Mauritánie

https://fr.ami.mr/Membre-Gouvernement-53

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoNoukchott
Počet obyvatel4,52
Jazykarabština
Náboženstvíislám
Státní zřízeníislámská republika
Hlava státuMuhammad uld Ghazuání
Hlava vládyMohamed Ould Bilal,
Název měnyOuguiya
Cestování
Časový posun+ 0 hod. (v létě – 1h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecMgr. Viktor Lorenc
Ekonomický úsekMgr. Jan Hladík
Konzulární úsekMgr. Michael Brtnický, Ph.D
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 7,7
Hospodářský růst (%) 2,2
Inflace (%) 4,0
Nezaměstnanost (%) 10,0

Mauritánie je islámskou republikou s rozlohou přes jeden milion kilometrů čtverečných je jedenáctou nejrozlehlejší zemí Afriky. S populací okolo 4,5 milionů obyvatel však patří mezi ty nejméně lidnaté. 

Ekonomicky patří Mauritánie k nejméně vyspělým zemím afrického kontinentu. Situaci v zemi komplikuje složitá národnostní situace, která vyplývá z historie. Otroctví bylo v této saharské zemi zrušeno až v roce 1981. Značným problém je také nedostatek vody a pokračující desertifikace, která má za následek stěhování rurálního obyvatelstvo do měst. Především hlavního města Noukchottu, kde žije až čtvrtina celkové populace země.

Hospodářství Mauritánie se opírá o těžbu železné rudy, jehož je Mauritánie jedním z největších vývozců na světě. 

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytována ve zkráceném rozsahu. 

Souhrnná teritoriální informace (STI) Mauritánie (214.04kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Mauritánie (MZV) (241B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Název státu:

• Mauritánská islámská republika

• Al-Džumhúrija al-Islámija al-Mauritánia

• République Islamique de Mauritanie

Mauritánská Islámská republika je státním zřízením republika se značným vlivem islámského práva, které se kombinuje s francouzským občanskoprávním systémem, s velkou rolí prezidenta (tzv. prezidentský systém).

Země prošla několika vojenskými puči – poslední byl uskutečněn v srpnu 2008. Sesazen byl demokraticky zvolený prezident Sidi Ould Cheikh Abdellahi. Strůjce převratu, generál Mohamed Ould Abdel Azíz, stanul v čele země. Následně se v červenci 2009 uskutečnily nové prezidentské volby, ve kterých byl Abdel Azíz zvolen prezidentem země. Abdel Azízův vojenský převrat diskvalifikoval zemi v očích zahraniční veřejnosti. Klíčoví hráči jako USA, Francie, EU či Africká unie převrat odsoudili a žádali co nejrychlejší návrat k demokratickému řádu.

V průběhu roku 2010 se však vztahy se zahraničními partnery postupně začaly obnovovat. Zákonodárná moc je představována dvoukomorovým parlamentem. Horní komorou je Senát složený z 56 členů volených nepřímo (členy městských zastupitelstev) na šestileté období. Dolní komora, Národní shromáždění, je složena ze 146 poslanců volených ve všeobecných přímých volbách na pětileté období. Národní shromáždění není zcela nezávislé na výkonné moci (např. může být velmi lehce rozpuštěno prezidentem země). Parlamentní volby, původně plánované na rok 2011, se odehrály v listopadu a prosinci 2013, společně s volbami komunálními. Část opozice se jich odmítla účastnit z důvodu netransparentnosti

V sprnu roku 2019 byl zvolne nový prezidente Mauritánie pan Mohamed Ould El-Ghazaouani, bývalý vysoký vojenský představitel země.

Aktuální složení vlády naleznete na:

1.2. Zahraniční politika země

Mauritánie získala nezávislost v roce 1960 na Francii a v v roce 1961 se stala členem OSN. Úzké vztahy Mauritánie mimo Francii udržuje především se svým sousedy (Maroko, Alžírsko, Mali a Senegal). Nejvýraznější jsou v současné době vztahy s Marokem.  V hlavním městě Noukchottu má zastoupení i několik evropských zemí jako Francie, Velká Británie nebo Španělsko. V Mauritánie má své zastoupení také Evropská unie, která je v zemi velmi aktivní především v rámci rozvojové pomoci.

Mauritánie je členem G5 Sahel, které je sdružení několika zemí v regionu. Jeho posláním je užší spolupráce především v bezpečnostních otázkách. Sídlo G5 Sahel se nachází právě v Noukchottu, hlavním městě Mauritánie.


1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel je okolo 4,7 milionů. Roční růst se pohybuje okolo 2,7%. Hustota zalidnění je jedna z nejnižších na světě a činí  4 obyvatel/km2. Míra nezaměstnanosti se pohybuje okolo 11 % a míra gramotnosti je okolo 50 % populace. 

Národnostní složení:

Národností složení je v zemi je pestré. Mauritánské kmeny (cca 70 % – tvořené arabo-berberskými kmeny a tmavými Haratinci), černošské kmeny (30 %).

Náboženství:

Islám je státním náboženstvím. Mauritánie je Islámská republika. 

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

  • Úřední jazykem je arabština (místní dialekt se nazývá hassaníja).
  • V úředním styku je též používaná francouzština.
  • V zemi se používají i další národní jazyky – pular, soninké a wolof.
2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Mauritánie si od roku 2012 udržovala růst HDP 5 % a více. V roce 2015, dle aktuálních údajů, HDP vzrostlo „jen“ o 3,1 %. Hlavním důvodem tohoto propadu bylo snížení cen železné rudy, která je hlavním mauritánským exportním zbožím. Dalším z důvodů může být i snižování vládních výdajů, které vyústily ve snížení schodku státního rozpočtu na 3,1%. Pandemie Covid-19 poznamenala též ekonomiku Mauritánie a došlo k poklesu o 3 procentní body. Očekávány růst v následujících letech bude souviset s cenou vyvážených komodit na kterých je Mauritánie závislá. 

Mauritánie dlouhodobě patří mezi nízkopříjmové země. Dle údajů Světové banky byla země v roce 2014 hodnocena na 155. místě dle HDP na obyvatele (cca 2 600 USD/obyvatele dle parity kupní síly). Přes pozitivní ekonomický vývoj posledních několika let je Mauritánie stále málo rozvinutou zemí – v pohledu Indexu lidského rozvoje (HDI) se v roce 2014 nacházela na 156. místě mezi 187 zeměmi světa. Odhaduje se, že kolem 66 % mauritánských domácností se nalézá pod hranicí chudoby (pod 2 USD/den), která zasahuje zejména populaci rozsáhlých venkovských oblastí. Země se také potýká s vysokou mírou korupce.

Hlavními slabinami mauritánské ekonomiky jsou vysoká nezaměstnanost (31 %) a nedostatečně diverzifikovaná ekonomická základna. Základem ekonomiky je rybolov, chov dobytka a těžební průmysl. Zemědělství a rybolov vytváří 24,1 % HDP a zaměstnává kolem poloviny pracovní síly, přičemž část této populace žije nomádským způsobem života. Zpracovatelský průmysl se na tvorbě HDP podílí jen cca 8%, naopak těžba nerostných surovin vytváří až 19,5 % HDP státu. Průmysl celkově tvoří 34,8 procent HDP. Služby se podílí cca 41,1 % na HDP – jedná se především o obchod, státní správu a telekomunikace. ehm zdroj Mauritánská ekonomika je také ohrožována vnějšími vlivy, především suchem a proměnlivostí světových cen některých komodit. Obyvatelstvo se pak obtížně vyrovnává s růstem cen (inflace se v roce 2015 pohybovala kolem 4 %), zejména potravin a energie.


Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 2,15,9-3,02,22,9
HDP/obyv. (USD/PPP) 5 165,35 427,15 230,05 280,05 390,0
Inflace (%) 3,12,33,34,03,5
Nezaměstnanost (%) 9,59,69,610,09,7
Export zboží (mld. USD) 1,92,32,02,72,9
Import zboží (mld. USD) 2,62,92,93,43,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,7-0,6-0,9-0,7-0,7
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 4,44,54,74,84,9
Konkurenceschopnost 131/140134/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -0,3
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,8
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Zhoršení globální ekonomiky v roce 2020 v důsledku pandemie Covid – 19 způsobilo, že se reálný HDP v Mauritánii v roce 2020 snížil o 3,6 %, poté, co v roce 2019 vzrostl o 5,9 %. Rozpočet zaznamenal v roce deficit 4,1 % HDP poté, co byl v předchozím roce v přebytku. Především kvůli výraznému poklesu daňových příjmů během hospodářského zpomalení, poklesu příjmů z vývozu a výraznému zvýšení výdajů na zdravotnictví v boji proti pandemii Zpomalení světové ekonomiky se netýkalo pouze zahraničního obchodu, ale také přímých zahraničních investic v Mauritánii, které klesly z  937 milionů USD na 594 milionů USD.

Deficit běžného účtu dosáhl rekordních 17,6 % HDP, což bylo způsobeno až třetinovým poklesem vývozu železné rudy a zastavením vývozu produktů pocházejících z rybolovu. Oficiální devizové rezervy zůstaly v roce 2020 stabilní na hodnotě 1,135 miliardy USD.  Inflace, odhadovaná  zůstala pod cílem 4% stanoveným měnovými orgány a dosáhl hodnoty 2,7 %. 

2.3. Bankovní systém

Hlavním hráčem v měnové politice a dozoru nad bankovním sektorem je Mauritánská centrální banka. Finanční systém země dále tvoří 13 místních bank a 5 zahraničních (např. Société Général, Attijari bank, katarská QNB). Aktivní jsou též 2 mauritánské finanční společnosti a několik pojišťoven a institucí specializovaných na mikrofinance. Finanční služby jsou však málo rozvinuté a slouží především omezenému počtu velkých společností. Velmi omezený je přístup malých a středních podniků k úvěrovým nabídkám. V zemi je málo bankovních poboček, koncentrovaných do měst Nouakchottt a Nouadhibou. Odhaduje se, že jen necelých 7 % populace má bankovní účet či úvěr. V zemi se aktuálně rozvíjí zejména tzv. islámské bankovnictví.


Banque Centrale de Mauritanie (BCM)

Avenue de l’Indépendance, BP 623 Nouakchott Tel: 00222 525.22.06 / 525.28.88 Web: www.bcm.mr E-mail : info@bcm.mr

Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI)

Avenue Gamal Abdel Nasser, B.P. 622 Nouakchott Tél.: 00222 525 24 69 / 525 28 26 /+ 222 45 29 53 95 ou + 222 45 25 28 26 Web: www.bmci.mr

Banque National de Mauritanie

Avenue du Roi Fayçal, BP 291 & 614 Nouakchott Tél: 00222 525 26 02/525 27 07/ 525 12 62 Web: www.bnm.mr

Société Général Mauritanie

Avenue Charles De Gaulle, BP 5085 Nouakchott Tel : 00 222 45 29 70 00 Web: www.sgm.mr

2.4. Daňový systém

Mauritánský daňový systém je poměrně značně diverzifikovaný – jedná se o 23 typů daní rozdělených na celostátní a obecní daně. Mezi hlavní typy daní patří:

  • Daň z průmyslové a obchodní činnosti (tzv. BIC) – 25 % z příjmu, splatná ke 30. dubnu každého roku
  • Paušální daň z činnosti (tzv. IMF) – 2,5 % z ročního obratu
  • Pozemková daň – 6 % z vlastnictví nemovitosti, 10 % ze zisku z pronájmu nemovitosti
  • Daň z příjmu ze závislé činnosti – progresivní zdanění dle příjmu (0 %, 5 %, 15 %, 25 % a 33 %)
  • Daň z přidané hodnoty – základní sazba 14 %, 18 % pro uhlovodíky a telekomunikace 16% ibidem

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Mauritánie se pozvolna otevírá zahraničním investicím. V roce 2012 byl novelizován investiční zákoník. Stát podporuje zejména investiční projekty typu public-private partnership v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky. Dle zákona jsou také vymezeny speciální ekonomické zóny, prozatím však nejsou funkční. Nově byla zřízena také zóna volného obchodu v Nouadhibou (www.ndbfreezone.mr) s řadou výhod (např. exonerace od dovozních i vývozních cel).

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 709,1795,3731,8N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 595,0676,8493,3N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -114,1-118,5-238,5N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Saldo zahraničního obchodu s Mauritánií je pro ČR vysoce pozitivní. Hodnota obratu vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Mauritánií měla dynamickou růstovou trajektorii – s vrcholy v období 2010-2011. Hlavním nositelem této dynamiky je vývoz českého zboží. Český export je tradičně tvořen tkaninami (dlouhodobě kolem tří čtvrtin hodnoty vývozu). Více než 4násobné navýšení exportu tohoto typu zboží je jedním ze dvou faktorů vysokého růstu vývozu mezi roky 2009 a 2010. Druhým faktorem extrémního nárůstu českého exportu je vývoz letounů jak v roce 2010, tak i o rok později. Poslední aktualizovaná čísla z roku 2013 jsou však pro český export do Mauritánie nepříznivá v důsledku propadu vývozu bavlněných tkanin až o 80 %.

Obchodní výměna s ČR (tis. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (tis. CZK) 37 41026 58623 140N/AN/A
Import do ČR (tis. CZK) 3 2772 1041 472N/AN/A
Saldo s ČR (tis. CZK) 34 13324 48221 668N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Mauritánie byla patnáctou zemí západní Afriky, která podepsala tzv. Economic partnership agreement 

Smlouvy s ČR

V současnosti neexistuje žádná platná smlouva mezi ČR a Mauritánií. Obě strany projevily zájem na podepsání Smlouvy na ochranu investic, poté případně Smlouvy o obchodní spolupráci, která by zahrnovala komplexní formát vzájemných obchodních kontaktů včetně pracovních skupin a pravidelných bilaterálních konzultací.3.3. Rozvojová spolupráce

Mauritánie nepatří mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Pouze z prostředků Ministerstva zahraničních věcí proběhl v roce 2008 v severozápadní části země (region Ouaddan) tzv. malý lokální projekt na vytvoření regionální základny pro prodej propanbutanových lahví, jehož cílem bylo zajistit zdroj energie pro nejchudší vrstvy populace, a zamezit tak kácení lesů pro topné účely, které prohlubuje problém dezertifikace

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Perspektivní obory v rámci Mapy oborových příležitostí nejsou pro Mauritánii zpracovávány.4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Mauritánci jsou velmi zdvořilí a pohostinní. Jedná se však o společnost založenou na silných tradicích a v tomto kontextu je také potřeba při obchodních jednáních postupovat. 

4.2. Oslovení

Webové stránky mauritánských partnerů budete hledat velmi obtížně. Emailová komunikace může zafungovat, ale nejlepším způsobem je společný kontakt. Mauritánské obchodníky můžete potkat na veletrzích v okolních zemí (např. Maroko). 

Velmi důležité bude vyhodnotit, zda Váš produkt má na místním trhu šanci uspět. Cílová skupina zákazníků či klientů se může od evropských trhů velmi lišit. Mauritánská ekonomika je velmi malá. Většina zboží se musí dovážet. Rozhodující bude především cena nikoliv kvalita. Řada zboží se na mauritánský trh dostává reexportem z Maroka či jiných sousedních zemí. 

Pokud se již dostanete do fáze uzavírání obchodu, pak je důležitý využít ty správně platební instrumenty jako např. neodvolatelný akreditiv. 

4.3. Obchodní schůzka

Protokol a hierarchie je pro Mauritánce velmi důležitý. Často se mohou domnívat, že k uzavření obchodu, je důležité jednat přímo s ředitelem společnosti. Pro schůzku je vhodné zvolit konferenční místnosti v některém z dobře renomovaných hotelů. Mauritánci jsou velmi pohostinní. Rádi Vás pozvou k sobě na večeři. V případě návštěvy u Vás v ČR budou očekávat obdobné zacházení. 

Jednacím jazykem je francouzský nebo arabský jazyk. Dokumenty by v nejlepším případě měly být sepsány v obou jazycích.

Je vhodné na jednání přinést menší dárek. Něco typického z Vaší země jako suvenýr.  

Alkohol je v Mauritánii zakázán a není podáván ani v hotelových restauracích. 

Jednání mohou být poměrně dlouhá a náročná. Připravte se na vícero schůzek a zachovejte trpělivost. Mauritánci, kteří mají zahraniční zkušenosti ocení Vaší vizitku jako znak důvěry, že Vás mohou v budoucnu kontaktovat. 

4.4. Komunikace

Obchodním jazykem je francouzština a arabština. Pokud máte v týmu člena, který jeden z těchto jazyků ovládá, pak tlumočníka nebude potřeba.

Komunikačními tabu jsou náboženství a politika. Je lepší se jím vyhnout a zaměřit se na méně významná témata. 

Nejlepší je komunikovat osobně. Pokud to není možné, pak telefonicky. 

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do ….. chystají?

4.6. Státní svátky

Seznam státních svátků a případný stručný komentář u těch nejvýznamnějších.

+ pokud je Odkaz ke stažení karty Kultura obchodního jednání

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Základní info pro vstup na trh, rating, distribuční a prodejní kanály, faktory ovlivňující prodej, důležité právní normy a předpisy, dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, celní a devizové předpisy, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Stručný popis platebních podmínek, průměrná doba splatnosti faktur a jejich proplácení, na koho se obrátit v případě nezaplacení, informace, zda jsou obyvatelé země upřednostňovány v případě těchto sporů.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

5.9. Veletrhy a akce

Vyjmenovat nejdůležitější veletrhy a akce a krátký komentář k nim.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Adresy zastupitelských úřadů (včetně Czechtrade), pracovní doba, telefony, emaily, ideální spojení z letiště a z centra města.)

Pokud je PROPEA, tak doplnit kontakt.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Kontakty viz. název podkapitoly + další důležitá telefonní čísla

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Webové stránky a kontakty na všechna ministerstva, vládu, prezidenta, místní hospodářské komory a dále na zvážení dle země (např. hlavní média, centrální banka, ekonomické analýzy, daňová správa…)
• Teritorium: Afrika | Mauritánie | Zahraničí