Mali

Základní shrnutí pro obecnou představu o zemi tedy: kdo má výkonnou moc a ve stručnosti popis státního zřízení, zákonodárství (stručně), ekonomika a příležitosti pro české firmy, případně problémy při vstupu na trh, pokud jsou. Pokud je specifická kultura podnikání tak maximálně ve dvou větách popsat. Přidat výhled do budoucna.

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoBamako
Počet obyvatel20,30 mil.
JazykOficiální jazyk francouzština, jazyk bambara široce rozšířen
NáboženstvíIslám (94,6 %), křesťané (2,4 %), animistická a jiná (3 %)
Státní zřízeníunitární stát
Hlava státuAssimi Goïta
Hlava vládyChuguel Kokala Maïga
Název měnyzápadoafrický frank (CFA)
Cestování
Časový posunGMT
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Robert Kopecký
Ekonomický úsekPhDr. Miroslav Bálint
Konzulární úsekPhDr. Miroslav Bálint
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 19,8
Hospodářský růst (%) 2,1
Inflace (%) 1,0
Nezaměstnanost (%) N/A
Mapa globálních oborových příležitostí – Mali (MZV) (235B) Souhrnná teritoriální informace (STI) Mali (229.77kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

Republika Mali je unitárním státem, dlouhodobě a historicky orientovaným na Francii. Dnes se ovšem s emancipací mládeže nálady mění a stále častěji se ozývají hlasy po diverzifikaci zahraničně politické orientace. Ostatně za přílišnou a jednostrannou orientaci na Francii byl kritizován právě Ibrahim Boubacar Keïta, který byl v srpnu 2020 ve vojenském puči svržen plukovníkem Assimim Goïtou, který provedl v květnu 2021, po snahách o jeho odstavení od moci, další vojenský puč, a který byl v červnu 2021 slavnostně uveden do funkce prezidenta Republiky Mali.

Mali je členem CEDEAO/ECOWAS, nicméně po druhém puči v květnu 2021 bylo její členství v organizaci pozastaveno.

Přesto je Mali stále nejvíce provázáno s Francií. Z jiných silných hráčů to jsou především Spojené království, USA, Kanada, Čína, Saudská Arábie, JAR nebo Turecko a stále častější se objevuje snaha se provázat například s Ruskem.

Se státy EU Mali spolupracuje silně v oblasti rozvojové spolupráce, ze které Republice Mali plynou významné finanční toky. K dalším významným donorům patří USA a Kanada. 

Demografické složení: 49,6 % – muži, 50,4 % – ženy.

Věková skladba: 47,2 % do 14 let věku, 50,6 % ve věku 15 – 64 let a 2,2 % ve věku 65 a více let.

Národnostní složení: 23,9 % Bambara; 12,2 % Senufové; 8,9 % Songhajové; 8,1 % Fulbové; 7,9 % Maninkové; 7,7 % Soninkové; 5,6 % Dogoni; 5,0 % Tuaregové; 4,7 % Bozové; 16,0 % jiné národnosti.

Náboženství: 94,8 % muslimové; 2,4 % křesťané; 2,0 % animisté; 0,8 % jiné.

Největší města dle počtu obyvatel: Bamako 1 994 604; Sikasso 221 327; Kayes 153 163; Mopti 106 260; Ségou 104 881.

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Mali, nebo Republika Mali je unitárním státem v čele s prezidentem. 

Úřadující prezident Ibrahim Boubacar Keïta byl znovuzvolen 16. srpna 2018. Byl postupně stále více kritizován za špatné vedení země, stále větší korupci, přílišnou dependenci na Francii a ke konci svého působení v prezidentském úřadu i zpochybňován za jeho zdravotní stav. Zmíněné negativní nálady vedly k několika měsíčním demonstracím v ulicích za jeho odstoupení, které vyvrcholily v srpnu 2020 vojenským pučem vedeným plukovníkem maliských speciálních sil, plukovníkem Assimim Goïtou. Ten obsadil po puči, v nové ustanovené dočasné „tranzitní“ vládě, nově vytvořenou funkci viceprezidenta. Neshody v přechodné vládě vedli v květnu 2021 k novému „puči v rámci puče“, znovu vedeného Assimim Goïtou proti prezidentovi přechodného období, premiérovi a členům vlády, kteří se ho snažili odstavit. Dne 7. června 2021 byl Assimi Goïta slavnostně uveden do funkce prezidenta Mali pro přechodné období. Premiérem byl ustanoven Choguel Maïga, který byl pověřen sestavením nové vlády pro přechodné období, která ke dni aktualizaci těchto STI ( 8. června 2021) ještě nebyla ustanovena.

Bezpečnostní situaci v zemi lze považovat za špatnou, dle klasifikace MZV kategorie F. Navzdory přítomnosti 13 000 vojáků mírových jednotek OSN se situace nezlepšuje, a OSN rovněž tuto misi vyhodnocuje jako nejrizikovější ze všech svých stávajících misí. Mírová dohoda z Alžíru z roku 2015 dosud nebyla implementována a upevňování státní správy v severních oblastech země a především pak ve středním Mali postiženými povstaleckými, teroristickými a loupežnými aktivitami, potažmo významné zlepšování podmínek pro hospodářský růst nelze očekávat. Protivládní nálady se projevují i krvavými etnickými střety

Očekává se, že bezpečnost v zemi se bude i nadále zhoršovat ruku v ruce s nepřehlednou situací ve státní správě. V zemi působí mírovámise OSN MINUSMA, která do značné míry supluje stát. Její kontingent o síle 10 000 mužů je doplněn francouzskou misí Barkhane a spojenými silami G5 Sahel (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritánie, Niger). Financování operací má hned několik zdrojů vedle států EU jde o USA, UAE, Čínu, a Saúdskou Arábii. Čelit guerilovým konfliktům by však vyžadovali ještě větší nasazení.

1.2. Zahraniční politika země

Vztahy s ostatními zeměmi (především z EIU)

1.3. Obyvatelstvo

Krátký komentář, obsahující počet obyvatel, demografické složení, etnické složení, hustotu zalidnění, náboženství.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

Mali, malá západoafrická ekonomika, je do značné míry závislá na odvětví zemědělství a průmyslu (převážně těžba zlata). Politická křehkost související s vojenským pučem v roce 2020 a rozšířená nejistota budou i nadále podrývat zájem investorů. Po převratu v roce 2020 převládne politická nestabilita v letech 2021–22. Přechodná vláda bude vládnout do února 2022, kdy se budou konat národní volby. Přetrvává však riziko pokračujícího vojenského zasahování do politické sféry.

Pandemie koronaviru (Covid-19) Mali příliš, alespoň oficiálně, nezasáhla. EU byly dodány vakcíny v rámci COVAX, ale obyvatelstvo o vakcinaci příliš zájem nejeví. Přesto bude země potřebovat na podporu ekonomiky externí finanční podporu od mezinárodních partnerů. Taková pomoc by mohla být omezena nebo zastavena, neboť po srpnovém puči z roku 2020, se v květnu 2021 odehrál puč další a politická situace v zemi je nadále nestabilní.

Běžný účet zůstane volatilní a bude záviset na cenách komodit. Poměr schodku běžného účtu k HDP se rozšíří, protože dovozní náklady rostou rychleji než příjmy z vývozu.

V roce 2022 se politika zaměří na podporu hospodářského oživení a úřady se vrátí pozornost věnovaná podpoře udržitelného a inkluzivního růstu a přístupu k základním sociálním službám. Socioekonomický rozvoj severních a středních regionů bude hlavním politickým cílem. Nicméně pokroku budou pravděpodobně bránit faktory jako křehká bezpečnostní situace, nedostatečná infrastruktura a nedostatečné finanční prostředky.

Malijský bankovní systém tvoří pobočka centrální banky západoafrických států BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) pro Mali v Bamaku a dvě vedlejší pobočky v Mopti a v Sikasso, 13 bank a 3 specializované finanční ústavy. Jejich přehled je uveden na internetových stránkách BCEAO (www.bceao.int) v kapitole Paysage bancaire sekce Système bancaire et financier, například Bank of Africa – Mali, Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali nebo Banque Internationale pour le Mali.

Hlavní malijské pojišťovny jsou uvedeny na internetových stránkách federace afrických pojišťoven FANAF (http://fanaf.org/) v kapitole Mali sekce Sociétés membres, například Allianz Mali Assurances, Nouvelle Alliance d’Assurance nebo Saham Assurance Mali.

Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby. Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je progresivní podle jednotlivých pásem. Srážková daň z dividend a podobných příjmů má sazbu 10 %. Sazba daně z přidané hodnoty je 18 %. Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy DGI (www.dgi.gouv.ml). Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 21-24 % jejich hrubé mzdy.

2.1. Základní údaje

1. odstavec: Výhled a stav HDP, zadluženost, fiskální stabilita, šoky, případné přehřátí ekonomiky, kapitál, regionální srovnání, inflace a nezaměstnanost.

2. odstavec: Stručný popis struktury ekonomiky (jaká je její hlavní přidaná hodnota, co vyrábí, co dováží atd.)


Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 4,84,8-2,52,13,2
HDP/obyv. (USD/PPP) 2 496,32 581,52 490,02 500,02 540,0
Inflace (%) 0,3-1,70,41,02,1
Nezaměstnanost (%) 7,17,27,3N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 3,63,73,74,04,1
Import zboží (mld. USD) 4,04,13,94,34,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,4-0,5-0,2-0,3-0,6
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 17,918,519,119,720,3
Konkurenceschopnost 125/140129/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5,2
Veřejný dluh (% HDP) 45,2
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,6
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

1. odstavec: Současný stav + výhled. (informace převážně z EIU)

2 odstavec.: Platební bilance, devizové rezervy, popis údajů v tabulce v části veřejné finance (tedy deficit státního rozpočtu/HDP, veřejný dluh/HDP), zahraniční zadluženost, dluhová služba

2.3. Bankovní systém

Jak si bankovní systém stojí, uzavřenost/otevřenost systému, regulace, vývoj úrokových sazeb, nejsilnějších top 5 bank (domácí + případně cizí) + komentář ke každé z nich, informace k akreditivům, případná specifika (např. islámské banky)

2.4. Daňový systém

(pokud možno využít Deloitte tax guides and highlights, dostupné na webu https://dits.deloitte.com/#TaxGuides)

1 odst. Daňový systém přehledný/nepřehledný, stabilní/nestabilní.

2 odst. Zdanění FO (celkové a kdo to nese), PO, DPH.

3 odst. Očekávaný vývoj.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Mali v jeho dovozu (22,3 %) a jedním z významných v jeho vývozu (2,4 %) s preferenčním režimem dle Dohody o hospodářském partnerství mezi západoafrickými státy, ECOWAS a WAEMU na jedné straně, a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé z roku 2014. Vzájemná obchodní výměna s Mali za posledních 5 let stále klesá. Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu do Mali patří bavlněné látky, obnošené oděvy, dětské pleny. Česká republika z Mali naopak dováží výrobky lidových řemesel a tropické ovoce.

Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU Na současné projekty rozvojové spolupráce s Mali bylo z fondů EU vyčleněno 3 miliardy EUR. Přehled programů a projektů je uveden na internetových stránkách Delegace Evropské unie v Bamaku na adrese http://eeas.europa.eu/delegations/mali. V posledním roce se zejména klade důraz na Společné celoevropské programování rozvojové spolupráce s cílem nedublovat pomoc a naopak realizovat projekty komplementárně, a tím maximalizovat jejich užitek.

Významnou českou firmou působící v Mali již od 90. let je firma GET s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti geologie, báňské projekce, měřictví, životního prostředí a návazných odvětvích. Problematika dlouhodobého zajištění kvalitních surovin pro stavebnictví představuje v Mali vážný, dosud nezvládnutý problém. Projekt tak reaguje na potřebu země snížit dovoz cementu a dalších stavebních materiálů s nízkou kvalitou a současně cílí na vytvoření nových pracovních míst, zkvalitnění životních podmínek místních obyvatel, a tím omezení migračních tlaků a stabilizaci regionu. Významnou českou firmou v regionu je také broumovská textilka Veba, která do Mali dováží bavlněný brokát.

Smluvní základnou mezi oběma státy  jsou Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali (11.10.1962) , Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci (1.3.1961) a Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali (1.3.1961).

V minulých letech bylo realizováno také několik menších projektů v zemědělství a vodohospodářství. Za zmínku stojí projekty „Vyhodnocení surovinového potenciálu stavebních surovin pro surovinovou podporu rozvoje místní infrastruktury“ realizovaný v gesci MPO ČR v letech 2008-2012, program MEDEVAC MV a ADRA v oblasti Gourma Rharous realizovaný 2019, projekt na podporu žen a jejich postavení v rodině a maliské společnosti realizovaný Velvyslanectvím ČR v Bamaku v roce 2019 a několik projektů Člověka v tísni v regionu Kayes, zaměřených na potravinovou soběstačnost.

Česká republika rovněž přispěla do multilaterální organizace IOM částkou 10 mil. 

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

(jen pro země mimo EU) Obecný komentář k obchodováním se zeměmi EU, komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)

20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 1 035,71 038,01 115,0N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 43,744,655,4N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -992,0-993,5-1 059,6N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)

20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,20,20,3N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,2-0,2-0,3N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Případná FTA a bilaterální či jiné smlouvy, vyjmenovat důležitou smluvní základnu a okomentovat ty nejdůležitější a popsat, co z toho pro vzájemný obchod vyplývá.

Smlouvy s ČR

Smluvní základna + komentář obecně a komentář k nejdůležitějším smlouvám a co z nich vyplývá.

3.3. Rozvojová spolupráce

Je země poskytovatel či příjemce rozvojové pomoci + stručný komentář. Informace k Záruce rozvojové spolupráce. (kde je to relevantní)

Pokud je země poskytovatel, tak popsat, jak se mohou české firmy zapojit.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Hlavní perspektivní obory stručně vypsané z MOPu + stručný komentář a pod tím odkaz na celý MOP dané země.

Kde existuje, tak ještě sektorová analýza. (Dělaná na některé cesty ministra/náměstka ve spolupráci se Západočeskou univerzitou)


▶ Perspektivní obor 1


▶ Perspektivní obor 2


▶ Perspektivní obor 3


▶ Perspektivní obor 4


▶ Perspektivní obor 5


▶ Perspektivní obor 6

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

Komunikace včetně osloven vychází z francouzského modelu a je podobné jako by bylo vedeno jednání s francouzskými partnery. 

Vzhledem k horkému podnebí a častým dopravním zácpám je místním zvykem menší dochvilnost a delší polední přestávky, které se v pátek s ohledem na velkou polední modlitbu muslimů zpravidla protáhnou až do konce pracovní doby. V páteční odpoledne není zvykem vést obchodní jednání, ale přijatelná jsou naopak i o víkendu. Zvláště při prvním osobním setkání bývá zvykem předat nějaký propagační dárek. Úředním jazykem je francouzština a nejrozšířenějším domorodým jazykem je bambara.

Malijci jsou téměř v 95 % muslimové, proto nepijí alkohol a nejedí vepřové. V hlavním městě Bamaku žije ale množství křesťanů, jak Malijců, tak z okolních zemí, proto je dobré si předem zjistit vyznání a podle toho zvolit občerstvení nebo jídlo. 

Fixní svátky: 1.1. Nový rok, 20.1. Den armády, 26.3. Den mučedníků, 2.4. Velikonoční pondělí, 1.5. Svátek práce, 25.5. Den Afriky, 22.9. Den nezávislosti, 20.11. Den narození proroka Mohameda a  25.12. Svátek vánoční.

Pracovní a prodejní doba je podobná jako v Evropě, víkendové dny jsou sobota a neděle. Banky a některé státní instituce pracují také v sobotu dopoledne.

4.1. Úvod

Stručný úvod – 3-5 vět

V jednotlivých částech odpověď na otázky, může vycházet z kulturní karty zpracovávané na semináře a pro delegace.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

4.3. Obchodní schůzka

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

Načasování jednání

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Jací jsou ….. obchodníci?

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Jak nakládají ….. obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

Jak nakládají ….. obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země?

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

Jak se obléci na pracovní jednání?

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)?

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Existují nějaká komunikační tabu?

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do ….. chystají?

4.6. Státní svátky

Seznam státních svátků a případný stručný komentář u těch nejvýznamnějších.

+ pokud je Odkaz ke stažení karty Kultura obchodního jednání

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

Distribučními a prodejními kanály jsou hlavně místní dovozci a distributoři. Dle povahy zboží je možný i jeden výhradní zástupce nebo vlastní kancelář či dceřiná firma.

Dovozní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách malijské celní správy www.douanes.gouv.ml, která provádí i kontrolu vývozu. V sekci Professionnels tam jsou také uvedeny specifické dokumenty požadované pro některé druhy zboží. Domácí trh je chráněn dovozními cly od 0 do 20 %, které jsou stanoveny společným celním sazebníkem Západoafrické hospodářské a měnové unie (UEMOA).

Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace či společného podniku jsou obdobné jako v jiných zemích a jsou uvedeny na internetových stránkách malijské agentury na podporu investic API na adrese www.apimali.gov.ml v sekci Créer une entreprise, kde se rovněž propaguje možnost vyřízení všech potřebných formalit v její úřadovně, tedy na jednom místě.

Požadavky na propagaci a marketing jsou podobné jako v jiných zemích. Vzhledem k vyšší míře negramotnosti mají zejména u spotřebního zboží větší účinnost reklamy v televizi a rozhlase než tiskoviny. Příhodnou formou propagace je také účast na veletrzích. Významnější veletrhy jsou podle vývoje bezpečnostní situace avizovány na internetových stránkách malijské obchodní a průmyslové komory CCI na adrese www.cci.ml.

Dle srovnávacího indexu mezinárodní organizace Property Rights Alliance je Mali v ochraně duševního vlastnictví na 84. místě ze 127 hodnocených zemí. Největší rezervy jsou v úrovni právního prostředí a politické stability.

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů. Různým způsobem publikovaná oznámení o nich jsou uváděna v databázi na internetových stránkách www.malipages.com v sekci Appels d’offres. Pokud je veřejná zakázka financována ze zahraničních zdrojů, bývá zboží, které je v rámci této zakázky do země dovezeno (zpravidla v souladu s dohodou mezi financující organizací a malijským státem) oproštěno od cel a daní.

Způsoby řešení obchodních sporů jsou podobné jako v jiných zemích. Název arbitráže malijské obchodní a průmyslové komory je Centre de Conciliation et d’Arbitrage a seznam advokátů v Mali je uveden na internetových stránkách www.droit-afrique.com v sekci Mali. Kromě bezpečnostních rizik vyplývajících z vnitropolitického a regionálního vývoje nelze dostatečně spolehlivě předvídat dodržení nebo způsob aplikace pravidel v praxi. Pro většinu českých firem, které jsou v komunikaci se zahraničním zaměřeny hlavně na angličtinu, je komplikací i místní frankofonní tradice. Obvyklou platební podmínkou je akreditiv, a to ani ne tak kvůli riziku platební neschopnosti (obchodníci v Mali jsou vcelku bohatí), ale spíše kvůli riziku platební nevůle v případě nějakého dohadování po expedici.

Žádosti o víza se podávají na Velvyslanectví Republiky Mali v Římě na formuláři uloženém na internetových stránkách http://ambassademali.it v kapitole Visa sekce Consulaire, s poplatkem, který je tam uveden. Pro cesty do Mali je povinné očkování proti žluté zimnici v případě příjezdu ze země jejího výskytu. Dle doby a povahy cesty mohou zdravotnické návody doporučovat očkování proti několika dalším nemocem, užívání antimalarik a používání repelentů. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince jsou průběžně indikovány v cestovních doporučeních na internetových stránkách MZV ČR na adrese www.mzv.cz nebo na webu Velvyslanectví v Bamaku www.mzv.cz/bamako.

Podmínkou pro zaměstnání je vícevstupní vízum a uložení pracovní smlouvy s lékařským potvrzením na pracovním úřadě. Podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách malijské agentury na podporu investic API na adrese www.apimali.gov.ml v kapitole Personnel sekce Ressources.

Podmínkou využití místní zdravotní péče je zaplacení lékařské prohlídky nebo zákroku s tím, že si člověk refundaci potom sám vyřídí s pojišťovnou, u které si cestovní zdravotní pojištění pro Mali zaplatil.


5.1. Vstup na trh

Základní info pro vstup na trh, rating, distribuční a prodejní kanály, faktory ovlivňující prodej, důležité právní normy a předpisy, dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, celní a devizové předpisy, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Stručný popis platebních podmínek, průměrná doba splatnosti faktur a jejich proplácení, na koho se obrátit v případě nezaplacení, informace, zda jsou obyvatelé země upřednostňovány v případě těchto sporů.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

5.9. Veletrhy a akce

Vyjmenovat nejdůležitější veletrhy a akce a krátký komentář k nim.

6. Kontakty

Podkapitoly:

V Republice Mali bylo otevřeno v roce 2019 Velvyslanectví České republiky a současně uzavřen konzulát ČR v Bamaku, který byl do otevření Velvyslanectví veden honorárním konzulem. Kontaktní údaje velvyslanectví ČR v Bamaku jsou uvedeny na internetových stránkách MZV ČR na adrese www.mzv.cz/bamako.

Kontakt na odbor států subsaharské Afriky MZV ČR je uveden na internetových stránkách www.mzv.cz v sekci „o ministerstvu“, kapitole „organizační struktura“, podkapitole „Organizační struktura ministerstva“ a složce „Organizační schéma MZV“.

Kontakt na odbor zahraničně ekonomických politik II MPO ČR je uveden na internetových stránkách www.mpo.cz v sekci „Rozcestník“, kapitole „Ministerstvo“, podkapitole „O ministerstvu“ a složce „Organizační struktura ministerstva“.

Praktická telefonní čísla v teritoriu jsou:

záchranka: 15; policie: 17; požárníci: 18;  tísňové volání: 112.

Internetové informační zdroje: www.studiotamani.org; www.maliweb.net; www.maliactu.net; www.lessormali.com.

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresy zastupitelských úřadů (včetně Czechtrade), pracovní doba, telefony, emaily, ideální spojení z letiště a z centra města.)

Pokud je PROPEA, tak doplnit kontakt.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kontakty viz. název podkapitoly + další důležitá telefonní čísla

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Webové stránky a kontakty na všechna ministerstva, vládu, prezidenta, místní hospodářské komory a dále na zvážení dle země (např. hlavní média, centrální banka, ekonomické analýzy, daňová správa…)
• Teritorium: Afrika | Mali | Zahraničí