Malawi: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Mapa globálních oborových příležitostí MZV, MPO a CzechTrade se zaměřuje se především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nejvíce perspektivním odvětvím pro uplatnění českých vývozců je bezesporu sektor zemědělské techniky. Malawská vláda v připravované Národní exportní strategii pro roky 2019 – 2024 navrhuje další diverzifikaci svého zemědělského sektoru. Zemědělství přináší zemi absolutní většinu zisků z vývozu. Na druhou stranu se však místní zemědělství bez dalekosáhlé mechanizace, modernizace zavlažování a zavedení současných postupů při správě komerčních farem neobejde. Českým výrobcům se tak nabízí otevírající se prostor pro dodávky traktorů a dalších zemědělských strojů, řešení pro zavlažování polí, ale také řešení pro čištění vody, její zadržování, vrty a revitalizace studen a solárních, vodních či větrných řešení off-grid (pouze 11% obyvatelstva má přístup k elektrické síti). Svůj trh naleznou výrobci zpracovatelských či balicích linek, třídičky, mlecí zařízení a další zařízení pro zpracování výpěstků. Atraktivními zákazníky pro české partnery mohou být právě komerční farmáři, na jejichž produkci Malawi plánuje nadále stavět svoji exportní strategii a na jejichž podporu připravuje nové vládní programy s cílem diverzifikovat portfolio komerčně pěstovaných plodin. Kromě již uvedeného tabáku a dále kasavy, sójových bobů, rýže, bavlny či čaje se nabízejí zejména tři atraktivní plodiny: makadamové ořechy, konopí a cukrová třtina.

Dále je na malawiském trhu možno se uplatnit s výrobky chemického průmyslu (hnojiva), papírem a kartonem, keramickými výrobky, náhradními díly pro vozidla, výrobky z gumy, potravinami či domácími elektrospotřebiči, těžebními a dopravními stroji (i užitými), generátory a zařízeními na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Poptávka je ale i po jednoduché, manuálně poháněné mechanizaci a nářadí. Vláda pro roky 2019 – 2024 připravuje skrze Malawi Investment and Trade Centre projekty na výstavbu pěti nových hydroelektrárenských komplexů, jejichž výstavba bude financována mezinárodními donory, do těchto tendrů se mohou zapojit i české firmy.

Pro českého výrobce spotřebního zboží je poměrně obtížné se na malawiském trhu prosadit v konkurenci jihoafrického zboží dováženého v rámci zvýhodněného celního režimu. Nepříznivým faktorem rovněž je skutečnost, že ČR a její výrobky nikdy nebyly v Malawi příliš známé.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V Malawi existuje jen velmi omezený počet pravidelných veletrhů, hlavní regionální oborové veletrhy se konají v JAR. Jedinou mezinárodně významnější akci představuje Malawi International Trade Fair (viz www.mccci.org), který se koná většinou v květnu či červnu daného roku v Blantyre.

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem