Marketingová komunikace na internetuShrnutí

Internet je médiem, jež bude mít v dalších letech zdaleka největší vliv na životy firem i spotřebitelů. Do české internetové reklamy podle mediálních agentur nyní směřuje zhruba miliarda korun ročně. Jedná se ovšem o nákupy mediálního prostoru stejně jako u časopisů a televize. Mnoho zadavatelů však už nyní sází na sofistikovanější marketingové přístupy, jako je optimalizace pro vyhledávače, vytváření komunitních stránek, portálů, mikrostránek a sponzorovaných počítačových her, tvorbu on-line soutěží nebo product placement, ale i virální marketing, blogy a sponzorované on line eventy. V digitálním světě se stává veškerá marketingová komunikace „přímou“, protože umožňuje okamžitou odezvu zákazníka. Jednosměrná komunikace typu one to one (interpersonální) či one to many (prostřednictvím masových médií) je nahrazována komunikací many to many.

Marketingová komunikace na internetu nabývá řady forem, které se vzájemně liší svými cíly, podle nichž jsou následně voleny nástroje, které firma ke komunikaci využívá. Za základní a nejrozšířenější způsob komunikace firem na internetu lze považovat firemní webové stránky.

Pro informování o značce na internetu jsou obvykle používány reklamní kampaně, on-line PR, mikrostránky, virální marketing, marketing na podporu komunit, buzz marketing a advergaming. Při cílení na podporu prodeje a zvýšení výkonového efektu lze využít reklamu ve vyhledávačích, on-line spotřebitelské soutěže, přímý marketing či affiliate marketing.

Díky technickým možnostem internetu se mění postavení uživatelů, kteří se sami stávají tvůrci obsahu. Hovoříme o internetovém prostředí Web 2.0., kdy se internet stává jak komunikačním kanálem, tak platformou umožňující vznik a rozvoj nových forem komunikace. Mezi nejčastější patří consumer generated media, komunitní servery, sociální sítě atd., které přestavují pro firemní sféru další možnosti aplikací vhodných způsobů marketingové komunikace.

Pravidelné novinky e-mailem