Mauricius: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci Evropské unie na Mauriciu:

Delegation of the European Union to the Republic of Mauritius and to the Republic of Seychelles
fyzická adresa: 8th Floor, St. James Court, St Denis Street, Mauritius
poštovní adresa: PO Box 1148, Port Louis, Mauritius
Tel: +230 2071515 Fax: +230 2116624

Vedoucí delegace/velvyslanec: Vincent Degert
Email: Delegation-mauritius@eeas.europa.eu 
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/mauritius_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Mauricius patří k zemím, které s EU spolupracují ve formátu EU-ACP, zastřešeném tzv. Dohodou z Cotonu. Vzájemné vztahy v posledních letech posilovaly. Obchodní spolupráce přispěla k větší diverzifikaci ekonomiky Mauricia od monokultury (cukr) před cca 30 lety k silným sektorům cestovního ruchu, textilu, finančních služeb, ICT, ale stále také cukrové třtiny a také mezinárodního obchodu s mořskými plody.

V r. 2009 byla mezi EU a Mauriciem, Zimbabwe, Madagaskarem, Seychelami sjednána tzv. přechodná Dohoda o ekonomickém partnerství – interim Economic Partnership Agreement (EPA), která začala být předběžně prováděna od 14. května 2012. Jednání o plnohodnotné Dohodě o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a státy bloku ESA (státy východní a jižní Afriky – Mauricius, Džibutsko, Etiopie, Eritrea, Komory, Madagaskar, Malawi, Súdán, Seycheli, Zambie a Zimbabwe) zatím příliš nepokročila. Sedmé zasedání výboru EPA mezi EU a vybranými státy východní a jižní Afriky (ESA) se uskutečnilo 22. ledna 2019 v Bruselu.  Další kolo zasedání se očekává na konci roku 2019 na Seychelách. Maurucius má v rámci těchto zasedání zájem o prohloubení EPA zejména v oblasti služeb a investic. 

Mezi EU a Mauriciem probíhá dialog v řadě oblastí, spolupráce v boji proti pirátství a spolupráce v rybolovu.

Na trhy EU směřuje 58 % exportů z Mauricia a přístup na tyto trhy představuje pro vládu i soukromý sektor na Mauriciu prioritu.

V roce 2019 dosáhla celková hodnota vývozu EU na Mauricius 1,258 mld. USDmeziročně se zvýšila o 20,4 % a představovala podíl 24,8 % na celkových dovozech Mauriciu.

Naopak celková hodnota dovozu z Mauricia do EU dosáhla v roce 2019 hodnoty 0,557 mld. USD a představovala jen mírný nárůst o 6,7 % oproti roku 2018 a podíl na celkových vývozech Mauriciu byl 38,7 %. EU je největší vývozním trhem Mauriciu. 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Mauricius je v mnoha ohledech možno považovat za like-minded zemi z pohledu EU. Vztahy mezi EU a Mauriciem jsou široké a jdou za tradiční vztahy donor-příjemce pomoci. Mauricus je signatářem dohody z Cotonou, čerpá tak podporu v rámci EDF. Na léta 2014-2020 je pro Mauricius v 11. EDF vyčleněno 9,9 mil. EUR, které směřují hlavně do oblasti vysokého školství, včetně výzkumu, vývoje a inovací. Národní indikativní program EDF na 2014-2020 je na tomto odkazu.

Mezi EU a Mauriciem probíhá také politický dialog, který se naposledy konal 13. června 2019 a účastnila se jej celá řada mauricijských resortních ministrů.

Konkrétní projekty pro zapojení do rozvojové spolupráce EU lze nalézt na stránkách Delegace EU na Mauriciu. Vyhlašovány jsou tendry a různé granty

Obecně, tendry na projekty vnější spolupráce EU, do kterých se mohou zapojovat i české subjekty, jsou zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise .

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem