komerčně pěstovaných plodin. Kromě již uvedeného tabáku a dále kasavy, sójových bobů, rýže, bavlny či čaje se nabízejí zejména tři atraktivní plodiny: makadamové ořechy, konopí a cukrová třtina. Dále je na malawském trhu možno se uplatnit s výrobky chemického průmyslu (hnojiva), náhradními díly pro vozidla, potravinami, domácími elektrospotřebiči, těžebními a dopravními stroji (i užitými), elektrogenerátory. Poptávka je ale i po jednoduché, manuálně poháněné zemědělské mechanizaci a nářadí.

Na webu Malawi Trade and Investment Centre lze najít informace o plánovaných investičních projektech.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Malawi existuje jen velmi omezený počet pravidelných veletrhů, hlavní regionální oborové veletrhy se konají v JAR. Jedinou mezinárodně významnější akci představuje Malawi International Trade Fair, který se koná většinou v květnu či červnu daného roku v Blantyre.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem