Mauricius: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Mauricius patří k nejlépe hodnoceným zemím subsaharské Afriky a nabízí pro české podnikatele mnoho příležitostí. V různých světových žebříčcích se umísťuje na předních místech z pohledu jak podnikání, tak i investiční přitažlivosti a i politické stability.

Za potencionální oblasti českého vývozu na Mauricius patří:

  • zařízení pro modernizaci cukrovarů,
  • ekologická zařízení na čištění odpadních vod a úpravny vod (zvýšení ochrany životního prostředí patří k důležitým cílům vlády na Mauriciu, podobně jako zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu),
  • strojní vybavení, mrazící a chladící boxy, klimatizační zařízení,
  • informační technologie a elektronika,
  • spotřební zboží (především sklo, porcelán – avšak s přihlédnutím k omezené velikosti trhu).

Za perspektivní odvětví pro investice jsou na Mauriciu považovány následující sektory:

Mauricijskou institucí na podporu vývozu a investic je Ekonomická rada pro rozvoj – EDB, která velice detailně popisuje investiční příležitosti a veškeré nezbytné náležitosti pro investování na Mauriciu.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Na Mauriciu se konají různé oborově zaměřené konference pro vědce, univerzitní profesory, studenty či státní úředníky.

Ekonomická rada pro rozvoj (EDB) připravuje několikrát do roka sektorově zaměřené workshopy či konference, jejichž aktuální přehled lze nalézt na jejích stránkách v sekci: News and Events.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem