Mali

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoBamako
Počet obyvatel20,30 mil.
JazykOficiální jazyk francouzština, jazyk bambara široce rozšířen
NáboženstvíIslám (94,6 %), křesťané (2,4 %), animistická a jiná (3 %)
Státní zřízeníunitární stát
Hlava státuplukovník Assimi Goïta
Hlava vládyChuguel Kokala Maïga
Název měnyzápadoafrický frank (CFA)
Cestování
Časový posunGMT
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Robert Kopecký
Ekonomický úsekPhDr. Miroslav Bálint
Konzulární úsekPhDr. Miroslav Bálint
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 17,47
Hospodářský růst (%) 5,7
Inflace (%) 3,9
Nezaměstnanost (%) 7,7

V Republice Mali vládne od srpna 2020, od vojenského puče, vojenská junta v čele s prezidentem pro takzvané přechodné období, plukovníkem Assimim Goitou. Od rozkolu s Francií, která měla před pučem v Mali obrovský vliv, dochází k diverzifikaci obchodních partnerů. Od konce roku 2021 sílí v Mali vliv Ruska. Prostředí je čistě frankofonní, v případě obchodování je nutností znalost francouzštiny. Z hlediska bezpečnosti je víceméně možné se pro cizince pohybovat s obezřetností pouze v hlavním městě Bamaku.

Mapa globálních oborových příležitostí – Mali (MZV) (235B)Souhrnná teritoriální informace (STI) Mali (276.12 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

 • 1.1 Systém vládnutí a politické tendence v zemi
 • V čele Mali stojí vojenská junta, která se dostala k moci převratem v srpnu 2020 a od té doby se drží stále u moci v rámci takzvaného přechodného období, které si stále prodlužuje. Vláda se těší větší popularitě než ta předchozí svržená.
 • 1.2 Zahraniční politika země
 • Po rozkolu s Francií a vypovězení francouzského velvyslance a obranných dohod, se Mali orientuje především na Rusko, Turecko, SAE a Alžírsko. Své partnery se snaží, po zkušenostech s Francií, diverzifikovat.
 • 1.3 Obyvatelstvo
 • Obyvatelstvo je tvořeno na jihu a ve středu země převážně černošskými etniky Bambara, Soninké, Dogon, Fulani, Bozo, Malinke a Songoj, na severu země pak Tuaregy a Araby. K etnickým střetům dochází dodnes mezi Dogony a Fulby. Naopak Touaregové se do střetů s černošskými etniky nedostávají, jak se často milně tvrdí.

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Mali, nebo Republika Mali je unitárním státem v čele s prezidentem. Od května 2021, po druhém „puči v rámci puče“, stojí v čele vlády pro přechodné období plikovník Assimi Goïta, který byl do funkce prezidenta Mali pro přechodné období slavnostně uveden 7. června 2021. Premiérem byl ustanoven Choguel Maïga. Bezpečnostní situaci v zemi lze považovat za velmi špatnou a dle klasifikace MZV kategorie F. OSN svou misi v Mali vyhodnocuje jako nejrizikovější ze všech svých stávajících misí. Mírová dohoda z Alžíru z roku 2015 dosud nebyla implementována a upevňování státní správy v severních oblastech země a především pak ve středním Mali postiženými povstaleckými, teroristickými a loupežnými aktivitami, potažmo významné zlepšování podmínek pro hospodářský růst nelze očekávat. Zásadní je rozkol maliské vlády s Francií, ke kterému docházelo průběžně během druhé poloviny roku 2021, a to především z důvodů dalšího prodloužení přechodného období, obviňování maliské vlády z neschopnosti uspořádat volby a neshody v bezpečnostních otázkách a oznámení Francie početně zredukovat své vojenké angažmá v zemi. Vše pokračovalo prohloubením spolupráce s Ruskem, pozváním ruských instruktorů a pořizováním ruských zbraní. Do toho v Mali působí v současnosti kolem tisícovky kontraktorů ruské soukromé Vagnerovi skupiny. Vztahy se západním společenstvím a Francií dále vygradovaly oznámením stažení francouzských vojáků z bojové mise Barkhane, stažením mise speciálních sil EU Takuba, vypovězením francouzského velvyslance z Mali a aktuálně i vypovězením obranných dohod s Francií. Kromě stupňujících se útoků džihádistů se objevují nadále krvavé etnické střety. Očekává se, že bezpečnost v zemi se bude i nadále zhoršovat ruku v ruce s nepřehlednou situací ve státní správě. Vlivem bezpečnostních operací maliských ozbrojených sil s Rusy, je omezena činnost mise OSN MINUSMA, výcvikové mise EU EUTM i civilní mise EU EUCAP.

1.2. Zahraniční politika země

Vztahy s ostatními zeměmi (především z EIU)

1.3. Obyvatelstvo

Krátký komentář, obsahující počet obyvatel, demografické složení, etnické složení, hustotu zalidnění, náboženství.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

 • 2.1 Základní údaje
 • Mali, malá západoafrická ekonomika, je do značné míry závislá na odvětví zemědělství (bavlna) a průmyslu (převážně těžba zlata). Politická křehkost související s vojenským pučem v roce 2020, rozšířená nejistota, odklon od tradičních partnerů (Francie) a naopak posílení spolupráce s Ruskem (na pozadí konfliktu na Ukrajině), budou i nadále podrývat zájem některých investorů. Po převratu v roce 2020 a sankcích CEDEAO/ECOWAS z ledna 2022, převládá nadále politická nestabilita. Přetrvává riziko pokračujícího vojenského zasahování do politické a ekonomické sféry.
 • 2.2 Veřejné finance a státní rozpočet
 • Běžný účet zůstane volatilní a bude záviset na cenách komodit, jež jsou a budou nadále ovlivněny ekonomickými sankcemi uvalenými na Mali CEDEAO/ECOWAS v lednu 2022. Poměr schodku běžného účtu k HDP se rozšíří, protože dovozní náklady rostou rychleji než příjmy z vývozu. Socioekonomický rozvoj severních a středních regionů bude i nadále hlavním politickým cílem. Nicméně pokroku budou pravděpodobně bránit faktory jako křehká bezpečnostní situace, nedostatečná infrastruktura a nedostatečné finanční prostředky.
 • 2.3 Bankovní systém
 • Maliský bankovní systém tvoří pobočka centrální banky západoafrických států BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest) pro Mali v Bamaku a dvě vedlejší pobočky v Mopti a v Sikasso, 13 bank a 3 specializované finanční ústavy. Jejich přehled je uveden na internetových stránkách BCEAO (www.bceao.int) v kapitole Paysage bancaire sekce Système bancaire et financier, například Bank of Africa – Mali, Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie au Mali nebo Banque Internationale pour le Mali. Hlavní malijské pojišťovny jsou uvedeny na internetových stránkách federace afrických pojišťoven FANAF (http://fanaf.org/) v kapitole Mali sekce Sociétés membres, například Allianz Mali Assurances, Nouvelle Alliance d’Assurance nebo Saham Assurance Mali. Daňový systém stanoví daně pro fyzické i právnické osoby.
 • 2.4 Daňový systém
 • Hlavní daní pro fyzické osoby je daň z příjmu, která je progresivní podle jednotlivých pásem. Srážková daň z dividend a podobných příjmů má sazbu 10 %. Sazba daně z přidané hodnoty je 18 %. Podrobný přehled všech daní je uveden na internetových stránkách daňové správy DGI (www.dgi.gouv.ml). Kromě toho na sociální zabezpečení zaměstnanců odvádějí zaměstnavatelé příspěvek odpovídající 21-24 % jejich hrubé mzdy.

2.1. Základní údaje

1. odstavec: Výhled a stav HDP, zadluženost, fiskální stabilita, šoky, případné přehřátí ekonomiky, kapitál, regionální srovnání, inflace a nezaměstnanost.

2. odstavec: Stručný popis struktury ekonomiky (jaká je její hlavní přidaná hodnota, co vyrábí, co dováží atd.)


Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 4,8-2,53,52,32,7
HDP/obyv. (USD/PPP) 2 581,502 490,002 580,002 660,002 720,0
Inflace (%) -1,70,42,63,12,4
Nezaměstnanost (%) 7,27,57,67,47,4
Export zboží (mld. USD) 3,945,25,35,4
Import zboží (mld. USD) 4,74,455,25,4
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,50,30,40,40,3
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 18,519,119,720,321
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 07.VII07.VII07.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5,5
Veřejný dluh (% HDP) 43,5
Bilance běžného účtu (mld. USD) 0
Daně 2022
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

1. odstavec: Současný stav + výhled. (informace převážně z EIU)

2 odstavec.: Platební bilance, devizové rezervy, popis údajů v tabulce v části veřejné finance (tedy deficit státního rozpočtu/HDP, veřejný dluh/HDP), zahraniční zadluženost, dluhová služba

2.3. Bankovní systém

Jak si bankovní systém stojí, uzavřenost/otevřenost systému, regulace, vývoj úrokových sazeb, nejsilnějších top 5 bank (domácí + případně cizí) + komentář ke každé z nich, informace k akreditivům, případná specifika (např. islámské banky)

2.4. Daňový systém

(pokud možno využít Deloitte tax guides and highlights, dostupné na webu https://dits.deloitte.com/#TaxGuides)

1 odst. Daňový systém přehledný/nepřehledný, stabilní/nestabilní.

2 odst. Zdanění FO (celkové a kdo to nese), PO, DPH.

3 odst. Očekávaný vývoj.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

 • 3.1 Obchodní vztahy
 • Evropská unie je stále důležitým obchodním partnerem Mali v jeho dovozu a jedním z významných v jeho vývozu s preferenčním režimem dle Dohody o hospodářském partnerství mezi západoafrickými státy, CEDEAO/ECOWAS a WAEMU na jedné straně, a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé z roku 2014. Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu do Mali patří bavlněné látky, obnošené oděvy, dětské pleny. Česká republika z Mali naopak dováží výrobky lidových řemesel a tropické ovoce. Významnou českou firmou působící v Mali již od 90. let je firma GET s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti geologie, báňské projekce, měřictví, životního prostředí a návazných odvětvích. Problematika dlouhodobého zajištění kvalitních surovin pro stavebnictví představuje v Mali vážný, dosud nezvládnutý problém. Významnou českou firmou v regionu je také broumovská textilka Veba, která do Mali dováží bavlněný brokát.
 • 3.2 Přímé zahraniční investice
 • Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU Na současné projekty rozvojové spolupráce s Mali bylo z fondů EU vyčleněno 3 miliardy EUR. Přehled programů a projektů je uveden na internetových stránkách Delegace Evropské unie v Bamaku na adrese http://eeas.europa.eu/delegations/mali.
 • 3.3 FTA a smlouvy
 • Smluvní základnou mezi oběma státy jsou Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali (11.10.1962) , Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci (1.3.1961) a Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali (1.3.1961).
 • 3.4 Rozvojová spolupráce
 • V minulých letech bylo realizováno také několik menších projektů v zemědělství a vodohospodářství. Za zmínku stojí projekty „Vyhodnocení surovinového potenciálu stavebních surovin pro surovinovou podporu rozvoje místní infrastruktury“ realizovaný v gesci MPO ČR v letech 2008-2012, program MEDEVAC MV a ADRA v oblasti Gourma Rharous realizovaný 2019, projekt na podporu žen a jejich postavení v rodině a maliské společnosti realizovaný Velvyslanectvím ČR v Bamaku v roce 2019 a několik projektů Člověka v tísni v regionu Kayes, zaměřených na potravinovou soběstačnost. Česká republika rovněž přispěla do multilaterální organizace IOM částkou 10 mil.
 • 3.5 Perspektivní obory (MOP)
 • Textilní průmysl, stavebnictví a vybavení nemocnic. Nicméně Mali je zatíženo od ledna 2022 sankcemi CEDAO/ECOWAS a schvalování prokejtů a spolupráce podléha vojenskému vedení země, které se odklonilo od některých tradičních partnerů (především Francie) a stále více prohlubuje spolupráci s Ruskem.


3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

(jen pro země mimo EU) Obecný komentář k obchodováním se zeměmi EU, komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda.

20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 1 061,901 035,701 037,901 112,201 220,00
Import do EU (mil. EUR) 35,443,744,655,536
Saldo s EU (mil. EUR) -1 026,5-991,9-993,3-1 056,8-1 184,0

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 00,20,20,3N/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,5N/AN/AN/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,5-0,2-0,2-0,3N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Komentář k číslům v tabulce, důvody kladného či záporného salda, porovnání s EU a čím jsou rozdíly dané.

20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 1 559,62 207,72 398,72 769,83 169,4
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 3 422,53 766,03 925,83 816,84 224,4
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -1 862,9-1 558,3-1 527,2-1 047,1-1 055,0

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Odst. 1 Obecný komentář ke stavu přímých zahraničních investic (PZI) v zemi (stav, struktura sektorová, teritoriální); vývoj; investiční prostředí, bariéry

Odst. 2 PZI ČR v zemi (stav, vývoj, oborové složení) + pokud jsou informace tak investice konkrétních firem; příležitosti pro české PZI v zemi

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Případná FTA a bilaterální či jiné smlouvy, vyjmenovat důležitou smluvní základnu a okomentovat ty nejdůležitější a popsat, co z toho pro vzájemný obchod vyplývá.

Smlouvy s ČR

Smluvní základna + komentář obecně a komentář k nejdůležitějším smlouvám a co z nich vyplývá.

3.4. Rozvojová spolupráce

Je země poskytovatel či příjemce rozvojové pomoci + stručný komentář. Informace k Záruce rozvojové spolupráce. (kde je to relevantní)

Pokud je země poskytovatel, tak popsat, jak se mohou české firmy zapojit.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Hlavní perspektivní obory stručně vypsané z MOPu + stručný komentář a pod tím odkaz na celý MOP dané země.

Kde existuje, tak ještě sektorová analýza. (Dělaná na některé cesty ministra/náměstka ve spolupráci se Západočeskou univerzitou)


▶ Perspektivní obor 1


▶ Perspektivní obor 2


▶ Perspektivní obor 3


▶ Perspektivní obor 4


▶ Perspektivní obor 5


▶ Perspektivní obor 6

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

 • 4.1 Úvod
 • Mali je z 95 procent muslimskou zemí. Komunikace včetně osloven vychází z francouzského modelu a je podobné jako by bylo vedeno jednání s francouzskými partnery.
 • 4.2 Oslovení
 • Způsob oslovení je stejný jako Francii.
 • 4.3 Obchodní schůzka
 • Vzhledem k horkému podnebí a častým dopravním zácpám je místním zvykem menší dochvilnost a delší polední přestávky, které se v pátek s ohledem na velkou polední modlitbu muslimů zpravidla protáhnou až do konce pracovní doby. V páteční odpoledne není zvykem vést obchodní jednání, ale přijatelná jsou naopak i o víkendu. Zvláště při prvním osobním setkání bývá zvykem předat nějaký propagační dárek.
 • 4.4 Komunikace
 • Úředním jazykem je francouzština a nejrozšířenějším domorodým jazykem je bambara.
 • 4.5 Doporučení
 • Malijci jsou téměř v 95 % muslimové, proto nepijí alkohol a nejedí vepřové. V hlavním městě Bamaku žije ale množství křesťanů, jak Malijců, tak z okolních zemí, proto je dobré si předem zjistit vyznání a podle toho zvolit občerstvení nebo jídlo.
 • 4.6 Státní svátky
 • Fixní svátky: 1.1. Nový rok, 20.1. Den armády, 26.3. Den mučedníků, 2.4. Velikonoční pondělí, 1.5. Svátek práce, 25.5. Den Afriky, 22.9. Den nezávislosti, 20.11. Den narození proroka Mohameda a 25.12. Svátek vánoční. Pracovní a prodejní doba je podobná jako v Evropě, víkendové dny jsou sobota a neděle. Banky a některé státní instituce pracují také v sobotu dopoledne. Během postního měsíce Ramadánu se běžně pracuje, ale potřeba počítat s ohledy vzhledem k půstu, především ke konci svátku.

4.1. Úvod

Stručný úvod – 3-5 vět

V jednotlivých částech odpověď na otázky, může vycházet z kulturní karty zpracovávané na semináře a pro delegace.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

4.3. Obchodní schůzka

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

Načasování jednání

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Jací jsou ….. obchodníci?

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Jak nakládají ….. obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

Jak nakládají ….. obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země?

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

Jak se obléci na pracovní jednání?

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)?

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Existují nějaká komunikační tabu?

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do ….. chystají?

4.6. Státní svátky

Seznam státních svátků a případný stručný komentář u těch nejvýznamnějších.

+ pokud je Odkaz ke stažení karty Kultura obchodního jednání

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1 Vstup na trh

Distribučními a prodejními kanály jsou hlavně místní dovozci a distributoři. Dle povahy zboží je možný i jeden výhradní zástupce nebo vlastní kancelář či dceřiná firma. Dovozní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách malijské celní správy www.douanes.gouv.ml, která provádí i kontrolu vývozu. V sekci Professionnels tam jsou také uvedeny specifické dokumenty požadované pro některé druhy zboží. Domácí trh je chráněn dovozními cly od 0 do 20 %, které jsou stanoveny společným celním sazebníkem Západoafrické hospodářské a měnové unie (UEMOA).

5.2 Formy a podmínky působení na trhu

Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace či společného podniku jsou obdobné jako v jiných zemích a jsou uvedeny na internetových stránkách malijské agentury na podporu investic API na adrese www.apimali.gov.ml v sekci Créer une entreprise, kde se rovněž propaguje možnost vyřízení všech potřebných formalit v její úřadovně, tedy na jednom místě.

5.3 Marketing a komunikace

Požadavky na propagaci a marketing jsou podobné jako v jiných zemích. Vzhledem k vyšší míře negramotnosti mají zejména u spotřebního zboží větší účinnost reklamy v televizi a rozhlase než tiskoviny.

5.4 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Dle srovnávacího indexu mezinárodní organizace Property Rights Alliance je Mali v ochraně duševního vlastnictví na 84. místě ze 127 hodnocených zemí. Největší rezervy jsou v úrovni právního prostředí a politické stability.

5.5 Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou zadávány prostřednictvím veřejně oznamovaných tendrů na internetových stránkách www.malipages.com v sekci Appels d’offres. Pokud je veřejná zakázka financována ze zahraničních zdrojů, bývá zboží, které je v rámci této zakázky do země dovezeno oproštěno od cel a daní.

5.6 Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Obvyklou platební podmínkou je akreditiv, a to ani ne tak kvůli riziku platební neschopnosti (obchodníci v Mali jsou vcelku bohatí), ale spíše kvůli riziku platební nevůle v případě nějakého dohadování po expedici. Způsoby řešení obchodních sporů jsou podobné jako v jiných zemích. Název arbitráže malijské obchodní a průmyslové komory je Centre de Conciliation et d’Arbitrage a seznam advokátů v Mali je uveden na internetových stránkách www.droit-afrique.com v sekci Mali. Komplikací může být místní frankofonní tradice.

5.7 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Povinné je očkování proti žluté zimnici, doporučeno užívání antimalarik a repelentů. Pro občany ČR vyřizuje víza maliská ambasáda v Římě.

5.8 Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínkou je vízum a uložení pracovní smlouvy s lékařským potvrzením na pracovním úřadě. Podrobnosti jsou uvedeny na www.apimali.gov.ml. Podmínkou je zaplacení místní lékařské prohlídky.

5.9 Veletrhy a akce

Významnější veletrhy jsou avizovány na adrese www.cci.ml.

5.1. Vstup na trh

Základní info pro vstup na trh, rating, distribuční a prodejní kanály, faktory ovlivňující prodej, důležité právní normy a předpisy, dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, celní a devizové předpisy, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Stručný popis platebních podmínek, průměrná doba splatnosti faktur a jejich proplácení, na koho se obrátit v případě nezaplacení, informace, zda jsou obyvatelé země upřednostňovány v případě těchto sporů.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

5.9. Veletrhy a akce

Vyjmenovat nejdůležitější veletrhy a akce a krátký komentář k nim.

6. Kontakty

Podkapitoly:

 • 6.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
 • V Republice Mali byl otevřen v roce 2019 ZÚ ČR a současně uzavřen konzulát ČR v Bamaku, který byl do otevření ZÚ veden honorárním konzulem. Kontaktní údaje ZÚ ČR v Bamaku jsou uvedeny na internetových stránkách MZV ČR na adrese www.mzv.cz/bamako. Kontakt na odbor států subsaharské Afriky MZV ČR je uveden na internetových stránkách www.mzv.cz v sekci „o ministerstvu“, kapitole „organizační struktura“, podkapitole „Organizační struktura ministerstva“ a složce „Organizační schéma MZV“. Kontakt na odbor zahraničně ekonomických politik II MPO ČR je uveden na internetových stránkách www.mpo.cz v sekci „Rozcestník“, kapitole „Ministerstvo“, podkapitole „O ministerstvu“ a složce „Organizační struktura ministerstva“.
 • 6.2 Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)
 • Praktická telefonní čísla v teritoriu jsou: záchranka: 15; policie: 17; požárníci: 18; tísňové volání: 112.
 • 6.3 Důležité internetové odkazy a kontakty
 • Internetové informační zdroje: www.studiotamani.org; www.maliweb.net; www.maliactu.net; www.lessormali.com.

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresy zastupitelských úřadů (včetně Czechtrade), pracovní doba, telefony, emaily, ideální spojení z letiště a z centra města.)

Pokud je PROPEA, tak doplnit kontakt.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kontakty viz. název podkapitoly + další důležitá telefonní čísla

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Webové stránky a kontakty na všechna ministerstva, vládu, prezidenta, místní hospodářské komory a dále na zvážení dle země (např. hlavní média, centrální banka, ekonomické analýzy, daňová správa…)

Strategické příležitosti pro české exportéry

• Teritorium: Afrika | Mali | Zahraničí

Doporučujeme