Maledivy

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoMalé
Počet obyvatel540 000
JazykDivehy
NáboženstvíIslám (98 %)
Státní zřízeníPrezidentská republika
Hlava státuIbrahim Mohamed Solih
Hlava vládyIbrahim Mohamed Solih
Název měnyRufiyaa (rupie)
Cestování
Časový posun+ 4.00 hod. (v létě + 3.00 hod.)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Eliška Žigová
Ekonomický úsekMgr. Jakub Jaroš
Konzulární úsekMgr. Nicole Machová
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 9,8
Hospodářský růst (%) 30
Inflace (%) 0,7
Nezaměstnanost (%) N/A

Maledivy, oficiálně Maledivská republika, je souostrovní stát v Indickém oceánu. Leží jihozápadně od Srí Lanky a Indie. Maledivy tvoří 26 atolů.

Největší etnická skupina je Dhivehin, tedy Maledivané, pocházející z historické oblasti Maledivských ostrovů. Sdílejí stejnou kulturu a mluví jazykem Dhivehi.

Maledivy jsou jedním z geograficky nejvíce rozptýlených suverénních států na světě a nejmenší asijskou zemí a také jednou z nejmenších zemí s muslimskou většinou podle rozlohy as přibližně 540 000 obyvateli. Malé je hlavní a nejlidnatější město.

Maledivy se staly zakládajícím členem Jihoasijské asociace pro regionální spolupráci (SAARC). Jsou také členem Organizace spojených národů, Společenství národů, Organizace islámské spolupráce a Hnutí nezúčastněných. Světová banka klasifikuje Maledivy jako ekonomiku s vyššími středními příjmy. Rybolov je historicky dominantní ekonomickou aktivitou a zůstává zdaleka největším sektorem, následovaný rychle rostoucím turistickým průmyslem. Cestovní ruch tvoří 28 % HDP a více než 60 % devizových příjmů Malediv. Více než 90 % vládních daňových příjmů pochází z dovozních cel a daní souvisejících s cestovním ruchem.

Maledivy jsou prezidentskou ústavní republikou s rozsáhlým vlivem prezidenta jako hlavy vlády a hlavy státu. Prezident stojí v čele výkonné moci a jmenuje kabinet, který schvaluje lidový Madžlis (parlament).

Souhrnná teritoriální informace (STI) Maledivy (274.45 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Maledivy (MZV) (239B)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Maledivská republika

Hlava státu a vlády: Ibrahim Mohamed Solih (ve funkci od 17. listopadu 2018)

Složení vlády: Maledivy jsou prezidentskou ústavní republikou s rozsáhlým vlivem prezidenta jako hlavy vlády a hlavy státu. Prezident stojí v čele výkonné moci a jmenuje kabinet, který schvaluje lidový Madžlis (parlament). Vede ozbrojené síly.

Členové vlády Malediv:

– viceprezident: Faisal Naseem

– ministr vnitra: Sheikh Imran Abdulla

– ministr zahraničí: Abdulla Shahid

– ministr financí: Ibrahim Ameer

– ministryně školství: Aishath Ali

– ministr vyššího školství: Ibrahim Hassan

– ministr mládeže a sportu: Ahmed Mahloof

– ministryně dopravy a civilního letectví: Aishath Nahula

– ministr zdravotnictví: Ahmed Naseem

– ministryně pro rodiny a genderové záležitosti: Aishath Mohamed Didi

– ministr životního prostředí, klimatické změny a technologií: Aminath Shauna

– ministr obrany a národní bezpečnosti: Uza. Mariya Ahmed Didi

– ministr rybolovu a zemědělství: Hussain Rasheed Hassan

– ministr pro turistiku: Abdulla Mausoom

– ministr pro ekonomický rozvoj: Fayyaz Ismail

– ministr infrastruktury a bydlení: Mohamed Aslam

– ministr pro islámské záležitosti: Ahmed Zahir

– ministryně kultury: Yumna Maumoon

Politické tendence:

V maledivském parlamentu je aktuálně zastoupeno pět politických stran. Nejsilnější politickou stranou je Maldivská demokratická strana, která drží 65 z 87 křesel v parlamentu. MDS se hlásí k prosazování lidských práv a demokracie. Prezidentem MDS je Mohamed Nasheed a současný prezident Malediv. Druhou nejsilnější stranou je Jumhooree a Progresivní strana Malediv. Poslední volby do parlamentu se konaly v roce 2019 a příští se budou konat v roce 2024.

V přetrvávajících podmínkách boje proti pandemii koronaviru Maledivy pokračovaly v procesu posilování demokracie, budování státu práva a reformy justice. V roce 2021 došlo na základě uvolněných restriktivních opatření ke znovunastartování zahraniční turistiky, která je pro maledivskou ekonomiku zcela zásadní. V roce 2021 pokračovala diskuse o změně prezidentského systému na parlamentní, která názorově rozpoltila dva nejvýznamnější politické představitele prezidenta Ibrahima Soliha a předsedu parlamentu Mohameda Nasheeda.

1.2. Zahraniční politika země

Indie je nejvýznamnějším zahraničněpolitickým partnerem Malediv. Mezi oběma státy dochází k častým bilaterálním návštěvám. Mezi hlavní témata patří socioekonomický rozvoj, živobytí, ochrana životního prostředí a kulturního dědictví, posílení postavení žen a dobrých životních podmínek dětí a rozvoj dovednost. Indie financuje na Maledivách řadu projektů. Zahájeny byly projekty prováděné s indickou grantovou pomocí a v roce 2021 bylo podepsáno několik memorand o porozumění. Důležitý byl zejména podpis druhé pozměňovací dohody o úvěrové lince mezi vládou a Indickou exportní importní bankou (EXIM).

Vztahy mezi Maledivami a Čínou jsou poněkud napjaté od nástupu nové administrativy k moci v listopadu 2019. Předchozí prezident Malediv Abudul Yameen udržoval úzké kontakty s Čínou, která na Maledivách realizuje řadu významných infrastrukturních projektů. Maledivy jsou pro Čínu také zajímavé z hlediska své geografické polohy v Indickém oceánu. V roce 2021 proběhlo sedmé kolo dvoustranných konzultací mezi oběma zeměmi. Konzultace sestávaly z diskusí o tématech, jako je spolupráce v boji proti koronaviru a další posilování diplomatických vztahů mezi zeměmi.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel a hustota zalidnění:

Na Maledivách žije kolem 540 tisíc obyvatel. Hustota osídlení činí 1102 ob./km2.

Demografické složení:

Společnost tvoří Maledivci (98 %) a Arabové (1 %).

Úřední jazyk:

Oficiálním jazykem je Dhivehi. Uznávané jazyky jsou angličtina a arabština.

Náboženské vyznání:

Hlavní náboženství je sunnitský islám (98 %).

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Maledivy se nacházejí v seznamu středně příjmových zemí. Vypuknutí pandemie koronaviru mělo vážný dopad na ekonomiku země, která je závislá na mezinárodním obchodu a cestování. Od poloviny loňského roku se však Maledivy opět otevřely zahraničním turistům, kterých v roce 2021 přicestovalo 1 312 706. Jde o meziroční nárůst o 138,8 %, ale stále 22,5 % pod necovidovým rokem 2019.

V roce 2021 se očekává růst HDP v rozmezí 28,1 % až 38,5 %, přičemž nejpravděpodobnější míra růstu je 31,6 %. Vláda predikuje úplné oživení ekonomiky v roce 2022. Světová banka předpovídá, že se maledivská ekonomika do roku 2023 zotaví na úroveň před covid-19.


Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 6,9-29,530128,5
HDP/obyv. (USD/PPP) 20 490,0013 520,0017 820,0020 110,0021 970,0
Inflace (%) 0,2-1,40,721,8
Nezaměstnanost (%) 5,36,3N/AN/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,20,20,30,40,4
Import zboží (mld. USD) 2,91,52,52,73
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -2,4-1,5-2-2,2-2,5
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 0,50,50,60,60,6
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 07.VII07.VII07.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -14,4
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,4
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Země především v prvním pololetí čelila zhoršení fiskální síly nad rámec původních očekávání pramenící z výrazného nárůstu dluhové zátěže během pandemie koronaviru. Maledivy dokonce rozhodly, že si půjčí od Bangladéše 200 milionů USD. Fiskální deficit hrozí i v dalších letech vzhledem k riziku vyšších úrokových nákladů spojených s dluhovým zatížením a většími komerčními půjčkami.

Maledivy jsou i nadále vystaveny vysokému riziku celkového a vnějšího dluhu. Celkový veřejný dluh činil na konci fiskálního roku 2020-2021 5,9 miliardy USD. Očekává se, že schodek běžného účtu zůstane ve dvouciferných podílech k HDP. Devizové rezervy činily na konci listopadu 943,8 mil. USD.

Parlament schválil státní rozpočet na rok 2021-2022. Příjmy mají být 24,3 miliardy výdaje 34,10 miliard MVR. Schodek činí 9,7 miliardy MVR, což je 11,1 % HDP.

2.3. Bankovní systém

Bankovní i nebankovní instituce operují pod dohledem Národní banky Malediv (MMA, http://www.mma.gov.mv/). Bankovní systém Malediv se skládá z jedné místní komerční banky The Bank of Maldives a z 5 poboček komerčních bank se zahraničními majiteli.

Nebankovní finanční instituce v zemi jsou zastoupeny především pojišťovnami, společnostmi poskytujícími úvěry, stavebními spořitelnami, finančními poradci a zprostředkovateli obchodu s cennými papíry. The Bank of Maldives, jež byla založena roku 1982 a je částečně vlastněna státem.

Ostatní banky v zemi jsou pobočkami zahraničních bankovních institutů. Jedná se o:

 • State Bank of India (1974)
 • Habib Bank Limited (1976)
 • Bank of Ceylon (1981)
 • Hong Kong Shanghai Corporation (HSBC 2002)
 • Mauritius Commercial Bank Ltd (2008)

Jedinou místní pojišťovnou v zemi, rovněž s podílem státu, je The Allied Insurance Company of Maldives, jež byla založena roku 1984. Tato společnost je rovněž jedinou kompozitní pojišťovnou v zemi. Ostatní subjekty na pojišťovacím trhu jsou zejména ze Srí Lanky The Sri Lanka Insurance Corporation Ltd. (1976), Ceylinco Insurance Company Ltd., HMS Private Ltd. ETA.

2.4. Daňový systém

Daňový systém Malediv je velmi jednoduchý a přehledný. Země nemá daň z příjmu soukromých ani právnických osob, žádnou daň z obratu, z přidané hodnoty ani z nemovitostí. Hlavními příjmy státu jsou tak nepřímé daně.

V r. 2011 bylo zavedeno několik nových daní, které mají zvýšit příjmy z daní do státního rozpočtu. Daň ze zboží a služeb (GST) je aplikována ve výši 6 %, do které byla zahrnuta i do té doby samostatná turistická daň ze zboží a služeb (T-GST), která má výši 8 %. Registrace daňového poplatníka je povinná u všech dovozců zboží a poskytovatelů zboží a služeb pro cestovní ruch, u ostatních dodavatelů pouze pokud hodnota zdaňované dodávky přesáhne1 mil. MVR/rok.

Další novou daní je daň z podnikatelského zisku (BPT), která zdaňuje firmy a fyzické osoby ve výši 15 % a zisk ze zdrojů mimo Maledivy ve výši 5 %, platí se dvakrát ročně.

Nepřímé daně se podílejí 70 % na celkových příjmech země. Peníze do státní pokladny plynou zejména z cestovního ruchu a z dovozu zboží, turismus se podílí téměř 75 % na příjmech země.

Druhým největším přispěvatelem do státního rozpočtu je dovoz zboží, který činí čtvrtinu celkových příjmů Malediv. Výše daní z dovozu se odvíjí od druhu dováženého zboží, jejich pojištění ceny dopravy atd. V poslední době vláda diskutuje o možnosti zavedení daně z příjmu, což je hlavně důsledek relativně rostoucí životní úrovně obyvatel Malediv a nárůstu HDP. Daňový systém Malediv je přívětivý pro zahraniční investory, viz kapitola 9.1.

Více informací lze nalézt na https://www.mira.gov.mv

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

EU je největším obchodním partnerem Malediv. Objem obchodní výměny není vysoký. V roce 2021 činil 222,7mil. EUR. Saldo mezinárodního obchodu je kladné. Hlavními vývozními položkami byly zemědělské výrobky a strojní zařízení. Maledivy opakovaně vyzývají EU k jednání o dohodě o volném obchodu.


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 172,2201204,3113,2167,7
Import do EU (mil. EUR) 64,26573,661,355
Saldo s EU (mil. EUR) -108-136,1-130,7-51,9-112,7

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Data pro saldo mezinárodního obchodu pro rok 2021 nejsou dostupná.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 00,20,20,2N/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,100,10N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,1-0,2-0,1-0,2N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Největšími exportními partnery jsou Thajsko, Srí Lanka, USA. Největšími importéry jsou SAE, Singapur, Čína, Indie, Srí Lanka, Malajsie a Thajsko, Čína, a USA.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 98,487,5102,3129,6115,1
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 1 942,22 451,92 381,31 501,02 036,3
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -1 843,8-2 364,4-2 278,9-1 371,4-1 921,2

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Vláda usiluje o přilákání většího množství zahraničních investic především do infrastruktury, energetiky hotelnictví, dopravy, telekomunikačních služeb, produkce a distribuce vody a finančního sektoru. Zahraniční investoři mohou žádat o realizaci projektu prostřednictvím Rady pro plánování či přímo přes Ministerstvo pro ekonomický rozvoj, viz www.trade.gov.mv.

Investiční klima na Maledivách je jedno z nejpřístupnějších v Asii pro jednoduchý daňový systém a otevřenost země zahraničním investicím, které se řídí zákonem č. 25/79 o zahraničních investicích. Hlavními obory vhodnými pro investice jsou momentálně management a účetnictví, letecká doprava, správa letovisek a výrobního sektoru. Země láká investory hlavně na následující výhody:

 • 0 % daň z příjmu fyzických i právnických osob,
 • právo na 100 % zahraniční vlastnictví, právně zajištěné investiční jistoty,
 • rezervy pro mezinárodní arbitrážní spory,
 • dlouhodobé smluvní záruky a možnosti dlouhodobých pronájmů pozemků,
 • svoboda zaměstnávání zahraničního managementu, technických pracovníků i dělníků,
 • žádné restrikce týkající se zahraniční měny,
 • žádné restrikce v otázce repatriace zisků a výdělků

Pro kompletní přehledné informace o možnostech zahraničních investic v zemi slouží vládní web: http://www.investmaldives.com/home.htm/

3.3. FTA a smlouvy

ČR ani EU nemá s Maledivami zatím uzavřenou žádnou dohodu.

3.4. Rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce ze strany EU

Podpora EU Maledivám se v posledních několika desetiletích zaměřuje především na oblasti změny klimatu, boj proti terorismu a předcházení násilnému extremismu, posilování místní správy, reformu soudnictví, boj proti korupci, budování kapacit občanské společnosti a posilování postavení žen.

Maledivy také těžily z pomoci v reakci na pandemii COVID-19. Od roku 2009 EU podporuje přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování na Maledivách.

Na podporu vlády Malediv při rozvoji a provádění její strategie a akčního plánu v oblasti změny klimatu bylo přiděleno celkem 10,5 milionu EUR. V zájmu pokračování a posílení spolupráce v oblasti změny klimatu vyčlenila EU v roce 2019 dalších 5 milionů EUR na podporu vlády při provádění jejích vnitrostátně stanovených příspěvků. Evropská investiční banka (EIB) poskytla vládě půjčku ve výši 45 milionů EUR na podporu projektů v oblasti obnovitelné energie.

V roce 2020 byl zahájen projekt Prevence mořského odpadu v Lakshadweep Seas (PROMISE) ve výši 3 milionů EUR, jehož cílem je prosazovat řešení „od zdroje k moři“, aby se snížilo množství odpadu v moři podél pobřeží Maledivy, Srí Lanky a Indie.

Rozvojová spolupráce ze strany ČR

ČR v minulosti neposkytla Maledivám žádnou formu rozvojové spolupráce.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Maledivy nejsou zahrnuty do MOP.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Obchodním jazykem je angličtina. Vizitky jsou nutností. Zdvořilost je na Maledivách vysoce ceněna a osobní laskavost může hrát roli při zajišťování obchodů.

4.2. Oslovení

Tituly jsou velmi důležité a je nejlepší oslovit partnery přímo pomocí jejich profesního titulu nebo pana, paní nebo slečny, následovaného příjmením.

4.3. Obchodní schůzka

Dohody je nutno uzavírat vždy písemně. Jednání je nezřídka impulzivní, partner často požaduje při projevení zájmu o obchod schůzku ihned. Detaily řeší Maledivané raději osobní schůzkou než korespondencí. Důležité je zároveň brát v potaz, že jde o muslimskou zemi, což hraje roli při výběru restaurace, pokrmu či daru. Maledivané si potrpí na etiketu, rádi dávají a dostávají drobné dárky. Schůzka obvykle začíná neformální konverzací a obchodní jednání jsou často časově náročná.

4.4. Komunikace

Stejně jako v celé jižní Asii úspěch obchodování závisí na nutnosti osobního kontaktu a vytvoření sítě kontaktů a známostí přímo na místě.

4.5. Doporučení

Potřebné informace o přístupu na místní trh může poskytnout Honorární konzulát ČR v Malé. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, Maldives National Chamber of Commerce and Industry.

4.6. Státní svátky

01.01. Nový rok

01.05. Svátek práce

16.05. První den Ramadánu

15.06. Eid-ul Fithr (konec ramadánu)

26.07. Den nezávislosti

21.08 Hajj Day

22.08 Eid-ul Alhaa

11.09. Islámský Nový rok

03.11. Den vítězství

09.11. Quamee Dhuvas

11.11. Den republiky

20.11. Mawlid al-Nabi

08.12. Den přijetí Islámu

31.12. Předvečer Nového roku

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Obchodní komunita je na Maledivách vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Malé, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta, jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulacích s vyplácením konzultantských poplatků místním zástupcům.

Informace lze získat na stránkách Ministerstva pro ekonomický rozvoj – Invest Maldives, http://www.investmaldives.org/, případně na zastoupení EU pro Maledivy se sídlem na Srí Lance, https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka_en

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Potřebné informace o přístupu na místní trh může poskytnout Honorární konzulát ČR v Malé. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, Maldives National Chamber of Commerce and Industry.

5.3. Marketing a komunikace

Maledivy jsou stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoli jiná vyspělá země. Mezi nejčastěji využívané médium patří televize, rychle se rozmáhá internetový marketing. Veškeré propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Vyplatí se zúčastnit veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není dosud v oblasti zaveden.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V současné době Maledivy postrádají legislativní úpravu ochrany duševního vlastnictví. Země je sice členem WIPO (World Intellectual Propety Organisation), ovšem dosud nebyla schopna schválit vlastní zákon, jež by byl založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Zákon na ochranu duševního vlastnictví tak stále čeká na schválení v poslanecké sněmovně.

Otázky ochrany duševního vlastnictví zčásti pokrývá nově vzniklý odbor na Ministerstvu pro ekonomický rozvoj. Maledivy do dnešního dne stále spoléhají na rozhodnutí WTO o prodloužení přechodného období pro rozvojové země pro ratifikaci Dohody na ochranu duševního vlastnictví TRIPS. Otázky copyrightu má na starosti Ministerstvo pro informatiku a média. Odkaz na Ministerstvo pro ekonomický rozvoj: http://www.trade.gov.mv/home/

5.5. Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou zveřejňována na jednotlivých stránkách ministerstev. Vzhledem k tomu, že jsou Maledivy členem SAARC, jsou veřejné zakázky dle odvětví anoncovány také na stránkách SAARC, http://www.saarctenders.com/maldives-tenders.htm/

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. ZÚ nebyl v poslední době informován o negativní zkušenosti s maledivskou firmou. Platební morálka tamních firem je obecně považována za poměrně dobrou dle zkušeností zahraničních firem, které se zemí ve větší míře obchodují.

Obecně doporučujeme vyhledat místního konzultanta nebo partnera, který má blíže k místním obchodníkům a zná dobře zvyklosti a zákony. Maledivští podnikatelé si stejně jako obchodníci v Indii či ve Srí Lance zakládají na osobním kontaktu, proto je nezbytné podniknout nejméně jednu cestu do oblasti a s budoucím možným partnerem se osobně potkat. Celý proces až do uzavření smlouvy ovšem trvá déle, než na co jsou evropští obchodníci zvyklí.

Při plánování cesty do teritoria je důležité brát v potaz velké množství svátků a při osobním kontaktu dbát na zvyklosti islámu.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza, celní předpisy:

Země je pro turisty otevřena. Lety na Maledivy provozuje přes 30 leteckých společností. Při příletu na Maledivy je zdarma uděleno turistické vízum na 30 dní pobytu. Podmínkou je předložení pasu se strojově čitelnou zónou, jehož doba platnosti je alespoň 1 měsíc od data příletu na Maledivy, dále potvrzení o zajištění hotelových služeb a letenky pro let z Malediv v době maximálně 30 dnů od data příletu na Maledivy. Většina leteckých společností však uvádí, že pas by měl být platný minimálně 6 měsíců od data vstupu na Maledivy.

Od 1. ledna 2022 musí všichni cestující odlétající ze země platit tzv. odletovou daň. Daň platí pro místní obyvatele i zahraniční návštěvníky a pro všechna letiště v zemi. Pro odlet v ekonomické třídě je stanovena taxa 30 USD, v business třídě 60 USD a v první třídě 90 USD. Pro odlety soukromými letadly platí taxa 120 USD.Aktuální podmínky vstupu do země a případné změny ve vízovém režimu doporučujeme ověřit na webových stránkách http://www.immigration.gov.mv/

Maledivy aplikují čtyři úrovně dovozních tarifů. Zboží dovezené ve větším množství pro komerční účely musí být opatřeno licencí, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Veškeré dovozní položky musí projít celním procesem, který se skládá z ohodnocení, dokumentace, platby cla, prozkoumání a následného povolení k přepravě.

Jedinou přímou ochranou domácího trhu Malediv jsou celní poplatky na dovážené zboží. Jiné dovozní přirážky neexistují. Sporadicky se vyskytují netarifní překážky přístupu na trh.

Přehled celních poplatků za různé druhy dovážených komodit v % z ceny:

 • Nezbytné zboží a zboží denní potřeby 5 – 20 %
 • Položky nezbytné pro rozvoj domácího průmyslu 10 – 25 %
 • Položky nutné pro rozvoj prosperity země 25 – 35 %
 • Luxusní zboží 35 – 200 %

Pro zřízení společnosti na území Malediv platí pravidla daná zákonem č. 10 z r. 1996 (The Companies Act of Republic Of Maldives Law, No: 10/96), který přesně určuje postup pro vznik nové společnosti na místním trhu. Tento zákon detailně popisuje všechny potřebné kroky od registrace u Ministerstva průmyslu a obchodu až po právní rámec či zrušení firmy.

Pracovní doba:

Oficiální pracovní týden ve státním sektoru je od neděle do čtvrtka 7.30 – 14.30. Pro většinu soukromého sektoru je pracovní doba 9.00 – 17.00 s tím, že v sobotu se pracuje půl dne. Víkendem je stanoven na pátek a sobotu.

Bezpečnost:

Při pobytu na Maledivách je nezbytné zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. používání antimalarik, opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je důležité brát v potaz odlehlost některých ostrovů a zároveň fakt, že v zemi je jen pár nemocnic, jež se nacházejí v hlavním městě země. Základní lékařská péče je dostupná ve všech větších rezortech. O doporučení je vhodné požádat v hotelech vyšší kategorie.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Maledivy se v otázce zaměstnaneckých poměrů řídí Zákoníkem práce (Employment Act) a v případě zaměstnávání cizinců platí vládní nařízení, které přímo určuje podmínky, dle kterých se musí zaměstnavatel řídit. Otázkami zaměstnanosti a práv a povinností pracovníků se zabývá Ministerstvo pro lidské zdroje, mládež a sport. Plné znění zákonů a nařízení je možné stáhnout na webu ministerstva. Pro občany ČR platí stejné podmínky jako pro ostatní členy EU.

5.9. Veletrhy a akce

Maledivy pořádají pravidelné veletrhy zaměřené na odvětví, jež hrají v zemi nejdůležitější roli, a to je cestovní ruch a rybolov. Mezi každoroční veletrhy patří např. Maldives International BOATSHOW, která je věnována lodím pro rybolov a na rekreační účely. Regionálně významný je pak MHTE – Maldives Hotel & Trade Exhibition se zaměřením na cestovní ruch.

Mezi nově zařazené události v kalendáři veletrhů pak patří India Education Expo, University Education Fair a Hotel Asia Exhibition & Culinary Challange.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Na Maledivách nemá ČR zastupitelský úřad. Nejbližší zastupitelský úřad je Velvyslanectví ČR v Dillí.

1) Velvyslanectví ČR v Dillí

Embassy of the Czech Republic in New Delhi

50-M, Niti Marg, Chanakyapuri New Delhi – 11002, India

Telefon: +91-11-24155200

E-maily: newdelhi@embassy.mzv.cz (obecný) commerce_delhi@mzv.cz (obchod) delhi.consular@gmail.com (konzulární)


2) Honorární konzulát České republiky v Malé:

E-mail: male@honorary.mzv.cz

Telefon: +9607771069

Adresa: G. Lailac, Ameenee Goalhi, Male 20042.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kód Malediv pro mezinárodní hovory +960

Předvolba Malé +960 331, 2, 3

Předvolby mobilních telefonních operátorů Dhiraagu – 78, 76, 79

Watanya Telecom – 96, 97, 98, 99

Tísňová volání:

Záchranná služba – 102

Hasiči – 118

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

http://www.presidencymaldives.gov.mv/ – prezident

http://www.trade.gov.mv/ – Ministerstvo pro ekonomický rozvoj

http://www.investmaldives.org/ – vládní stránky k zahraničním investicím

http://www.maldivesinfo.gov.mv/home/ – oficiální stránky vlády

http://www.saarctenders.com/maldives-tenders.html – přehled SAARC tendrů

http://www.mma.gov.mv/ – Měnový úřad vlády, centrální banky

http://www.mncci.org.mv/ – Obchodní a průmyslová komora

http://www.mse.com.mv/ – burza Malediv

• Teritorium: Asie | Maledivy | Zahraničí

Doporučujeme