Mapový Server CRR ČR

Posláním Mapového Serveru Regionálních Informačních Servisů (RIS) není konkurovat velkým a všeobecně známým mapovým serverům, ale kvalitně zobrazovat specifická data, která vypovídají o rozvoji a dění v jednotlivých regionech. Nabízí obecnou i dynamické mapy euroregionů, mikroregionů, turistických regionů a přírodních oblastí, mapy zachycující rozvojové plochy či mapu s dynamickými prolinky na oficiální weby obcí ČR.Mapový Server CRR ČR je ve čtyřech jazykových mutacích (česky, anglicky, německy a polsky) s provázaností na odpovídající jazykové verze jednotlivých Regionálních informačních servisů (RIS).

Server umožňuje:

  • Vyhledávání přesné lokalizace podle Územně-identifikačního registru adres (ÚIR-ADR) až do čísla popisného a orientačního.
  • Přímé propojení s portálem Regionálních informačních servisů z celé České republiky (RIS) s podporou databáze IRIS.
  • Sdílení mapových služeb přes WMS přímým propojením na server samotného správce mapových dat – maximální možná aktuálnost zobrazovaných údajů.
  • Přehled o mapových podkladech a jejich pravidelných aktualizacích formou aplikace MetIS, což je speciální webová aplikace navržená primárně k přehledné evidenci geografických dat.

Poznámka: WMS je zkratka z anglického Web Map Service (webová mapová služba). V současnosti se jedná o zaběhnutý standard. Zjednodušeně řečeno je to služba, která umožňuje sdílení dat GIS v distribuovaném prostředí internetu.

Dynamické mapy

Mapový Server CRR ČR nabízí nejen obecnou mapu ČR či mapu administrativního členění, ale i dynamické mapy euroregionů, mikroregionů, turistických regionů a přírodních oblastí, další mapy zachycující rozvojové plochy, ekonomické subjekty, infocentra, projekty spolufinancované z fondů Evropské Unie či mapu s dynamickými prolinky na oficiální weby obcí ČR.

K dispozici jsou rastrové i vektorové mapy v různých měřítkách až po úroveň plánů měst včetně vektorových dat přeshraniční oblasti. Mapový server nabízí i ortofotomapy ČR, a to v několika verzích.

Mapové podklady

  • ortofotomapa ČR 2m/pixel (území letecky nasnímané v letech 2004–2006)
  • ortofotomapa ČR 1m/pixel formou WMS (2003)
  • digitální model území 1:25 000 formou WMS ze serveru Portálu veřejné správy, resp. mapového serveru Ministerstva životního prostředí (DMÚ 25)
  • rastrová základní mapa 1:10 000 formou WMS ze serveru Českého úřadu zeměměřického a kartografického (RZM 10)
  • plány měst 1:10 000
  • vektorová data SABE 2004 (přeshraniční území)

Doporučujeme