Maroko

Rozcestník informací o Maroku:

CzechTrade: Desatero pro obchodování s Marokem

Agentura CzechTrade připravila pro české podnikatele se zájmem o obchodní vztahy s Marokem deset doporučení pro obchodování s tímto teritoriem.

Steve Heap / Shutterstock.com
 1. Maroko patří do skupiny frankofonních zemí.

  Oficiálním jazykem je arabština a berberština, silnou pozici ve školství i státní správě si však zachovává francouzština. Při obchodních jednáních je proto nejobvyklejším jazykem francouzština, v severních a jižních oblastech země rovněž španělština. V posledních 10 letech je možné se občas setkat při jednáních, zvláště v Casablance, s angličtinou. S přihlédnutím k výše uvedenému je třeba si pro jednání připravit správnou jazykovou verzi dokumentace.

 2. Státním náboženstvím v Maroku je sunitský islám.

  Maročané jsou však relativně tolerantní k ostatním velkým náboženstvím. Automaticky předpokládají, že Evropan je křesťan, a tato skutečnost nebývá překážkou pro obchodní a později třeba i přátelské vztahy. Značná míra tolerance panuje i ve směru k židovskému náboženství. Maročané na druhé straně velice těžce chápou ateismus.

 3. Maročan je hrdý na minulost své země.

  Vysoce ocení, pokud host projeví zájem i případné znalosti z tohoto oboru.

 4. Nesnažte se uzavírat obchody v Maroku v období posvátného měsíce Ramadánu.

  Přes den je společenský život prakticky zastaven, v noci se odehrává převážně v rodinném kruhu. Dodržování náboženských pravidel má vliv i na pracovní tempo. V roce 2013 začal Ramadán 9. července a skončil 7. srpna. Počátek Ramadánu se každý rok posouvá přibližně o 10 dní dopředu. Podobně nelze počítat s obchodními jednáními v pátek odpoledne – toto období je vyhrazeno velké modlitbě.

 5. Je třeba být připraven na skutečnost, že je v Africe (a tedy i v Maroku) vnímán čas jinak, než v Evropě.

  Proto je nutné počítat s větší časovou rezervou na jednání i schůzky a někdy tolerovat případný pozdní příchod partnera.

 6. Neznámé „ne“.

  Kultura a arabský květnatý způsob myšlení a vyjadřování vedou ke skutečnosti, že Maročan zpravidla nepoužívá slůvko „ne“. Naopak, ve snaze vyhovět partnerovi, je při různých příležitostech připraven slíbit i věci, jejichž splnění lze těžko očekávat. Tento rys může zvláště u nezkušených Evropanů způsobit vážné nedorozumění a je s ním třeba počítat.

 7. Na oblečení záleží.

  Maročan očekává, zvláště při prvních osobních setkáních, od svých partnerů korektní oblečení, tedy oblek s kravatou u mužů a kostým, případně kalhotový kostým u žen (zakrytá ramena a kolena, blůzka bez vyzývavého výstřihu). Maročanům, na rozdíl od některých jiných muslimských zemí, nečiní problém jednat se ženou, pokud tato dodrží výše uvedené uzance v oblékání.

 8. Maročané neuzavírají obchody na dálku.

  Obchodního partnera chtějí osobně poznat. Při vstupu na marocký trh je proto nezbytné počítat nejméně s jednou, ale spíše s více cestami do Maroka.

 9. Zkušení Maročané.

  V Maroku je stále častěji možné setkat se s obchodníkem, který má bohaté zkušenosti z Evropy nebo z USA, kde buď delší dobu sám pracoval, nebo alespoň absolvoval stáž. Jednání s takovým partnerem má spíše evropský, než africký charakter. Je proto užitečné se o svém partnerovi před jednáním informovat.

 10. Vyhněte se citlivým tématům.

  Citlivým politickým tématem je otázka jižních oblastí (sporného území Západní Sahary), které se v zemi nazývají Marocká Sahara (též Jižní provincie). Maročané jsou si jisti – a dokládají to řadou historických argumentů – že předmětné území je nedílnou součástí Maroka. Diskuze na toto téma může vyvolat silné emoce a nedoporučujeme proto toto téma s marockým partnerem otevírat. Dalšími tématy, k nimž je třeba přistupovat s citem a raději se zdrženlivostí, je vztah Maročanů ke králi a jeho rodině a otázky náboženství.

Tip: Obchodní desatera pro vybrané země světa / rychlá zkratka BusinessInfo.cz/10zo

Pravidelné novinky e-mailem