Malawi: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Obchodně-ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Malawi jsou málo intenzivní. Vývozy jsou doposud charakterizovány spíše příležitostnými transakcemi, než dlouhodobějším etablováním českých firem či investicemi. Obchodní bilance ČR s Malawi je dlouhodobě negativní, vývoz z ČR do země je minimální, dovoz je tvořen z absolutní většiny dovozem tabáku. Mezi hlavní překážky rozvoje širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze zařadit malou znalost a zájem českých firem, obtížnost logistiky, velmi nízkou kupní sílu obyvatelstva a jen pomalý rozvoj průmyslové výroby v Malawi či de facto nepojistitelnost exportních úvěrů.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilaterální obchodní výměna (s odpočty, v tis. CZK): 

 

vývoz z ČR

dovoz do ČR

obrat

bilance

2015

10 212 62 217 77 428 -57 005

2016

12 937

157 869

170 806

-144 932

2017

12 204

257 188

269 392

-244 984

2018

6 273

120 628

126 901

-114 355

2019

15 663

102 768 118 431 -87 105

Zdroj: ČSÚ.

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Malawi za rok 2019: 

Kód zboží Název zboží Objem – CZK (tis.)
7311 Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli 3 673
9403 Ostatní nábytek a jeho části a součásti 3 045
8517 Telefonní přístroje apod. 2 552
8417 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 2 383
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně aj 2 034
8437 Stroje pro čištění třídění ap semen zrní aj 536
3822 Směsi diagnostické laboratorní reagencie 220
8238 Části přístrojů k ochraně el.obvodů,rozvaděčů 210
3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 131
8436 Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně 119

Zdroj: ČSÚ. 

Nejvýznamnější položky českého dovozu z Malawi za rok 2019:  

Kód zboží Název zboží Objem – CZK(tis.)
2401 Tabák nezpracovaný odpad tabákový 96 469
1701 Cukr třtinový řepný sacharoza chemicky čistá 1 999
904 Pepř paprika sušené drcené v prášku 1 161
901 Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky 1 069
8523 Disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení aj 617
2204 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný 480
8517 Telefonní přístroje ap 328
4901 Knihy brožury letáky ap výrobky tiskařské 241
902 Čaj 50
1211 Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap 44

Zdroj: ČSÚ.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Velvyslanectví ČR v Lusace neregistruje žádné aktivity v oblasti výměny služeb mezi ČR a Malawi.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Malawi neexistují české investice ani joint-ventures.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Malawi není uzavřena žádná bilaterální smlouva.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2020 ČR v Malawi financuje dva malé lokální projekty zaměřené na výstavbu studní a na reintegraci mladých delikventů.  

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem